Mobilstrålningen är ett Miljögift – Det tysta Miljögiftet

Jag är restriktiv att det behövs kemikalier för att man skall skadas av mobilindustrins miljöfrämmande strålning, men absolut sker det en synergistisk effekt. Dock är jag övertygad om att det räcker enbart med denna artificiella strålning eftersom det fungerar i sig själv som ett miljögift.

Mobilstrålningen kan påverkar bindningsenergier mellan molekyler och  därmed  störa biokemiska processer vilket leder till långtidseffekter eftersom vi dygnet runt bestrålas i vår närmiljö av 1000-tals sändare. Framför allt är enzymer känsliga och nervsystemet vilket syns tydligt att hjärna och hjärta är de organ som akut påvisar störningar.

Man måste skilja på akuta störningar/skador och långtidseffekter som långsamt bryter ner kroppsfunktionen och skadar organen och gör oss sjuka. Vi är biologiskt anpassade till att tåla lite joniserande strålning som finns i vår naturliga livsmiljö, men vi är definitivt inte anpassade till att leva i en elektromagnetisk strålning som vi aldrig varit utsatta för i vår naturliga miljö som den naturliga  bakgrundsstrålningen är.

Mobilstrålningen är att jämföra med ett miljögift som är uppbyggt av naturliga grundämnen men i sin kombination av olika grundämnen fungerar som ett gift. Det är helt jämförbart. Den artificiella strålningen nyttjar grundläggande elektromagnetisk strålning som man ”satt ihop” till en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning.

All elektromagnetisk strålning som tillverkats av industrin är lika miljöfrämmande som ett miljögift eller annat miljöfrämmande ämne/faktor och är skadligt både akut och genom långtidseffekter. Mobilstrålningen kommer därför att bryta ner hälsan hos allt levande eftersom den är en storskalig belastning negativ belastning på biologiskt liv.

Över hundra lärare i Lund har haft minnessvårigheter, tvåhundra har haft sömnproblem

Värsta terminen någonsin

Lund.

Över hundra lärare i Lund har haft minnessvårigheter, tvåhundra har haft sömnproblem och närmare tre hundra har funderat på att byta jobb. Det visar en enkät om arbetsmiljön som Lärarnas riksförbund gjort. Den gångna terminen har varit en av de värsta någonsin, menar de fackliga företrädarna.

Man har varit mycket flitiga nere i Skåne med att sätta in trådlöst i skolorna. När tänker man reagera mot den höga strålningen från WiFi? När tänker lärarfacken skaffa sig kunskaper om vad artificiell elektromagnetisk strålning är för något? 
Det finns trots allt kunskaper som borde stämma till eftertanke om denna miljöfrämmande strålning i den nya trådlösa tekniken är så nyttig ur hälsosynpunkt.
Europaparlamentet har rekommenderat att inte alls sätta in trådlöst i skolorna. Poliser blir sjuka av Rakelsystemet. Läkarna har också problem med minnesförlust och mental stress då man även satt in flera olika trådlösa system på  sjukhusen. Socialstyrelsen har nyligen visat att just dessa hälsoproblem som dessa lärare påpekat har ökat dramatiskt de senaste åren.
Redan 2003 var 40% av de 600 tunga beslutsfattarna inom It- och telekombranschen oroliga för hälsoriskerna med mobilstrålningen. Trots detta fortsätter man bygga ut trådlösa system både inomhus i skolmiljöer, daghemsmiljöer och i sjukhusmiljöer och placerar 1000-tals sändare i vår närmiljö. När man vet om riskerna, varför fortsätter man då att bygga ut en verksamhet som riskerar skada hela folkhälsan? Varför uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen när till och med branschen själv är oroliga för hälsoriskerna?

Nomofober (mobilhjärnor) tävlar i roligaste antennen i form av en foliehattar för bättre mobiltäckning

Nomofober tävla om bästa antennen i form av foliehattar

Personer som fått sina hjärnor kraftigt störda av mobilens strålning har utvecklat nomofobi. Det är personer som lider av skräck att inte vara ständigt uppkopplade via mobilen eller mobilt bredband. De har därför utlyst en tävling att  tillverka den bästa och roligaste antennen i from av en foliehatt för att få bättre mobiltäckning.

För att dölja sin fobi har de skapat myten om att mobilindustrins skadeoffer använder  foliehatt för att skydda sig mot strålningen, men elöverkänsliga har alltid känt till att mobilstrålningen ökar i närheten av metall om det inte jordas.

