Vem sålde ut Sverige till USA och NATO för att träna krig i norra Sverige?

Vem sålde ut Sverige till USA och NATO för att träna krig i ett av världens största område, i norra Sverige?Se filmen av Ofog här

På NEAT i Norrbotten övar NATO, USA och andra militärmakter på att fälla bomber, utveckla förarlösa bombplan och förstärka det globala krigsmaskineriet. NEAT utgörs av ett 24000km2 stort luftområde och är därmed Europas största militära övningsområde över land

Patentansökan erkände cancerrisken vid exponering för trådlös strålning åtta år före WHO

Trådlösa industrin patenterade system för att minska cancerrisken från trådlösa lokala nätverk.

Ett stort telekomföretag patenterat ett system för att minska ”elektrosmog” från trådlösa lokala nätverk för att minska cancer riskerna med icke-termiska exponering för mikrovågsstrålning. Branschen har känt riskerna för många år men har underlåtit att agera.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

PRLog (Pressmeddelande) – 11 Mars 2013 – Swisscom AG, en stor teleoperatör i Schweiz, inlämnade amerikanska och internationella patentansökningar för ett innovativt system för att minska ”elektrosmog” från trådlösa lokala nätverk (dvs. Wi-Fi) i 2003 .

Denna patentansökan erkände cancerrisken vid exponering för trådlös strålning åtta år innan WHO: s internationella byrå för cancerforskning förklarade att radiofrekvent energi, inklusive mobiltelefon och Wi-Fi-strålning är en ”möjlig carcinogen” för människor, som DDT och leda .

Dessutom erkände program som lågintensiva, icke-termisk exponering för trådlös strålning är genotoxiskt. Detta är avgörande eftersom det nuvarande amerikanska regelverket standard för trådlös strålning, som inrättades 1996, inte skydda oss från icke-termiska exponeringar.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET

Per Gahrton skriver om EU-rapporten och försiktighetsprincipen

Per Gahrton skriver om försiktighetsprincipen om

EU-rapporten: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation

Europeiska miljöbyrån (EEA) 1/2013: Lärdomar från tidiga varningar är den andra rapporten  i sitt slag som produceras av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med ett brett spektrum av externa författare och sakkunniga granskare. Granskning av fallstudierna av tidiga varningar täcker ett brett spektrum av kemiska och tekniska innovationer, och belyser ett antal systemproblem. Per Gahrton som läst rapporten skriver:

Men är det då inte tecken på överdriven alarmism när rapporten ifrågasätter en grundbult i vårt vardagsliv som mobiltelefonen eller ett framtidshopp som nanoteknologin? För att värja sig mot sådana anklagelser har rapporten granskat 88 fall av påstådda falskalarm och kommer fram till att bara i fyra fall har varningarna visat sig ogrundade, bland annat när det gäller sackarin och bestrålning av livsmedel.

Ett genomgående drag för samtliga granskade fall av miljörisker där tidiga varningar inte leder till tidiga motåtgärder är att näringslivet nästan undantagslöst med alla medel har försökt tysta ner obehagliga sanningar. Man ifrågasätter belagda fakta, satsar enorma belopp på motpropaganda, bedriver smutskastningskampanjer mot visselblåsare och, inte minst, använder juridiska metoder och finter. Ett svenskt exempel, som utförligt refereras, var när livsmedelsjätten Dole för några år sedan drog den svenske filmmakaren Fredrik Gertten inför domstol för att stoppa hans film om hur bananarbetare fick fertilitetsproblem av bekämpningsmedlet DPCB.  – – – – – –

 – – – – –  -Den viktigaste orsaken, som påvisas i fall efter fall i EU-rapporten, är att näringslivet ofta lyckas skrämma beslutsfattande politiker med det mesta förbjuda av allt – inskränkning eller nedläggning av produktion och därmed bortfall av arbetsplatser. Därför blir motåtgärderna för små eller kommer för sent.

Mike Repacholi: ”We are all living in a sea of EMF”.

Mike Repacholi: ”We are all living in a sea of EMF”.

 — I wonder, how did this happen?  WHO  is responsible?

 Repacholi: Half of WHO EMF Project Funding Came from Industry

 http://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry

 http://microwavenews.com/docs/WHOWatch.pdf

 It’s Official: Mike Repacholi Is an Industry Consultant And He’s Already in Hot Water

  http://microwavenews.com/CT.html

 Why is it a problem, that as Repacholi says, ”we are all living in a sea of EMF?”

 Because, he explains ”it is difficult to distinguish between the exposed and control groups.

 Because of this, my concern is that there is an over-  reliance  on epidemiology studies.”

