Till Arbetsmiljöverket

Till Arbetsmiljöverket

Hej!
Jag är intresserad av om Arbetsmiljöverket har gjort mätningar i skolmiljön där man satt in trådlösa nätverk, som WiFi samt om ni gjort mätningar på hur hög strålningen är från dessa trådlösa laptop och  läsplattor i ett klassrum när alla barnen har de trådlösa datorerna påkopplade? Har ni mätt strålningen från dessa läsplattor som mycket små barn nu tvingas nyttja på dagis? Skolbarn kan tvingas sitta framför högstrålande elektroniska apparater som laptop och ipad upp till  9 timmar per dygn då de inte längre får använda papper. Det förekommer rena experimentverkstäderna ute i kommunerna som riskerar både skada barnens hälsa och inhämtning av kunskap. Det kan inte vara rimligt att mobilindustrins verksamhet skall gå före barnens hälsa och kunskapsinhämtning.

En politiker hade varit i kontakt med någon på Arbetsmiljöverket där man sagt att strålningen är så låg att den inte går att mäta. Det är helt felaktigt, denna strålning går att mäta då den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Den skiljer sig också helt från naturlig elektromagnetisk strålning.

Jag vill även påminna om att ICNIRPs referensvärde enbart skyddar mot termiska effekter under högst 20 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska störningar. Det är framför allt neurologiska störning och skador som är framträdande hälsoeffekter som uppkommer p g a hjärnstress (sömnstörningar,  ADHD-syndrom, depressioner och huvudvärk) men också hjärtproblem. Kroppens organ fungerar med elektriska impulser där hjärta och hjärna är mest känsliga (EEG och EKG). De elektriska impulserna är mycket svagare än den starkare strålning från sändare och trådlösa nätverk som tränger in i kroppen och kan därför störa kroppsfunktionen.

De som mäter borde lägga sig på en känslighetsgrad som kan fånga in den naturliga bakgrundsstrålningen i frekvensområdet 100 MHz till 30 GHz. En känslighetsnivå av 56 dB mikrovolt per meter i barnens skolmiljö borde vara norm. Mäter man på en låg känslighet som exempelvis 80 dB mikrovolt per meter då registrera inte mätinstrumentet all artificiell strålning i miljön, vilket ger missvisande mätresultat.

Jag gjorde denna mätning inomhus på landet Kolla här och får in höga mätvärden som överröstar den naturliga bakgrundsstrålningen med råge. Mätvärdet skall betraktas som högt och jag vet att strålningen är långt mycket högre i skolmiljön och både från WiFi, laptop och ipad.

På min blogg har jag lagt in informativa filmer, men också egna mätningar. HÄR

För barnens skull, anta försiktighetsprincipen som den stod skriven i miljöbalken när den trädde i kraft januari 1999. Förbjud trådlöst i skolorna för barnens hälsa skull.

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör

 

3 thoughts on “Till Arbetsmiljöverket

  1. Men vad är det denna BioInitiativa Rapportrar har undersökt? O Hur har de gott till väga? Finns det aldrig NÅN som fattar att denna fysiska reaktioner som vi plågas utav alltid kommer senare än direkt. Jag misstänker att detta fenomen kan beror på blodcellernas vilkor, blodet cirkulerar ju, o exponeringen som alltid förstör går sakta, måhända behöver först det fysiska försvaret förbrukas innan symtomen blir övertydliga. En annan tidsfaktor som jag upplever är måttet o kvaliteten av den intagna dagliga näringen. Måhända där nån orsak till denna ofantliga otro vi mötts utav jämt. Hela vår konstitution undermineras, förgörs, o ingen förklaring från nån auktoritet annat än att vi alla skulle vara psykfall. Jag anser att vi bara r som pionjärer, till för att varna de oskyldiga. Men hela systemet är mycket finurlig upplagd, för ingen av de drabbade KAN KOMMA UT TILL SAMHÄLLET för att varna o förklara för särskild ungdomar som är 24 t/dag utsatta. Därför är ditt inlägg så värdefull, då vi skickar den iväg till politiker o andra beslutstagare. Tack igen Solveig!

    • Bionitiativerapporten består av 1800 studier som visar på hälsoeffekter, men all denna forskning kommer med största sannolikhet påstås vara av dålig kvalitet. Intressant är den forskning som av myndigheterna anses vara av god kvalitet ser ut så här rena rama fuskforskningen Kolla länken: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/02/26/forskning-inom-mobilstralningen-metodiken-ar-inte-vetenskaplig/

      Metodiken inom de epidemiologiska forskningen gällande mobiltelefonin
      har så grova felkällor att man måste misstänka forskningsfusk. Den akademiska naturvetenskapliga utbildning jag själv fick i grundkurserna biologi och kemi höll sannerligen en högre kvalitet än vad dessa högutbildade forskare lyckas åstadkomma. Metodikens felkällor skulle noga granskas och dokumenteras och hade man gjort detta i dessa studier hade man sett allvarliga felkällor i metodiken. Detta är alltså forskning på hög vetenskaplig nivå jag jämför min grundutbildning med. Jag har markerat det viktigaste i det Dariusz skriver här om metodiken i studier som man lutar sig emot i IARC inom WHO. Studier vars metodik borde kunnat ha genomskådats av granskare.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s