Sanningen är alltså  att de inom Vetenskap- och Folkbildning (VoF) och de som bland annat kommer från KTH och som utvecklat svår nomofobi nyttjar foliehattar för att vara säkra på att de alltid har god mobiltäckning. Sorgligt, men det är troligen en form av stresskador på hjärnan av mobilstrålningen

Jan Gulliksen blir Sveriges Digital champion – Digitaliseringskommission

Jan Gulliksen blir Sveriges Digital champion

2012-09-06 17.11 – Marit Dozzi

Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion. Hans uppdrag blir att bidra till att fler svenskar upptäcker möjligheterna med it.

  • Jan Gulliksen är sedan tidigare ordförande i regeringens Digitaliseringskommission, och verksam som professor vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Digital champion är ett initiativ där EU-kommissionen uppmanar alla medlemsstater att utse en Digital champion som aktivt ska arbeta för en ökad digitalisering i samhället.

Pressmeddelande: Regeringen utser Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion

Ett intressant dokument. Användarperspektiv

Temperaturförändringar i hjärna som utsätts för mobiltelefonens strålning

Dariusz Leszczynski skriver följande (googleöveratt)
”… Den strålning från mobiltelefoner kan orsaka temperaturförändringar hot spots i det exponerade biologiskt material, dvs små områden där temperaturen kan stiga mer än i de närliggande områdena. Vi kan upptäcka och mäta heta fläckar på makronivå, men vi har inte ännu teknik för att mäta om hot spots skapas på mikro-skalan (sub-cellulära skala). För närvarande använder dosimetri och modellering av distributionen och intensiteten av strålning från mobiltelefoner i hjärnan som en modell plastbehållare gjuten i form av halv-huvud och fylld med ”fysiologisk lösning” bestående av vatten, salt och socker. Sådan modell representerar människans huvud med skallen (plast mögel) och hjärna (vattenlösning av salt och socker). Det är dock en stor förenkling av verkligheten.

Levande vävnader och celler är inte homogena miljöer men de uppdelade i celler och sub-cellulära volymer storlek (organeller) som avgränsas av lipidinnehållande hydrofoba membran. Laddat biologiska molekyler och joner, till skillnad från i den ovan nämnda ”huvud modell”, inte fördelas i vävnaden eller cellen jämnt och inte kan resa fritt. Tack vare membranen och deras selektiva transportmekanismer fördelningen av molekyler och joner i celler är icke-likformig och producerar elektriska gradienter som spelar en avgörande roll i fysiologisk funktion. Starka elektromagnetiska fält kan störa funktionen av selektiva transportmekanismer av membranen och orsaka djupgående fysiologiska förändringar (t.ex. elektroporering) HÄR

Babylarm har hög strålning – Utsätt inte era barn för dessa larm

Utsätt inte det dyraste ni äger för hög strålning

Testfakta skriver:

Risk för strålning med babylarm

”Skillnaderna mellan nio laboratorietestade elektroniska barnvakter är stor. Både i prestanda, pris och hur mycket elektromagnetisk strålning de avger .

Sola i trädgården eller mecka i källaren samtidigt som babyn ligger och sover i barnrummet. Så marknadsförs elektroniska babylarm till stressade barnföräldrar.Allt fler föräldrar köper. Men hur bra är barnvakterna egentligen? Håller de vad de lovar och är de lätta att använda?

Testfakta lät laboratorieundersöka nio olika modeller för att få svaren. Till att börja med undersöktes vilka sändningseffekter de olika barnvakterna använder för att få en uppfattning om skillnader i strålning.

Undersökningen visar på stora skillnader i sändningseffekt mellan de olika babylarmen.”

Och använd absolut inte iphone som har mycket högre strålning än en vanlig mobil

Babymonitor

Håll koll på din ögonsten hemifrån, från bilen eller jobbet med denna babyvakt tillsammans med din iPhone eller iPad! Mängder av smarta och coola funktioner.

Babymonitor har kontakt med en sändare och strålar precis lika mycket som en mobil när man pratar i den och utsätter det känsliga barnet för strålning som inte ens en vuxen tål efter ett tag.

