Socialstyrelsen ansvarig myndighet

Socialstyrelsen

Uppdaterad 2012-11-01

Socialstyrelsen om elöverkänslighet   ” – – – – Det finns därför för närvarande inte något vetenskapligt stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning”.

Så arbetar vi på Socialstyrelsen 

Säkerhet, kvalitet och kunskap är ledorden för Socialstyrelsens arbete. Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.Vi följer och analyserar utvecklingen i vård och omsorg, förmedlar vår kunskap till de yrkesgrupper som möter patienter, brukare och klienter, styr utifrån våra regler och utövar tillsyn, det vill säga granskar vård och omsorg.

Vi följer utvecklingen

Våra register och statistikdatabaser är källan till vår kunskap. Med hjälp av den kunskapen följer vi utvecklingen i vård och omsorg, för att stödja verksamheterna i deras arbete med att förbättra kvaliteten och öka säkerheten och effektiviteten.

Vi visar hur man bör arbeta

Genom att ta fram kunskap, metoder och rekommendationer visar vi hur man bör arbeta för att uppnå en evidensbaserad praktik i vård och omsorg och därmed höja kvaliteten. Riktlinjer och kunskapsöversikter är viktiga redskap i det arbetet.

Vi reglerar på området vård och omsorg

Med regler menar vi främst föreskrifter (SOSFS; bindande regler), allmänna råd (starka rekommendationer) och handböcker. Med hjälp av regelverket arbetar vi för att vård och omsorg ska bli säkra och jämlika över hela landet.

Vi granskar om lagar och regler efterföljs

Genom tillsynen granskar våra inspektörer vården och omsorgen. De kontrollerar att lagar och regler följs, samt påtalar brister. Detta gör vi för att de ansvariga ska kunna förbättra verksamheten, så att ingen människa ska komma till skada.

Målet är god vård och omsorg

På det här sättet bidrar vi till att vård och omsorg baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och till att patienter, klienter och brukare får god vård och omsorg.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s