Domstolsfall och anmälningar mot mobilindustrin

Business risker för investerare som avses i New York-börsen
[Emfrefugee] SEK anmälningar om hälsorisker av stora telekomföretag På uppdrag av karlmuller30

Nya anmälningar av stora telekomföretag med US Securities
and Exchange Commission. Bolag noterade på New York-börsen måste lista alla
känd affärsrisker för sina investerare. Följande utdrag är från 10-K årsredovisningar
dessa företag – det 10-K ”ger en omfattande översikt av företaget under det senaste året”.
Motorola har en intressant lista över rättsfall som pågår.
Missa inte AT & T undanstoppad i slutet. De har en punkten lista detta som en risk: ”Resultatet av pågående, hotade eller potentiella tvister, inklusive patent och produktspecifika påståenden säkerhet av eller mot tredje man. ”

Det var den enda referensen jag kunde hitta eventuella hälsoproblem. Intressant att de täcker
roll upp så fullständigt – mina instinkter (som någon som arbetat på ett företag Newswire för flera år) är att detta företag förmodligen har fått mest att dölja … AT & T investerare, akta.
Min favorit citat är från Motorola: ”Negativa faktiska utvecklingen … kan negativt påverka
försäljning, utsätter oss till kostsamma rättstvister och / eller skada vårt rykte och och finansiella ställning. ”
Jag antar med ”negativ faktiska utveckling” de egentligen menar ”sanningen framväxande”.
Du får gärna använda denna information som du vill.

____________________________________________

Version:
Vi är föremål för en betydande tvister, vilket kan kräva oss att betala betydande
skador eller bosättningar.
Vår verksamhet står inför en betydande mängd rättstvister, däribland från tid till annan, patent
överträdelseförfaranden stämningar, antitrust grupptalan, löne-och timme grupptalan, personliga fordringar skada och
stämningar som rör vår reklam, försäljning, fakturering och praxis samling.
Dessutom står vår trådlösa verksamhet också personskador och konsument klass stämningar åtgärder om påstådda hälsoeffekter av mobiltelefoner eller radiosändare frekvens och grupptalan stämningar som utmanar marknadsföring och annan information som rör påstådda negativa hälsoeffekter av handhållna mobiltelefoner. Vi kan medföra betydande kostnader för att försvara dessa stämningar.

I
Dessutom kan vi behöva betala betydande utmärkelser och annan bebyggelse.
ÅRSRAPPORT enligt 13 § eller 15 (d) i Securities Exchange Act of 1934
För räkenskapsåret som slutade December 31, 2011
Verizon Communications Inc.
http://eol.edgarexplorer.com/EFX_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?
Sessionid = DWhiFmuvkbkwYa-& ID = 8435144 # D257450D10K_HTM_TX257450_2

____________________________________

Sprint Nextel:
Oron hälsorisker som är förknippade med trådlös utrustning kan minska efterfrågan på våra
tjänster.
Bärbar kommunikationsenheter har påståtts medföra hälsorisker, däribland cancer, på grund av radiofrekvens utsläppen från dessa enheter. Påstådda grupptalan och andra stämningar har
in mot ett stort antal mobiloperatörer, inklusive oss, söker inte bara skadar utan även rättsmedel som skulle kunna öka våra kostnader för att göra affärer. Vi kan inte vara säkra på resultatet av dessa fall eller påverkas av tvister av detta slag eller allmänhetens uppfattning om hälsorisker. Den faktiska eller upplevda

Risken för mobil kommunikation enheter kan påverka oss genom en minskning av abonnenter, minskad nätverksanvändning per abonnent eller minskad finansiering tillgänglig för mobil kommunikation industrin. Ytterligare forskning och studier pågår, och vi kan inte garantera att ytterligare studier kommer inte att visa ett samband mellan radiofrekvensemissioner och hälsoproblem.
För räkenskapsåret som slutade December 31, 2010
Kommissionens filnummer 1-04.721
Sprint Nextel CORPORATION
http://investors.sprint.com/Cache/11430236.PDF?
D = & O = PDF & IID = 4057219 & OSID = 9 & Y = & T = & FID = 10.793.990

___________________________________

NOKIA:
Påstådda möjliga hälsorisker från elektromagnetiska fält som genereras av basstationer och
mobila enheter, och stämningar och publicitet om denna fråga, oavsett meriter, kan ha
en väsentlig negativ inverkan på vår försäljning, resultat, aktiekurs, rykte och varumärke
av ledande konsumenterna att minska sin användning av mobila enheter, genom att öka svårt att få platser för basstationer, eller av ledande tillsynsmyndigheter att ställa godtyckliga begränsningar och gränser för exponering, eller genom att få oss att anslå ytterligare monetära och personella resurser till dessa frågor.

Det har varit allmänt spekulationer om möjliga hälsorisker för människor från exponering för
elektromagnetiska fält från basstationer och från användningen av mobila enheter. En avsevärd mängd vetenskaplig forskning som hittills av olika oberoende forskningsorgan har visat att Dessa radiosignaler, vid nivåer inom de gränser som föreskrivs i säkerhetsnormer som fastställts av och rekommendationer, offentliga hälsomyndigheter, inte utgör någon negativ inverkan på människors hälsa. Vi kan dock inte vara säker på att framtida studier, oavsett vetenskaplig grund, inte kommer att föreslå en länk mellan elektromagnetiska fält och negativa hälsoeffekter som kan ha en väsentlig negativ effekt på vår försäljning, rörelseresultat och aktiekurs. Forskning kring dessa frågor pågår genom myndigheter, internationella hälsoorganisationer och andra vetenskapliga organ i syfte att
utveckla en bättre vetenskaplig och allmänhetens förståelse för dessa frågor.

