Socialstyrelsen – Elöverkänslighet är noceboeffekt

LÄS GÄRNA MIN FRÅGOR FÖRST, SCROLLA NER. Som man ser får jag inte svar på mina frågor

Bästa Solveig

Tack för din fråga om nocebo. Med nocebo avses att förväntningarna att bli exponerad har betydelse för upplevda symptom. Effekten är en reell kroppslig reaktion som sätter igång en rad fysiologiska reaktioner. Detta har visats i experimentella situationer där elkänsliga fått lika kraftiga reaktioner oberoende om de blivit exponerade för EMF eller inte. Symptomen blir starkare vid egenvärderad exponering oberoende hur stark exponeringen de facto var. Mer om noceboeffekten hittar du i norska folkhälsoinstitutets rapport 2012:3, sid 143 där det också finns referenser till de vetenskapliga studier där detta undersökts http://www.fhi.no/dokumenter/6563fe9a33.pdf. Även i FAS-rapport kan du lästa mer om nocebo sid 19, http://www.fas.se/pagefiles/5313/10-y-rf-report.pdf. Kroppens stresspåslag är en funktionell reaktion vid upplevd fara av olika slag och kan ge påtagliga kroppsliga upplevelser. Det betyder också att det finns möjlighet påverka med behandling, men hur denna ska läggas upp måste avgöras i det individuella fallet.

 Vänliga hälsningar

 Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

___________________________________

MIN FRÅGA:

Hej!
Jag undrar hur många år är det vetenskapligt möjligt att en person kan ha en noceboeffekt, negativa verkningar i samband med medicinering eller annan behandling som beror på negativa förväntningar hos den som behandlas?
Och kan man har en noceboeffekt för något man inte ser, hör eller luktar i flera år? Är det vetenskapligt bekräftat att det är möjligt?

Jag varken ser, luktar  eller hör mikrovågsstrålningen trots detta blir jag dålig av den.  De som varit sjuka länge är inte speciellt förväntansfulla hur strålmiljön är. Blir man dålig på en plats man satt sig på då konstaterar man det och byter plats.
Hur förklara man min reaktion på en bil med noceboeffekt. Jag köpte en nyare bil som jag inte tyckte jag kände av när jag körde den och jag var förvånad att den kändes så bra med all elektronik. Det var alltså min reaktion på bilen. Men efter ett tag började jag bli allt sämre efter att jag nyttjat bilen. Jag fick alltså en fördröjd reaktion på bilen på ungefär 5 timmar.
Till slut tålde jag inte min elsanerade dator (den är ju inte till 100% avskärmad) och jag insåg att jag aldrig skulle kunna köra den bilen en längre sträcka. Hur kan jag bli dålig av något jag inte tycker mig reagera på?

Hur förklara man det vetenskapligt med noceboeffekt? Förresten är noceboeffekt vetenskapligt bekräftat med kliniska studier att det fenomenet existerar. De barn som fick astma på 50-talet ansågs ju lida av förväntningsfobi och det var ju inte så. Det visade sig att de var verkligt sjuka.

Som sagt hur många år är det vetenskapligt bekräftat att man förvänta sig att bli sjuk av något man varken, ser,  hör eller luktar? Och hur kan så många i olika länder inbilla sig att de blir sjuka av strålningen från sändarna etc när mobilerna är så roliga att leka med?

Och hur vågar jag nyttja min dator om jag är så rädd för tekniken att jag inbillar mig att jag blir sjuk av den? Och varför förväntade jag mig att bli sjuk av datorn när jag tyckte den var så kul att jag åkte in till jobbet på helgen för att skriva på datorn? Hur förklara man den teknikrädslan vetenskapligt?

Jag har alltså varit elöverkänslig i 20 år efter en bildskärmsskada och jag blir sjuk av all typ av EMF-strålning, även försvarets radiosignaler och drönare. Jag har emellanåt haft så hög radiosignal på mitt hus att tornseglarna inte häckade här en sommar. Alltså t o m andra biologiska varelser reagerar på strålningen. När försvaret sänkte effekten återkom tornseglarna. Har tornseglarna också noceboeffket? Tacksam för svar

Hälsningar Solveig Silverin

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s