Hjärnans elektriska signaler skall sändas ut trådlöst – ”Signalerna sänds ut från elektroden inuti hjärnan via en trådlös länk”

Intressant  forskning på hjärnan genom att påverkar hjärnan med elektromagnetisk  strålning eller läsa av hjärnans elektriska signaler trådlöst

Om den mycket svaga elektriska energin i hjärnan skall driva ett trådlöst sändarsystem hur kan det då vara självklart att mobilstrålningen från både mobiler och basstationer INTE kan påverkar hjärnans signaler och störa dem när den strålningen är så extremt mycket starkare och dessutom innehåller en frekvensmodulation och pulsning som man vet påverkar nervsystemet SSI:s FS 2002:35. Samtidig exponering för olika frekvenser
Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att
fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs
separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i
kroppen”. I denna författningssamling är värdena höga vilket är anmärkningsvärt då hjärnans egna elektriska aktivitet ligger långt under dessa värden enligt denna författningssamlings bedömning. Detta borde beaktas när man utvärderar strålningen från den trådlösa tekniken som nyttjar en biologiskt främmande elektromagnetisk strålning som frekvensmodulation.

Citat: ”Skapa trådlösa system

Målet är därför att ersätta de trådbundna mätsystemen med system där signalerna sänds ut från elektroden inuti hjärnan via en trådlös länk. Detta är en stor teknisk utmaning. Å ena sidan måste det trådlösa gränssnittet kunna förmedla enorma mängder information, å andra sidan måste det använda så lite energi att man inte ska behöva öppna hjärnan för att byta ut elektrodens batterier.

Lösningen är att sålla bort all information som inte är helt nödvändig och komprimera resten på ett sätt som inte förvanskar innehållet. Det är detta – framför allt modellering och tester av sådana system – som Palmi Thor Thorbergsson arbetat med.

– Vi har försökt hitta gränsen för hur mycket av nervcellernas signaler som kan tas bort utan att kvaliteten påverkas. Målet är att med minsta möjliga energiåtgång kunna mäta aktivitetsmönstren hos både enstaka celler och nätverk mellan celler, förklarar han.”

Men läsa hela inlägget

Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit fler

 Neurologiska störningar/hjärnskador ökar bland unga män? Kommentar från SKL (Sveriges kommuner och landsting)

I ett pressmeddelande deklarerar Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män. En förklaring som man lyfter fram är att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera. Läs mer HÄR

Socialstyrelsen bortförklarar delvis detta med att ”det  kan vara ett kvitto på att fler läkare inom psykiatrin träffar unga män i åldersgruppen 18-24 år vilket i sig inte behöver betyda att den psykiska ohälsan ökat utan snarare att tillgängligheten för denna målgrupp har ökat.”

Men varför söker dessa pojkar och unga män upp psykiatrin eller varför blir  allt fler skickade dit? Mår man psykiskt bra uppsöker man inte psykiatrin? En märkligt bortförklaring av Socialstyrelsen.

Redan i mitten på 1990-talet hade den psykiska ohälsan ökat dramatiskt och regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att utreda orsaken om jag inte minns fel. Det var vid den tidpunkten de första mobilsystemen (GSM 900 och GSM 1800) byggdes ut över hela landet.

I takt med utbyggnaden av mobil- och bredbandsnäten har också folkhälsan blivit allt sämre. Hjärntumörerna underrapporteras till cancerregistret, var 17 minut får en person stroke, 50 000 får cancer varje år, hjärtinfarkterna ökar. Allt fler unga äter hjärtmedicin enligt Läkemedelsverket. Hur många som blir elöverkänsliga får vi inte veta, eftersom läkarna inte får relatera denna ohälsa till artificiell elektromagnetisk strålning. Nu senast fick jag veta att fyra mycket unga personer blivit svårt elöverkänsliga i Kalmartrakten.

Hjärtproblem ökar hos den vuxna befolkningen. Det anses tydligen av läkare att det är normalt med hjärtarytmi. Jag vill påstå att det inte är normalt, i så fall hade vi alla fötts med hjärtarytmi. Aldrig tidigare hörde man folk säga att de hade problem med hjärtarytmi. Allt fler unga människor får hjärtinfarkt, anser läkarna det också  är normalt?

Läkemedelsindustrin blir rik på alla unga människor som måste drogas med  ADHD-mediciner, sömnmedel, lugnande medel, hjärtmediciner, cancermediciner. Inte nog med alla strålsjuka unga människor, så blir allt fler barn  och unga också neurologisk skadade av vaccinet Pandemrix. Dessa vaccinskadade personer utvecklar det svåra handikappet narkolepsi och måste äta mycket starka mediciner för att klara av vardagen.

Intressant är att denna nu snabba ökning av narkolepsi 3 år efter sprutan uppkommer när man bygger ut 4G-systemet och sätter in trådlöst i skolorna. Med tanke på att många elöverkänsliga blivit läkemedelskänsliga efter att de blivit neurologiskt skadade av den artificiella elektromagnetiska strålningen så misstänker jag en synergistisk effekt mellan innehållet i Pandemrix och denna miljöfrämmande frekvensmodulerade strålningen.