Under de senaste tio åren har Nokia varit involverad i flera frågor grupptalan gällande att Nokia och andra tillverkare och cellulära tjänsteleverantörer inte riktigt varna konsumenterna för påstådd potentiella negativa hälsoeffekter och inte inkludera headset med varje handenhet för att minska potential för påstådda negativa hälsoeffekter. Alla utom en av dessa fall har återkallats eller avvisas med en uppsägning för närvarande ett överklagande. Dessutom Nokia och andra mobila enhet tillverkare och cellulära tjänsteleverantörer namngavs i fem rättegångar av enskilda käranden som påstår att radiovågor från mobiltelefoner orsakat eller bidragit till varje kärandens hjärna tumör.
Även Nokia-produkter är utformade för att uppfylla alla relevanta säkerhetsstandarder och rekommendationer globalt kan vi inte garantera att vi inte kommer att bli föremål för skadeståndsanspråk för produktansvar eller hållas ansvarig
för sådana anspråk eller skyldiga att följa framtida regelförändringar inom detta område som kan få en väsentlig negativ inverkan på vår verksamhet. Även en upplevd risk för negativa hälsoeffekter av mobil enheter eller basstationer kan ha en väsentlig negativ effekt på oss genom en minskning av försäljningen av mobila enheter eller ökad svårighet att få platser för basstationer och kan ha en väsentlig negativ effekt på vårt rykte och varumärke, rörelseresultat samt aktiekurs.

För räkenskapsåret som slutade December 31, 2010
Kommissionens filnummer1-13202

Nokia Corporation

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924613/000095012311024458/u10545e20vf.htm#X10545110

___________________________

 MOTOROLA

Anklagelser om hälsorisker med att använda Motorola Mobility Products, och stämningar och publicitet om dem, oavsett meriter kan negativt påverka vår verksamhet, operativa kassaflöden och finansiella ställning.

Påståenden om hälsa och säkerhet, farliga material användning och andra miljöfrågor
relaterade till användning av Motorola Mobility produkter kan negativt påverka vår verksamhet, operativa kassaflödet flöden och finansiella ställning. Negativa faktiska utveckling eller stämningar mot oss, eller ens upplevda risken för negativa hälsoeffekter från kemiska eller fysikaliska agens i samband med användning av smartphones och andra enheter vi säljer kan få en negativ inverkan försäljning utsätta oss kostsamma rättstvister och / eller skada vårt rykte, verksamhet, rörelseresultat kassaflöden och finansiella ställning.

Det har varit allmänt spekulationer om möjliga hälsorisker för människor från exponering för radio frekvens energi från användningen av mobila enheter. Myndigheter, internationell hälsa
organisationer och andra vetenskapliga organ genomför för närvarande forskning om dessa frågor.

I
Dessutom har vi pekats ut i enskilda käranden och klass stämningar åtgärder hävdade att radion frekvens utsläpp från mobiltelefoner har orsakat eller bidragit till hjärntumörer, och att
användning av mobiltelefoner utgör en hälsorisk. Det har varit betydande vetenskaplig forskning av olika oberoende forskningsorgan som har visade att exponering för elektromagnetiska fält eller radiofrekvensenergi, på nivåer inom gränser som anges i folkhälsostandarder myndighet och rekommendationer, inte utgör någon känd
negativa effekter för människors hälsa. Ändå kan det inte garanteras att andra studier inte kommer föreslå eller identifiera en koppling mellan elektromagnetiska fält eller radiofrekvens energi och negativa hälsoeffekter eller att vi inte kommer att bli föremål för framtida stämningar som rör denna fråga. Se ”Punkt 3.
Rättsliga förfaranden ”.
Punkt 3: Rättsliga förfaranden
Personskador
Ärenden som rör trådlös telefon Användning
Farina v. Nokia, Inc., et al.
Den 19 april 2001 Farina mot Nokia, Inc., et al. In i den
Pennsylvania domstolen allmänningvädjanar, Philadelphia County. Farina, inlämnad
på uppdrag av en Pennsylvania-klass, hävdade att underlåtenheten att
införliva en avlägsen headset till mobiltelefoner eller varning mot
med hjälp av en telefon utan headset gjorde telefonerna defekta med
utsätta användarna påstådda biologiska skador och hälsorisker samt
sökt kompensatoriskt skadestånd och förelägganden. Efter avlägsnande av
federal domstol, överföring och konsolidering med nu-avfärdade liknande
fall ett överklagande, häkten till nationell domstol och en andra borttagning, fallet
gått i den federala tingsrätten i Philadelphia. Den ursprungliga
klagomål ändrades för att lägga till anklagelser om att mobiltelefoner som säljs
utan headset är defekta eftersom de utgör en säkerhetsrisk när
används under körning. I den aktuella klagomålet, söker Kärande faktiska
skador i form av det största av $ 100 eller skillnaden i värde
en Motorola-telefon som levereras och med ett headset, det belopp
nödvändigt att ändra telefoner för att tillåta säker användning, ur fickan
kostnaderna, inklusive köp av headset, tredubbelt skadestånd och
advokatarvoden och kostnader. Den 2 september 2008, den federala distriktet
domstol i Philadelphia avslog Farina fallet finner att
klagomålet preempted enligt federal lag. Den 22 oktober 2010, USA
Hovrätten för tredje Circuit bekräftade uppsägning av
klagomål. Den 22 februari 2011 inlämnade kärande en ansökan om stämning
av certiorari till den amerikanska högsta domstolen. Den 3 oktober 2011, USA
Högsta domstolen förnekade kärandens ansökan om förordnande av certiorarien. Den
beslut av hovrätten avslå klagomålet är slutgiltigt.
Murray Fall

