Cancermedicin botar trötthetssyndrom – Trötthetssyndrom och elöverkänslighet har samma neurologiska skador

Detta resultat tyder på att även elöverkänslighet kan vara en autoimmun sjukdom.Exempel på autoimmuna sjukdomar är Guillain-Barrés syndrom (GBS), reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS) och diabetes (DM typ 1). Det är inte bara nervsystemet som kan drabbas. Vid typ 1-diabetes angrips bukspottskörteln och vid reumatoid artrit angrips kroppens leder.

Frågan är om denna immunologiska reaktion beror på att kroppen i vårt fall reagerar på den miljöfrämmande strålningen i andra fall kan det vara kemikalier som är bakgrunden. Biokemiska händelser i kroppen som immunförsvaret inte kan tolka kan leda till att det attackerar kroppens egna celler etc. Låt säga att strålningen påverkar nervsystemet på ett sådant sätt att det uppför sig främmande för immunförsvaret och då angriper immunförsvaret nervsystemet?

Ett starkt immunförsvar betyder att man genetiskt är en mycket frisk person, men att miljögifter och strålning överaktiverar kroppens immunförsvar.  Att då sprida chemtrails som innehåller miljögifter och samtidigt utsätta befolkningen för strålning kommer definitivt orsaka denna typ av autonoma immunologiska reaktioner samt cancer. Samma sak måste gälla för vaccin som innehåller kvicksilver och exempelvis squalene som i svininfluensavaccinet ( H1N1) . Att ge denna typ av vaccin kan med stor sannolikhet leda till ohälsa och för tidig död för hela befolkningspopulationer. Man tillsätter ju i vaccinet ämnen för att få igång immunförsvaret.

Första vetenskapliga studien: Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study

”BAKGRUND

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en sjukdom av okänd etiologi. Major CFS symtomlindring vid cancer kemoterapi i en patient med synkron CFS och lymfom sporrade en pilotstudie av B-lymfocytsänkning med anti-CD20-antikropp Rituximab som visade signifikant klinisk respons i tre CFS-patienter.
Metoder och resultat

I denna dubbelblinda, placebo-kontrollerad fas II-studie (NCT00848692) var 30 CFS-patienter randomiserades till antingen Rituximab 500 mg/m2 eller saltlösning, ges två gånger med två veckors mellanrum, med uppföljning under 12 månader. Xenotropic murint leukemivirus-relaterat virus (XMRV) detekterades inte i någon av patienterna.

Svaren påverkade i allmänhet alla CFS symptom. Större eller måttlig övergripande svar, definierat som bestående förbättringar i självrapporterad trötthet poäng under uppföljningen, sågs i 10 av 15 patienter (67%) i Rituximab gruppen och i två av 15 patienter (13%) i placebogruppen (p = 0,003). Genomsnittlig respons tid inom uppföljningsperioden för de 10 som svarade på Rituximab var 25 veckor (intervall 8-44). Fyra rituximab patienter hade kliniska svar löptider förbi studieperioden. Allmänna linjära modeller för upprepade mätningar av trötthet poäng vid uppföljningen visade en signifikant interaktion mellan tid och interventionsgruppen (p = 0,018 för självrapporterad och p = 0,024 för läkare-bedömning), med skillnader mellan Rituximab och placebogrupperna mellan 6-10 månader efter intervention. Den primära effektmåttet, definierad som effekten på självrapporterad trötthet poäng 3 månader efter ingripande var negativ. Det fanns inga allvarliga biverkningar. Två patienter i Rituximab gruppen med befintlig psoriasis upplevde måttlig psoriasis förvärras.
Slutsats

De fördröjda svar start 2-7 månader efter rituximab-behandling, trots snabb B-cells uttömning, tyder på att CFS är en autoimmun sjukdom och kan vara förenlig med den gradvisa eliminering av autoantikroppar föregående kliniska svar. De nuvarande resultaten kommer att påverka framtida forskningsinsatser i CFS.
Trial registrering

Detta är intressant. Elöverkänslighet är neurologisk skada vars symtombild stämmer överens med trötthetssyndrom. En person som var sjukskriven för trötthetssyndrom uppmanade jag att ta bort DECT-telefonen och lågenergilamporna. Efter det började personen att återhämta sig och kan idag arbeta. Man säger här i att trötthetssyndrom är en autoimmun sjukdom och då är troligen också elöverkänslighet det också!

Elöverkänslighet är en skada på nervsystemet och detta känner absolut Socialstyrelsen till eftersom elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom är troligen samma neurologiska skada men elöverkänslighet är troligen en allvarliga skada. Tyvärr har mobilindustrins lobbyister Anders Ahlbom, Lena Hillert,  Maria Fechting arbetsgruppen inom FAS, Forskning inom Arbetsmiljö och Socialvetenskap stoppat all relevant forskning på elöverkänslighet eftersom det man då hade erkänt att det finns ett samband mellan mobilindustrins verksamhet och produkter spridning av olika radiofrekventa fält i vår livsmiljö både externa och interna trådlösa nätverk. Elöverkänslighet är ett hälsoproblem som uppkommit internationellt i samband med utbyggnaden av mobilnäten. Hur många elöverkänsliga patienter som fått diagnosen trötthetssyndrom vet ingen, men troligen väldigt många.
ClinicalTrials.gov NCT00848692″

Cancer medicin botar trötthetssyndrom

Inlagt 2012-09-12

Citat: ” Cancermedicinen Rituximab har enligt en norsk studie förbättrat 2 av 3 patienter med den neuroimmunologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Nu visar en uppföljningsstudie att effekten dessutom är betydligt mer långvarig än man tidigare kunnat se. Denna glädjande nyhet presenterade Olav Mella, professor vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, i ett föredrag på ett välbesökt ME/CFS-seminarium i Stockholm tisdagen den 11/9. ”

Annonser

One thought on “Cancermedicin botar trötthetssyndrom – Trötthetssyndrom och elöverkänslighet har samma neurologiska skador

  1. jag är själv elöverkänslig och skulle därför vilja kontakta någon som kan ge mig mer informationi om behandlingen med Rituximab som kan möjligtivs bota elöverkänslighet. Med vänlig hälsning

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s