Pandemrix och denna typ av strålning har flera faktorer tillsammans som kan påverka och skada centrala nervsystemet. Jag vet inte allt som finns i Pandemrix men jag är heller inte säker på att man redovisar hela innehållet. Läkemedelsindustrin har uppenbarligen inte kravet att redovisa allt i innehålsldeklaration, vilket också är märkligt eftersom det kravet finns när det gäller livsmedel.  I Pandemrix finns sönderklippta virusbitar som tar sig förbi blod- och  hjärnbarriären och in i hjärnan samt squalene och kvicksilver.

4G har en sändningsteknik som skall ta sig igenom biologiskt material alltså kunna passera igenom oss människor. Inte en enda  människa är överhuvudtaget anpassade till att utsättas för denna typ av konstgjorda elektronmagiska fält. Vi har en viss anpassning till naturlig joniserande strålning i vår livsmiljö, men absolut inget skydd eller anpassning till denna miljöfrämmande mobil- och bredbandsstrålning. Våra barn är mycket känsliga än vuxna, vilket är vetenskapligt välkänt (Miljöhälsorapporten 2005).

Annika Linde (Smittskyddsinstitutet) propagerade för att barnen skulle ha två sprutor och utnyttjade föräldrars empati och medkänsla. Själv tog hon inte sprutan. Uppdrag Granskning borde fråga Annika Linde varför hon inte tog sprutan.

Min fråga till regeringen, när skall ni bry er om våra barns hälsa och framtid? Det börja bli bråttom nu.

Men svenska lobbyister, som professor Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har troligen  lobbat inom EU för att öka strålning i 4G-systemet till dubbelt så mycket som de har i USA.

Man sprutar folk fulla med giftigt vaccin, ökar sedan 4G-strålningen som tränger igenom kroppen. Vansinnet är så stort att man måste undra om det är planerat folkmord?

Ytterligare en storskalig faktor belastar makteliten oss med och det är  chemtralisspridning. Hade jag inte sett detta med egna ögon hade jag aldrig trott på att regeringarna tillåter luftspridning av kemikalier över jordbruksmark och tätbefolkade trakter, men det sker dagligen och periodvis dygnet runt med regeringens goda minne. Det är mycket som sker nu som inte är bra för varken människan eller naturen. Sverige är idag en industridiktatur och den enskilda människan är rättslös i juridisk mening. Vi är inte lika inför lagen, det är industrin som med tvång tagit alla rättigheter ifrån oss.

Vi kan inte längre välja  att vara friska. Vi påtvingas ohälsa, lidande och ekonomiska förluster då regeringen givit industrin fullständigt fria händer att exploatera varje enskild individ med gifter och miljöfrämmande EMF- strålning. Det finns inga som helst kontrollmätningar av dessa miljöfarliga faktorer som vi nu utsätts för och myndigheterna ljuger och desinformera. Allmänheten vill inte tro att Sverige idag är angripet av den största ondskan, likgiltigheten för ditt och mitt liv och allt annat levande och där de flesta politiker tycks ha köpt konceptet?

Solveig Silverin miljöingenjör

Internet stor energislukare

Internet stor energislukare

2012-10-18

New York Times har beräknat, enligt Aftonbladet, att internet förbrukar mer energi än den mycket energikrävande pappersindustrin.

Pappersindustrin är en mycket energikrävande bransch. En normalstor pappersmaskin  förbrukar mer elektricitet än en medelstor svensk stad. Nya uppgifter visar nu att internet förbrukar mer energi än pappersindustrin.

Det är New York Times som kommit fram till att internet förbrukar mer ström än pappersindustrin. Det är framförallt de servrar som distribuerar nättrafiken, som drar mer ström än världens pappersindustrier tillsammans. Servrarna nyttjar även påslagna dieselgeneratorer som back-up för oönskade strömavbrott.

Datacentralerna förbrukade 76 miljarder kilowatt år 2010, medan pappersindustrin gjorde av med 67 miljarder kilowatt.

Därför förbjuds inte mobiltelefoner när man kör bil – Vi skall byta ut alla bilar iställer föreslår VTI

Därför förbjuds inte mobiltelefoner när man kör bil

Varje år dör eller skadas hundratals svenskar i trafikolyckor som orsakas av mobiltelefoner. Ändå förbjuds de inte. Varför? PC för Alla grävde och fann en byråkratisk mardröm där politikerna hellre diskuterar robotbilar än lagar som varit självklara i andra länder i åratal

I april 2012 överlämnade Statliga väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, landets kanske tyngsta auktoritet vad gäller trafiksäkerhetsfrågor sin utredning om mobiltelefoner och bilkörning. Rapporten titeln ”Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning”.

Citat: ”I rapporten föreslås bland annat att alla bilar i Sverige kan utrustas med automatiska ögonskanningssystem. Dessa skulle övervaka minsta muskelrörelse i förarens ögon och slå larm om han eller hon tittar bort för länge. Eller så kan samtliga trafikfarliga platser i Sverige, till exempel alla förskolor och äldre­boenden, byggas ut med teknik som blockerar telefonsamtal, sms och data­trafik. Då skulle inte bil­förare kunna använda sina telefoner alls där.

Rapporten föreslår också att alla personbilar i Sverige – drygt 4,4 miljoner fanns registrerade vid slutet av 2011 – helt enkelt byts ut mot helautomatiska sådana. Om bilen förs fram utan att föraren lägger sig i, menar forskarna, så kan ju han eller hon inte ställa till problem i trafiken

Som man förstår av rapporten har både mobilindustrin och bilindustrin både fått framföra sina önskemål och fått dem inskrivna i rapporten.