Skriv på protestlistan mot förföljelse av elöverkänsliga

Skriv på protestlistan mot förföljelse av elöverkänsliga

Läs massmedias artiklar som häcklar elöverkänsliga grovt

Läs läkare Mats Reimer som häcklar elöverkänsliga

Brev till Socialstyrelsen den 5 januari 2013

Gällande förföljelse av elöverkänsliga och jäv inom Socialstyrelsen
Jag är inte förvånad att jäv förekommit gällande vaccinet Gardasil och jag skulle heller inte bli förvånad om det även gäller för Svininfluensan. Lobbyister för vaccinindustrin kunde få WHO att ändra kriterierna för en pandemi, så att vaccinindustrin kunde sälja sitt vaccin. Ansvariga i Sverige satte igång en propaganda där man utnyttjade människors medkänsla, empati men också rädsla för att kunna massvaccinera befolkningen i Sverige, trots att vaccinet inte var väl undersökt. Som följd av detta får nu allt fler, tidigare fullt friska, barn narkolepsi och ett förstört liv.

När det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd är flera av dem lobbyister för mobilindustrin. Jag har alla jävsdeklarationerna som bevis för mitt påstående.

När det gäller elöverkänslighet hänvisar Socialstyrelsen till provokationsstudier som belägg för att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält och påstår därför att elöverkänslighet är noceboeffekt.

Elöverkänsliga har ett lika lättstressat och känsligt nervsystem som dem som har utmattningssyndrom eller ADHD exempelvis, då undrar man ju varför man väljer en metodik som är extremt stressande för att testa elöverkänsliga? Detta är en av många välkända felkällor i dessa studier.

Både de som har utmattningssyndrom eller ADHD eller andra neurologiska skador, som ger samma typ av symtombild som elöverkänslighet, har fått diagnoser, men inte elöverkänsliga utan vår sjukdom påstås beror på förväntningsfobi. Dessutom påstår socialstyrelsen att vi inte är sjuka, vilket ni saknar vetenskapliga belägg för eftersom detta inte är undersökt.

Jag har aldrig läst någonstans under dessa 20 år jag varit aktiv i denna fråga där man undersökt elöverkänsligas nervsystem.

Mitt nervsystem har aldrig undersökts eller blivit testat. Men en läkare som inte visste att jag var elöverkänslig uppfattade mina symtom som en borreliainfektion i nervsystemet, men biokemisk test visade att jag inte hade en borreliainfektion. Läkarens bedömning av mitt nervsystem måste betyda att jag som elöverkänslig har medicinska förändringar i nervsystemet som gör att det inte fungerar som hos en frisk person?

Eftersom professor Sture Lidén sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl så handlar det alltså inte om att sjukdomen inte finns utan den skall tystas ner eller helst förbjudas?

Unga läkare skrattar åt elöverkänsliga och läkarstuderande hånar och förlöjligar elöverkänsliga. Av den anledningen undrar jag vem som styr läkarutbildningen, mobilindustrin?

Elöverkänsliga får nästan aldrig nyttja de elsanerade rum som finns på lasarettet då läkarna inte vill eller vågar placera en patient i ett elsanerat rum eftersom läkaren då erkänner att elöverkänslighet finns, med risk för att bli prickad av Socialstyrelsen.

Kalmar P4 föreslog att man kunde skjuta elöverkänsliga som man skjuter vargar. Överhuvudtaget är det fritt fram att förfölja elöverkänsliga till och med föreslå att skjuta dem. Trots anmälan blev Kalmar P4 friade. Appliceras samma uppmaning på homosexuella, rullstolsbundna, islamister och romer etc då blir det plötsligt upprörande och Kalmar P4 hade troligen blivit dömda för förföljelse av folkgrupp. Men i Sverige är det tydligen OK från myndigheternas sida att avhumanisering människor som skadas av mobilindustrins artificiell elektromagnetisk strålning.

Läkare som Mats Reimer har på sin blogg i Dagens Medicin hänga ut ett elöverkänsligt barn, Mats Reimers egen patient, i det offentliga rummet. Han bryter mot sekretessen och hälso- och sjukvårdslagen men det är tydligen fritt fram även där att läkare kan vara nedlåtande om elöverkänsliga barn som blivit strålskadade av skolans trådlösa nätverk.
Enligt skollagen måste barnen vistas i skolan, men allt fler får hemundervisning, men när det gäller elöverkänsliga barn då åläggs föräldrarna med vite om de håller barnet hemma då de inte vill förvärra strålskadan i skolans högstrålande miljö där även lärarna blir elöverkänsliga.