Under 2001 och 2002 har flera fall in i överrätten
av District of Columbia hävdar att användning av mobiltelefon
orsakade en malign hjärntumör: Murray mot Motorola, Inc., et al.
inlämnad November 15, 2001, Agro, et al. v. Motorola, Inc., et al. inlämnad
26 februari, 2002, Cochran, et al. v. Audiovox Corporation, et al.
inlämnad 26 februari 2002, och Schofield et al. v. Matsushita Electric
Corporation of America, et al. Inlämnad 26 Februari 2002 (kollektivt
de ”Murray fall”). Varje klagomål söker skadestånd i över $ 25 miljoner följdskador i över $ 25.000.000 och bestraffande och / eller exemplariska skador på över $ 100 miljoner. Efter
borttagning till federal domstol, överföring, konsolidering och häkte, den
svarande flyttade till avfärda Murray fall på November 30, 2004. På
24 augusti 2007, biföll Superior Court svarandenas yrkande och
avfärdade fall med förfång på federal preemption grunder. På
September 20, 2007, vädjade kärandeparterna uppsägningen till District
of Columbia hovrätt.

Den 30 oktober, 2009, bekräftade appellationsdomstolen beslutet
del och vände beslutet delvis. Domstolen bekräftade uppsägning
av fordringar utmanande lämpligheten av FCC: s normer för konflikter
preemption grunder. Domstolen ansåg också att kärandens påståenden kan
inte preempted den utsträckning de bygger på anklagelserna om att
deras skador orsakades av trådlösa telefoner som inte uppfyller
FCC: s Radio Frequency (”RF”) exponering standarder passerade 1996
(Oavsett när Käranden köpte sina telefoner).

Domstolen vidare att påståenden hävdade i DC Code Section 28-3904 (DC
olaglig handel Practices Act) hävdar att svaranden lämnat oriktiga
och vilseledande information om mobiltelefoner eller underlåtit att lämna
väsentlig information får inte preempted om käranden har möjlighet att
basera sina fordringar på påståenden som inte utmanar tillräckliga
FCC: s säkerhetsstandarder. Domstolen remanded ärendena till

Högsta domstolen.
Den 3 maj 2010 inlämnade kärandeparterna ändrade klagomål. Sökandenas
ändrade klagomål hävdar samma krav som tas upp i sin tidigare
klagomål utan syftar till att begränsa sina fordringar till de som omfattar: (1)
telefoner som tillverkats före FCC antog Specific Absorption
Betygsätt standarder 1996, (2) efter 1996 telefoner som inte uppfyller
FCC: s normer, och (3) påstås inte preempted påståenden låter
i felaktiga, icke-spridning, och underlåtenhet att varna. Kärande
har inte ändrat sina påståenden beträffande de Motorola-telefoner som de
påstås köpt och använt, annat än att påstå att ingen av de
Motorola-telefoner som de påstås köpt var kompatibel med
FCC: s Specific Absorption Rate standarder. Kärandena yrkar samma
skador som i den ursprungliga klagomål.
Den 31 augusti 2011 inlämnade kärande ändrade klagomål, släppa
påståenden om District of Columbias konsumentskydd
Förfaranden Act och behöll andra fordringar. Sökandenas ändrade
klagomål söker samma skador som diskuterats ursprungliga klagomål
ovan. De märken Case
Den 5 maj 2010 inlämnade Alan och Ellen Marks passar i Superior Court
av District of Columbia, Alan Marks, et. al v. Motorola Inc., et.
al., nämligen att användning av orsakade mobiltelefon Alan Marks ‘
malign hjärntumör (”Marks Case”). Klagomålet är baserad på
samma juridiska teorier och påståenden som de Murray fall och
söker skadestånd på 25 miljoner dollar, följdskador i
över $ 25 miljoner och bestraffande och / eller typiska skador av $ 100
miljoner. Den 31 augusti 2011 inlämnade kärande en ändrad klagomål
baserat på 31 Augusti 2011 Murray klagomål.
Den Kidd Case
Den 22 oktober 2010 inlämnade Shawn och Alisha Kidd passar i Superior
Domstol i District of Columbia, Shawn Kidd et. al. v. Motorola,
Inc., et. al., nämligen att användningen av en mobiltelefon orsakade Shawn
Kidds malign hjärntumör (”Kidd Case”). Klagomålet är baserad på
samma rättsliga teorier och påståenden som de Murray fallen
och söker skadestånd på 25 miljoner dollar, följdskador
på över $ 25 miljoner och bestraffande och / eller exemplariska skador av $ 100
miljoner. Den 31 augusti 2011 inlämnade kärande en ändrad klagomål
baserat på 31 Augusti 2011 Murray klagomål.
Den Prischman Case
Den 21 mars 2011 inlämnade dödsbo Paul Prischman passar i
Superior Court i District of Columbia, Prischman et. al. v.
Motorola, Inc., et. al., nämligen att användningen av en mobiltelefon orsakade
Paul Prischman s elakartad hjärntumör. (”Prischman fall.”). den
klagomål söker skadestånd på 25 miljoner dollar, följdskador
skador på över $ 25 miljoner och bestraffande och / eller exemplariska skador
på 100 miljoner dollar. Den 31 augusti 2011 inlämnade kärande en ändrad
Anmärkningen om 31 aug 2011 Murray klagomål.
Den Bocook Case
Den 31 mars 2011 inlämnade Bret Bocook och hans fru passar i Superior
Domstol i District of Columbia, Bocook et. al. v. Motorola, Inc.,
et. al., nämligen att användningen av en mobiltelefon orsakade Bret Bocook s
malign hjärntumör. (”Bocook fall.”). De Bocook målsägarna hävdar
samma orsaker åtgärder och kräva samma lättnad som Murray
kärande och hävda också krav enligt Kaliforniens Consumer juridiska
Rättsmedel och lagen om North Carolina illojala och bedrägliga handeln
Practices Act. Ärendet överfördes till samma domare som handlägger
Murray fall. Den 14 september 2011 inlämnade kärande en ändrad
klagomål.

