Svar från Miljödepartementet gällande sändarkartan och strålning från basstationer

REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet

Informationsstaben

M2010/1467/A/Br

Hej Veronica!

Tack för ditt e-brev till Miljödepartementet om bland annat strålning från basstationer. Du skrev till Andreas Carlgren, men jag har blivit ombedd att besvara ditt brev. Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på ett svar.

Elektromagnetiska fält är något som finns runt om oss i vår vardag och från många olika källor. Den myndighet som har det övergripande ansvaret inom området strålskydd är Strålsäkerhetsmyndigheten och i myndighetens ansvar ligger bland annat att följa utvecklingen och forskningen kring elektromagnetiska fält och dess eventuella hälsorisker.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning finns det inte några vetenskapliga belägg för att mobil telekommunikation förorsakar några skadliga hälsoeffekter, vare sig från basstationer eller från mobiltelefoner så länge rekommendationerna från den Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids. Försiktighetsprincipen används endast när det gäller ungdomars mobiltelefonvanor då myndigheten förespråkar användning av hands-free och beträffande allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar. Det har inte ansetts finnas behov av rekommendationer inom andra områden.

Det finns människor som upplever obehag eller ohälsa i närheten av mobiltelefoner och master och regeringen är medveten om att det finns människor i Sverige som upplever problem relaterade till elektromagnetiska fält. Regeringens uppfattning är emellertid att det inte i nuläget finns skäl att överväga en ny karta med uppgifter om mobilbasstationer efter det att Post- och telestyrelsens webbtjänst Sändarkartan togs ur drift den 4 januari i år. I detta sammanhang bör också beaktas att Post- och telestyrelsen inte har lagstöd för att begära in uppgifter från operatörerna om var deras basstationer finns. De medborgare som har frågor om basstationers placering och mobilnätens täckning får i stället fortsättningsvis vända sig till respektive operatör.

När det gäller frågan om vem som bär ansvaret för eventuell strålning från basstationen på taket till ditt bostadshus så är det en fråga för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Tack för att du tog dig tid att skriva till Miljödepartementet.

Med vänlig hälsning

Cecilia Kindahl
Departementssekreterare

—————————————————————–
Postadress        Telefonväxel   E-post
103 33 Stockholm  08-405 10 00   registrator@environment.ministry.se

Besöksadress      Telefax
Tegelbacken 2     08-24 16 29
—————————————————————–

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s