Att denna förföljelse och diskriminering av elöverkänsliga kunnat ske står Socialstyrelsen ansvarig för eftersom ni som ansvarig myndighet vet mycket väl att elöverkänsliga är riktigt sjuka men förnekar det. Ni vet mycket väl att den forskning ni hänvisar till är REAL BIAS, alltså systematiskt partisk. Detta känner även Strålsäkerhetsmyndigheten till.

Miljöbalken antogs med de allmänna hänsynsreglerna (2 kapitlet), för att förhindra nya miljöbrott. Men bara två år efter miljöbalken trädde i kraft bestämde Socialstyrelsen att miljöbalkens försiktighetsprincip inte gällde för utbyggnaden av mobilbasstationer. Nu blir folk sjuka av strålningen men Socialstyrelsen förnekar detta och påstår att det är psykiskt noceboeffekt.

Det som sker nu är exakt det som Finnspång kommun gjorde. De förnekade att de förgiftat dricksvattnet i Ersbyn när de dumpat gifter i en grustäkt i närheten. Trots att korna dog, folk var magsjuka, hade synrubbningar och svimningar och att alla växterna i en handelsträdgård dog ansåg kommunen att det var masspsykos och uppmanade kommuninvånarna att gå till en psykolog. Professor Sture Lidén sa även hösten 1995 i TV att elöverkänslighet var masspsykos. Trots miljöbalken och 2012 står vi kvar på 1977 års nivå. Miljöskadade människor förnekas hjälp och trovärdighet.

Av ovanstående anledning begär jag att få jävsdeklarationen på de personer som har bestämt att Socialstyrelsen skall förnekar att elöverkänsliga är sjuka, samt förneka att det finns beprövad erfarenhet (alla som blivit strålskadade under dessa 30 år) som belägger ett misstänkt samband mellan den nya typen av artificiell elektromagnetisk strålning och elöverkänsligas sjukdomssymtom. Elöverkänslighet har ju ökat katastrofalt på kort tid över hela världen. Ändå förnekar Socialstyrelsen denna ohälsa.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006

https://www.svd.se/barnens-pillerkarta-ritas-om-5jg9

Barnens pillerkarta ritas om

Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006, vilket betyder att 50.000 barn nu äter sömnmedel i Sverige. Socialstyrelsen redovisar även att 12.377 barn äter lugnande läkemedel.

Redan inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet erkände mobiloperatörerna att mobilstrålningen kan aktivera hjärnan och ge sömnstörningar. Men med hänvisning till en enda studie med tvivelaktig bakgrund påstod de i samma andetag att detta kan hjärnan kompensera för.

Vad man inte nämner är  att långtidseffekten inte är undersökt. Det borde vara en självklar misstänkt risk att hjärnan efter ett tag inte klarar av att kompensera för att dygnet runt stimulans av pulsad frekvensmodulation.

Befolkningen exploateras, sedan 1990-talets början, för en ständig  och extremt onaturlig mycket stark elektromagnetisk strålning från basstationernas sändare och andra trådlösa nätverk i vår närmiljö.  Vi har inte längre friheten att välja en bra boendemiljö eller livsmiljö, varken för oss själva eller våra barn

Med tanke på att både vuxna och barn fått ökade sömnproblem sedan mobiltelefonin byggdes ut, finns det skäl att anta att det finns ett samband mellan digital artificiell strålning från mobiltelefonin och sömnproblem.

Socialstyrelsen som nu redovisar en extrem ökning av sömnproblem hos barn borde reagera då Socialstyrelsen numera inte lever i okunnighet om hälsoriskerna med mobilstrålningen. Socialstyrelsen är den övergripande och ansvarige myndighet som skall bevaka olika hälsorisker i vår livsmiljö.

Neurolog Lena Leissner varnar för att läkare skriver ut mediciner som är oprövade på barn, då man inte vet vilka hälsoeffekter barn får av denna medicin som är avsedd för vuxna. Det finns stor risk för läkemedelsskador.

Det är också intressant i sammanhanget att det går bra att skriva ut läkemedelspreparat som inte är vetenskaplig och beprövad erfarenhet på barn. Märkligt eftersom Socialstyrelsen prickat läkare men även återkallat läkarlegitimationen för läkare som skrivit ut vitaminer till vuxna amalgamskadade och elöverkänsliga personer med hänvisning till att det inte är vetenskap och beprövad erfarenhet. Men enligt Socialstyrelsen är det tydligen  godkänt att skriva ut giftiga läkemedel  till barn, som är vetenskapligt oprövade på  barn?