Solomon fall
Den 27 oktober 2011 inlämnade Andrew och Monique Solomon passar i
Superior Court i District of Columbia, Solomon mot Motorola, et
al, mål nr 11CA8472B, nämligen att användningen av en mobiltelefon orsakade
hans malign hjärntumör (”Solomon Case”). Klagomålet är baserad på
samma rättsliga teorier och påståenden som de Murray fallen
och söker skadestånd på över 50 miljoner dollar, följdskador
skador på över $ 50 miljoner och ospecificerade bestraffande och / eller
skadestånd. Solomon fall har inga krav på konsument
lagen kränkningar. Den 19 december 2011 var Solomon fallet
överförs till samma domare hanterar Murray fallen.
Dahlgren v. Motorola, Inc., et al.
Den 9 september 2002 Dahlgren mot Motorola, Inc., et al. In i
DC Superior Court innehåller klass påståenden avseende vilseledande och
vilseledande handlingar av svarandena för att inte avslöja påstådda
”Debatt” i samband med säkerheten hos mobiltelefoner återspeglas i studier
som påstås visa trådlösa telefoner kan orsaka skada. Den 9 december,
2005, Kärande in en ändrad anmälan i Dahlgren. Den 5 mars
2008, stannade domstolen Dahlgren avvaktan på resultatet av Murray v.
Motorola, Inc., et al. Efter Murray beslutet lyfte domstolen
vistelse och Käranden ändrade klagomålet att ta bort klassen
påståenden och stämma i egenskap av företrädare på uppdrag av
Allmänheten om District of Columbia. Dahlgren söker diskant
skador eller lagstadgade skadestånd till ett belopp av $ 1.500 per överträdelse,
som är störst, disgorgement vinst, skadestånd,
advokatarvoden, kostnader eller utlägg. Den 8 juli 2010, domstolen
beviljade svarandens yrkande om avvisning delvis och förnekade det delvis.
Domstolen avfärdade påståenden hävdar att svarandena inte
avslöja ”säkerhet debatten” om mobiltelefoner och vissa
hävdar pre-dating oktober 2000. Domstolen förnekade svarandenas påstående
den federala preemption spärrade kärandens yrkanden i sin helhet.
Kärande in tredjedel ändrade klagomål den 21 september 2010.
Yigdal Goldstein mot Partner Communications Company Limited mot Motorola
Rörlighet Israel (2010) Ltd
I maj 2010 inlämnade Yigdal Goldstein passar innan centralområdet
Domstolen i Petach Tikva i Israel mot Partner Communications Company
Limited, en mobiltelefon återförsäljare, hävdar att hans användning av
Samsung och Motorola mobiltelefoner orsakade hans cancer, lymfom.
Partner in en tredje part meddelande, motsvarande en tredje part
klagomål mot Motorola Mobility Israel (2010) Ltd (”Motorola
Israel ”), ett dotterbolag till Motorola Mobility, Inc. och hävdade att
Motorola Israel var rätt svarande eftersom det tillverkade
mobiltelefon. Partner tjänade därefter Motorola Israel med
klagomål och Motorola Israel svarade den 1 december 2011. Kärande
yrkat ersättning utöver behörighet minst $ 650.000.
För räkenskapsåret som slutade December 31, 2011
Motorola Mobility Holdings, INC

http://sec.gov/Archives/edgar/data/1495569/000119312512067566/d291113d10k.htm # rom29111
3_17
…..
AT & T
Riskfaktorer:
* Resultatet av pågående, hotade eller potentiella tvister, inklusive patent och produktsäkerhet
krav från eller mot tredje man.
För räkenskapsåret som slutade December 31, 2011

AT & T Inc.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=113088&p=irol-SECText & TEXT = aHR0cDovL2lyLmludC53ZXN0bGF3YnVzaW5lc3MuY29tL2RvY3VtZW50L3YxLzAwMDA3MzI3MTctMTItMDAwMDI1L3htbA% 3d% 3d

Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd

 

Yttrande av Eileen O’Connor på senaste EU intressenter möte
Galleri
Postat den 17 mars 2013

Offentliggörandet av detta är yttrande föreslogs av författaren, Eileen O’Connor. Jag är mycket tacksam för att det ger en inblick i hur EU: s intressenter gruppen.

