Strålsäkerhetsmyndigheten – Joniserande strålning och icke joniserande strålning

Joniserande strålning och icke joniserande strålning

Wikipedia skriver  att vävnader med snabb cellomsättning som till exempel slemhinnor och hud får ofta akuta strålreaktioner i form av inflammationssymptom vid strålbehandling. Elöverkänsliga får också akuta problem med slemhinnorna av elektromagnetisk strålning    och har influensaliknande symtom. Man får skador på sköldkörteln av joniserande strålning och många elöverkänsliga har också en skadad sköldkörtel. Det finns många likheter mellan strålskador av joniserande strålning och skador av tekniskt producerad strålning. Den artificiella strålningen är ju flera miljoner gånger starkare än den kroppsegna bioelektriciteten. Det är därför inte konstigt om man kan bli sjuk av den.


Så här skriver SSM om joniserande strålning 

Joniserande strålning

Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också produceras på konstgjord väg med hjälp av röntgenapparater eller acceleratorer.

Om en person blir utsatt för höga doser av joniserande strålning kan kroppens celler skadas eller dö. Hur stor skada som uppstår beror på hur mycket och vilken typ av joniserande strålning personen utsätts för. Joniserande strålning delas in i olika typer med olika egenskaper.  Nedan listas några av våra vanligaste strålslag.

  • Alfastrålning är partikelstrålning och består av heliumkärnor som sänds ut när vissa tunga atomkärnor sönderfaller. Alfastrålningen har en räckvidd i luft på bara några få centimeter, den stoppas av tunt papper. Den kan inte tränga igenom huden men kan skada oss om det alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inandningsluft eller dricksvatten. Den största risken att få in alfastrålning i kroppen kommer från radon.
  • Betastrålning är också partikelstrålning och består av elektroner eller positroner som sänds ut när vissa atomer sönderfaller. Betastrålning hindras av tjocka kläder eller fönsterglas och når flera meter i luft. Betastrålning utgör en risk för människan om partiklarna kommer in i kroppen på samma sätt som alfapartiklar dessutom kan betastrålningen ge skador på ytliga organ som ögats lins.
  • Gammastrålning är elektromagnetisk strålning som uppstår när radioaktiva ämnen sönderfaller. Den har lång räckvidd men stoppas av ett blyskikt på flera centimeter, decimetertjock betong eller flera meter vatten.
  • Neutronstrålning finns naturligt på samma sätt som alfa-, beta- och gammastrålning. Dessutom uppkommer neutronstrålning bland annat vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer och finns inne i reaktorn då den är i drift. Neutronstrålningen stoppas av några meter vatten.
  • Röntgenstrålning kan skapas med elektromagnetisk strålning och elektroner på konstgjord väg, genom att elektroner kolliderar med olika ämnen. Då skapas röntgenstrålning och bromsstrålning. Man hade kunnat konstatera att vissa bildskärmar avgav röntgenstrålning som bildas i katodstråleröret . Då man försämrat skärmningen för att göra bildskärmarna billigare läckte röntgenstrålningen ut och strålningen var så hög att amalgamplomberna sprack sönder. Ett stort antal bildskärmsanvändare blev så svårt neurologisk skadade att de fick  en livslång intolerans mot elektromagnetisk strålning.

  • Röntgenstrålning har lång räckvidd men stoppas av någon millimeter bly. Däremot behövs tjockare blylager eller betong för att stoppa bromsstrålning. Röntgen och bromsstrålning upphör så fort apparaten stängs av.
  • Som SSM skriver här kan elektromagnetisk strålning skapa på konstgjord väg röntgenstrålning genom att elektroner kolliderar med olika ämnen. Man misstänker att så var fallet med dessa högstrålande bildskärmar som så många blev skadade av på 1980-talets slut och i början på 1990-talet. Min elöverkänslighet uppkom genom att bildskärmen hade så hög strålning att plomberna sprack sönder och det var den nyaste plomben bara 4 år gammal som sprack först. Denna strålskada tystades snabbt ner och man myntade snabbt, att det var teknikrädda personer som blev elöverkänsliga. Mätningar av dessa bildskärmar visade att de avgav all typ av strålning, även röntgenstrålning.

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s