Även hjärtmediciner  har ökat hos unga enligt läkemedelsverket som sarkastiskt uttrycker att det gynnar läkemedelsindustrin eftersom hjärtmedicin är livslång medicinering.

Sammanfattningsvis är det alarmerande att allt fler av våra barn och unga riskerar bli en läkemedelsberoende generation. Det är inte utan att man blir tvungen att ställa sig frågan om mobilindustrin bildat kartell med läkemedelsindustrin? De människor som skadas av mobilindustrins miljöfarliga strålning gynnar läkemedelsindustrin som får sälja mer av sina giftiga läkemedel ofta med biverkningar som följd.

För folkhälsans skull borde Socialstyrelsen förbjuda allt trådlöst i skolorna. Socialstyrelsen borde uppmana föräldrar att inte installera trådlöst hemma. Slutligen, Strålsäkerhetsmyndigheten skall ställer krav på varningstext på alla trådlösa elektroniska produkter.

Solveig Silverin, miljöingenjör

.

Ny arbetsplan i ICNIRP

ICNIRP nya struktur och kräver nominering till IRPA föreningar

November 2012

Vid sitt senaste årsstämma, som ägde rum 30-31 oktober 2012 Enea Huvudkontor i Rom, Italien, beslöt ICNIRP om en ny arbetsplan och en ny struktur, som nu ska installeras.

Den nya strukturen föreskriver att en pool av externa experter väljs – efter valet och en positiv screening av deras intresseförklaring – att bilda den vetenskapliga expertgruppen (SEG). Medlemmar i SEG väljs, när ytterligare kompetens behövs som ett komplement medlemskap i ICNIRP: s projektgrupper (IPG). IPG är de nya enheterna förbereder ICNIRP utkast. Så snart den nya strukturen är på plats, kommer den gamla strukturen med stående kommittéer och experter Consulting tas bort.

SEG medlemmar är ett mycket värdefullt stöd till ICNIRP som de för in sina erfarenheter och befästa betydligt ICNIRP: s workpower. SEG medlemmar är i sin tur får fördjupad kunskap om ICNIRP: s praktik och en möjlighet att bidra till utvecklingen av vetenskap grundar NIR skydd vägledning. ICNIRP kontinuerligt tittar på att bredda sin kunskapsbas och utöka externt deltagande i arbetsprocessen.

SEG begära nomineringar till IRPA Societies – Öppet till 6 December 2012
ICNIRP tackar alla IRPA samhällen som skickade sina nomineringar till ledamöter i den vetenskapliga expertgruppen till sekretariatet. Resultaten av valförfarandet kommer att publiceras här.

ICNIRP utfärdar inte intyg om överensstämmelse

November 2012

Nyligen många frågor har nått ICNIRP sekretariatet frågar om ICNIRP utfärdar intyg om överensstämmelse för basstationer. Vi vill klargöra att ICNIRP inte utfärda certifikat för att verifiera säkerheten hos en apparat eller installation. Alla sådana intyg och uppgifter utfärdas oberoende av ICNIRP och ICNIRP inte utvärdera deras riktighet. ICNIRP: s uppdrag är att ge vägledning om icke-joniserande strålning. Dess råd publiceras i form av ICNIRP: s riktlinjer för att begränsa exponering för icke-joniserande strålning, i uttalanden, recensioner och anteckningar, samt genom information som publiceras på ICNIRP hemsida.

Giltighet och användning av UV-index: Rapport från UVI arbetsgruppen.

Augusti 2012 och December 2012

Efter en sluten seminarium om ”Den UV-index och dess roll i riskkommunikation – Hur att stärka åtgärderna solskydd” hölls på Schloss Hohenkammer 5-7 december 2011, var rekommendationen papperet gemensamt utarbetats av arbetsgruppen offentliggörs.

Endast 30 – 50 % av vården är vetenskap och beprövad erfarenhet

Torbjörn Sassersson skriver på News voic om att det inte finns någon definition på vetenskap och beprövad erfarenhet och endast 30 – 50 % av vården är vetenskap och beprövad erfarenhet

Inom allmänmedicin, internmedicin och kirurgi  får endast ca 33-50% av patienterna behandling som är evidensbaserad. Vården har alltså en lång rad behandlingsmetoder som inte uppfyller de krav som ställs, skriver terapeuten Janne Forsström i sin artikel: ”Varför stoppar våra politiker huvudena i sanden?”.”