EU Intressenter är ”orsaken” att Michael Milligan i MMF används som motivering för att inte delta i rundabordskonferens Initiative.

*********************

Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd – hälso-och konsumentfrågor, enhet D3 Riskbedömning, Bryssel

Workshop om riskkommunikation – elektromagnetiska fält och människors hälsa

20 februari 2013

GD SANCO inbjudna intressenter att delta i en riskkommunikation verkstad, inte riskhantering. Dessutom GD SANCO som ett tydligt uttalande säger detta möte är inte i stånd att ta itu med försiktighetsprincipen. Jag höjer en fråga till detta tillvägagångssätt och skulle vilja veta hur kommissionen avser att skaffa fram riskvilligt kommunikation utan att diskutera riskerna först?

Den fortsatta bristen på handling eller genomförande av försiktighetsprincipen för RF inom EU-kommissionen och andra myndigheter leder till allvarliga frustration allmänheten, vissa politiker och många läkare och forskare.

Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras råd eller åsikter. Följande uttalande från professor Denis Henshaw erbjuder bevis mot detta:

”Den mis-match mellan vår omfattande vetenskaplig kunskap om de negativa hälsoeffekterna av exponering för elektromagnetiska fält i alla former, och ovilliga regeringar, inklusive EU att lyssna på vetenskapliga råd från de mest kunniga på området, väl illustrerar ovilja många att delta i EMF workshop om riskkommunikation. ”

Det finns en växande oro hos allmänheten om hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält från basstationer, wifi, smarta mätare och mobiltelefoner. Vi måste därför se över de senaste bevisen med försiktighetsprincipen och ta de senaste rönen beaktas innan du ger riskkommunikation. RF har nu klassats av IARC som ett 2B möjligen cancerframkallande hos människan och därför stadigt faller en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen som definieras i olika EG-dokument. Det är inte etiskt att blint utsätta allmänheten för elektromagnetiska fält som är klassat som ”2B möjligen cancerframkallande hos människan” utan att informera folket om riskerna.

4.3.4 Försiktighetsprincipen enligt EU-lagstiftningen

EU ger ett försiktighetsprincipen miljöskador enligt artikel 174 * EU-fördraget (* tidigare artikel 130r innan fördraget numreras). Artikel 174 (2) föreskrivs följande:

”Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner inom gemenskapen. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala ”. I tveksamma fall är myndigheterna hindras från att tillåta planen eller projektet med stöd av försiktighetsprincipen, artikel 6 (3).

Det verkar som om EU är helt ignorerar och missbruka försiktighetsprincipen och detta tillvägagångssätt tvingar allmänheten att vidta åtgärder på egen hand genom domstolarna och genom att sprida information och forskning via aktionsgrupper. Brist på handling och hänsyn från myndigheter och beslutsfattare skapar behovet av en global rörelse bland aktivister. Det finns nu cirka 85 organisationer som anges under paraplyet för Internationella EMF Alliance och listan växer.

Många människor ser nu mot att vidta rättsliga åtgärder. Oktober, 2012, härskade den italienska högsta domstolen det försäkringsorgan för arbete (INAIL) måste kompensera en arbetstagare som utvecklat en tumör i huvudet på grund av långvarig, tung användning av mobiltelefoner på jobbet. Viktigt underströk dom i Högsta domstolen skillnaderna mellan den låga bevis för risk finns av industrin finansierade studier och den högre bevis risk hittas av oberoende studier.

Dessutom styrde En spansk arbetsdomstolen i Madrid ”permanent oförmåga” av en universitetsprofessor som led av kronisk trötthet och miljö-och elöverkänslighet. Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att skapa ett prejudikat för framtida tillstånd relaterade till överkänslighet mot dessa mikrovågor.

Strålning från mobiltelefoner stämningar också framåt i USA

Affärsrisker för investerare som är noterade på New York Stock Exchange diskuteras också i den årliga rapporten från Securities Exchange Act från 1934 för räkenskapsåret som avslutades December 21, 2011

Rapporten innehåller följande uttalande från Verizon:

”Vår trådlösa verksamhet också inför personskador och konsument klass stämningar åtgärder avseende påstådda hälsoeffekter av mobiltelefoner eller radiosändare frekvens, och klass stämningar åtgärder som utmanar marknadsföring och annan information som rör påstådda negativa hälsoeffekter av handhållna mobiltelefoner. Vi kan medföra betydande kostnader för att försvara dessa stämningar. Dessutom kan vi behöva betala betydande utmärkelser och annan bebyggelse. ”

Ladda ner mer information här: http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Business.pdf

Beslutsfattarna är tydligt att inte ikapp med vetenskap, domstolarna och den allmänna opinionen. Åtgärder måste vidtas brådskande att varna allmänheten för den senaste informationen.

Den sista SCENIHR rapport utarbetades 19 jan 2009. Detta är en översyn av forskning fram till 2008. IARC har sedan släppt 2b möjliga cancerframkallande för människor klassificering och BioInitiative koncernen har bara förra månaden släppt en ny uppdaterad rapport. Den tidigare SCENIHR rapporten inte längre är lämpligt, och därför kan vi inte ge riskkommunikation tills 2b möjligen cancerframkallande hos människan klassificeringen beaktas.

