Socialstyrelsen – Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/kraftigokningavadhd-lakemedeltillvuxna

Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

den 29 oktober 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande

Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av befolkningen. Även flickor har flest användare i denna åldersgrupp, 1,3 procent av befolkningen. Myndigheten planerar under nästa år att publicera en vägledning om stöd till personer med adhd samt att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av läkemedel.

Antalet personer som behandlas med adhd-läkemedel har ökat kraftigt. Framförallt ökar förskrivningen till vuxna. Drygt 40 procent av dem får samtidigt fler andra narkotikaklassade preparat. En analys från Socialstyrelsen visar att det finns tecken på missbruk i gruppen.

– Det är anmärkningsvärt att en så stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel också samtidigt använder en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Uppmärksamma problem

Under 2011 hämtade knappt 60 000 personer i Sverige ut minst ett centralstimulerande läkemedel, varav det dominerande var metylfenidat. I vuxengruppen som utgör drygt 27 000 personer använde många även opioder, bensodiazepiner eller andra narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsens analys visar att dessa personer tidigare ofta vårdats för missbruk eller diagnoser som kan tyda på missbruk, till exempel virushepatit och alkoholförgiftningar. De som hämtade ut narkotikaklassade läkemedel i stor utsträckning använde sig också av flera förskrivande läkare på olika kliniker.

– Vi hyser farhågor om att det kan finnas en beroendeproblematik i gruppen, därför vill vi uppmärksamma vården och berörda myndigheter på problemet, säger Peter Salmi som konstaterar att det rör sig om regelbunden användning med flera receptuttag per år.

Ett annat kännetecken för vuxengruppen med flertalet narkotikaklassade läkemedel var att den i högre utsträckning använde snabbverkande metylfenidat i form av Ritalin än Concerta, vilket möjligen kan bero på att Ritalin kan ge ett ökat välbefinnande.

– Dessa fynd väcker frågor som Socialstyrelsen ska diskutera vidare med bland andra Läkemedelsverket, säger Peter Salmi.

Ej godkänt för vuxna

Socialstyrelsen framhåller samtidigt vikten av att behandla adhd eftersom det annars finns risk att människor får en försämrad livskvalitet exempelvis på grund av svårigheter att fungera socialt i skolan och arbetslivet. Det finns också en hög samsjuklighet med ångest, depression och andra psykiska störningar. Däremot tycks inte behandlingen med metylfenidat omprövas årligen i enlighet med de gällande rekommendationerna. Det pågår även en omfattande så kallad off label-förskrivning, det vill säga läkemedlet är inte godkänt för vuxna med adhd.

– Utvecklingen kräver vaksamhet. Centralstimulerande läkemedel kan ge biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad ångest och aggressivitet. Nationella läkemedelsmyndigheter i EU har när det gäller barn kommit fram till att nyttan överväger riskerna, däremot gäller inte det för behandling av vuxna, säger Peter Salmi och tillägger att det än så länge finns få studier av långtidseffekterna av dessa läkemedel.

Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av befolkningen. Även flickor har flest användare i denna åldersgrupp, 1,3 procent av befolkningen. Myndigheten planerar under nästa år att publicera en vägledning om stöd till personer med adhd samt att utforma nationella medicinska indikationer för insättning av läkemedel.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s