Försiktighetsprincipen har byggts i ett antal konventioner, förordningar och lagar, särskilt Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992). Riodeklarationen säger: Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. (Från princip 15)

Är EU-kommissionen beredd att upprepa de misstag som gjorts med tobaksindustrin? Eller kan vi lära och agera nu innan det är för sent?

Vi kan inte tillåta företagsstrategier med slutmålet vinst-över-hälsa att undergräva sanningen. Det framgår av den italienska högsta domstolen beslut att den högsta domstolen i Italien har fattat ett beslut om att bias kan vara uppenbart för vetenskap produceras av de företag som har ett egenintresse i att sälja sina produkter. Därför har vi flyttat bortom en ”uppfattning” risk eller blind acceptans av det som presenteras till en mer diskriminerande syn på hur vetenskapen kan vridas för att uppnå och resultat som inte kan ha en grund i sanning.

”Risk perception” är en term och ett fokus som länge har använts av industrin att anställa en ganska egennyttigt uppfattningen att ”vi kommer att skrämma konsumenterna om vi berättar sanningen, och att förskräckelse har större skada än någon verklig hot som kan komma från tekniken eller produkten. ”

Verkligen vad vi diskuterar här är ”vem som har rätt att leka Gud?” Sanningen är sanningen. Verkligheten är verkligheten. Psykologiska studier av mänskligt beteende har länge visat att patienter som står inför allvarlig sjukdom har bättre resultat när beväpnade med två saker: sanning och kontroll. Om vi ​​kan komma ut ur detta möte besluta att sanningen i händerna på konsumenterna är ett mycket bättre verktyg än en handfull egen intressenter skymmer sanningen bakom kulisserna, kommer vi att ha en mer ärlig samhälle och en fysiskt och psykiskt friskare en .

Om vi ​​bestämmer att det är bäst att dölja sanningen av rädsla för att skapa rädsla bland massorna, vänligen upp handen om du vill volontär för tjänsten att spela Gud.

Låt oss komma ihåg hur många årtionden ”riskuppfattning” diskuterades med avseende på tobak. . . lära av historien och inte leva med beklagande!

Eileen O’Connor

Direktör, EM Radiation Research Trus

Mobillobbyisten Dr Mike Repacholi gästskriver på Darusz Leszczynski:s blogg

Dariusz Leszczynski

Gäst Blogg av Dr Mike Repacholi, gästprofessor vid universitetet i Rom, Italien

I denna gäst blogg vill jag rikta några frågor att bedöma hälsorisker.

1. Den relativa betydelsen av epidemiologiska studier

Den senaste översynen av RF-fält, har HPA (2012), ange scenen för betydelsen av in vitro-studier genom att ange ”… en cellulär förändring innebär inte en effekt i hela organismen, och varken en förändring på cellnivå eller en förändring av hela organismen nödvändigtvis resulterar i en hälsoeffekt. ”Så vi kan inte extrapolera effekter som finns i celler till hela organismer. Fördelen med in vitro-studier är att de tillåter effekter i en förenklad modell att grunda, men då dessa effekter skall undersökas in vivo för att avgöra om de förekommer i mer komplexa hela organismen. Vidare är de in vitro-modeller tillåter mekanismer för interaktion som skall undersökas som sedan också bör undersökas in vivo. HPA ger anledning till detta: ”… den största nackdelen är att isolerade celler inte upplever de många interaktioner som normalt skulle ske i en hel organism och därmed deras svar på stimuli är inte nödvändigtvis detsamma som det skulle vara i ett försöksdjur eller människa. ”Det är därför folkhälsomyndigheter beroende epidemiologiska studier för att bedöma hälsorisker. De förlitar sig också på resultaten från djurstudier att stödja epidemiologiska studier. Faktum IARC använder som en guide om cancer finns i två olika djurarter så att cancer troligen förekommer hos människor.

Vi vet alla de många problem som är förknippade med epidemiologiska studier. De är benägna att många fördomar och har allvarliga problem bedömer en persons exponering, särskilt för EMF. Vi lever alla i ett hav av EMF så det är svårt att skilja mellan exponerade grupperna och kontrollgrupperna. På grund av detta, är min oro för att det finns en övertro på epidemiologiska studier. Med tanke på att djurförsök kan utföras med hög dosimetriska precision folkhälsomyndigheter kan göra klokt i att använda guiden, om epidemiologiska studier visar en effekt men överväldigande att djurstudier inte, då bedömningen bör vara att det finns ett problem med epidemiologi studier. Detta är fallet med RF-fält som nyligen klassificeras av IARC som ”möjligen cancerframkallande för människa”. Enligt min mening den definition som IARC använder för denna klassificering är felaktig.

2. Sammanvägd bedömning

Det finns en utbredd missuppfattning om ”weight of evidence”-metoden när de används för hälsoriskbedömningar. Sammanvägd bedömning är INTE räkna antalet positiva och negativa studier och sedan sluta det finns fler positiva studieresultat än negativ, eller vice versa. En sann sammanvägd bedömning kräver att varje studie både positiva och negativa, utvärderas för kvalitet, liknande det som användes i den systematiska granskningen av huvudet cancer från mobiltelefon användning (Repacholi m.fl. 2012). Kvalitet bedömningskriterier för alla studier typer (se Repacholi m.fl. 2011, på nätet bilaga) är välkända och studier kan ges mer eller mindre vikt, då dessa studier som utförts experiment korrekt enligt dessa kriterier får mer vikt eller trovärdighet i utfallet , än de som anses låg kvalitet. Alla ”blå-band” recensioner använder denna metod. Som har använt denna metod i över 50 år och det är en mycket väl accepterat, beprövade metod för att bedöma hälsorisker från någon biologisk, kemisk eller fysikalisk agens.

3. ICNIRP

ICNIRP arbetar i nära samarbete med WHO eftersom det är en formellt erkänd frivilligorganisation av WHO för NIR. Som en del av detta förhållande ICNIRP använder exakt samma sammanvägd bedömning som WHO och andra ledande nationella myndigheter hälsa i NIR området när de utför sina litteraturstudier och bedöma det vetenskapliga underlaget som grund deras riktlinjer. Om en bedömer kvaliteten på studierna som refereras i BioInitiative rapporten blir mycket tydligt att de nästan alla passar in i låg kvalitet kategori som inte har replikerats. Det är mycket uppenbart att författarna till BioInitiative rapporten inte citera ledande hälsovårdsmyndigheter som WHO eller HPA i sin granskning att de bara vill sammanfatta någon studie som stödjer deras åsikt och utelämna studier som inte gör det. Med detta synsätt finns det ingen grund för diskussioner mellan ICNIRP och BioInitiative gruppen. ICNIRP måste upprätthålla höga kvalitetskrav i sin inställning till EMF skydd för att hålla sin mycket höga trovärdighet med nationella och internationella myndigheter som använder sina riktlinjer och rekommendationer.

Referenser

HPA (2012) Hälsoeffekter från radiofrekventa elektromagnetiska fält. Rapport från den oberoende rådgivande gruppen för icke-joniserande strålning. Ladda ner från: http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317133826368

ICNIRP Se deras hemsida: http://www.icnirp.de

Repacholi m.fl. (2012) Systematisk genomgång av använda mobiltelefoner och hjärncancer och andra tumörer huvudet. Bioelectromagnetics 33: 187-206.

Repacholi m.fl. (2012) Online bilaga:

Protokoll som alla studier bedömdes ges på:

Arbetsblad används för att bedöma studier kvalitet ges på:

Till Arbetsmiljöverket

Till Arbetsmiljöverket

Hej!
Jag är intresserad av om Arbetsmiljöverket har gjort mätningar i skolmiljön där man satt in trådlösa nätverk, som WiFi samt om ni gjort mätningar på hur hög strålningen är från dessa trådlösa laptop och  läsplattor i ett klassrum när alla barnen har de trådlösa datorerna påkopplade? Har ni mätt strålningen från dessa läsplattor som mycket små barn nu tvingas nyttja på dagis? Skolbarn kan tvingas sitta framför högstrålande elektroniska apparater som laptop och ipad upp till  9 timmar per dygn då de inte längre får använda papper. Det förekommer rena experimentverkstäderna ute i kommunerna som riskerar både skada barnens hälsa och inhämtning av kunskap. Det kan inte vara rimligt att mobilindustrins verksamhet skall gå före barnens hälsa och kunskapsinhämtning.

En politiker hade varit i kontakt med någon på Arbetsmiljöverket där man sagt att strålningen är så låg att den inte går att mäta. Det är helt felaktigt, denna strålning går att mäta då den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Den skiljer sig också helt från naturlig elektromagnetisk strålning.

Jag vill även påminna om att ICNIRPs referensvärde enbart skyddar mot termiska effekter under högst 20 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska störningar. Det är framför allt neurologiska störning och skador som är framträdande hälsoeffekter som uppkommer p g a hjärnstress (sömnstörningar,  ADHD-syndrom, depressioner och huvudvärk) men också hjärtproblem. Kroppens organ fungerar med elektriska impulser där hjärta och hjärna är mest känsliga (EEG och EKG). De elektriska impulserna är mycket svagare än den starkare strålning från sändare och trådlösa nätverk som tränger in i kroppen och kan därför störa kroppsfunktionen.

De som mäter borde lägga sig på en känslighetsgrad som kan fånga in den naturliga bakgrundsstrålningen i frekvensområdet 100 MHz till 30 GHz. En känslighetsnivå av 56 dB mikrovolt per meter i barnens skolmiljö borde vara norm. Mäter man på en låg känslighet som exempelvis 80 dB mikrovolt per meter då registrera inte mätinstrumentet all artificiell strålning i miljön, vilket ger missvisande mätresultat.

Jag gjorde denna mätning inomhus på landet Kolla här och får in höga mätvärden som överröstar den naturliga bakgrundsstrålningen med råge. Mätvärdet skall betraktas som högt och jag vet att strålningen är långt mycket högre i skolmiljön och både från WiFi, laptop och ipad.

På min blogg har jag lagt in informativa filmer, men också egna mätningar. HÄR

För barnens skull, anta försiktighetsprincipen som den stod skriven i miljöbalken när den trädde i kraft januari 1999. Förbjud trådlöst i skolorna för barnens hälsa skull.

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör