Mobillobbyisten Dr Mike Repacholi gästskriver på Darusz Leszczynski:s blogg

Dariusz Leszczynski

Gäst Blogg av Dr Mike Repacholi, gästprofessor vid universitetet i Rom, Italien

I denna gäst blogg vill jag rikta några frågor att bedöma hälsorisker.

1. Den relativa betydelsen av epidemiologiska studier

Den senaste översynen av RF-fält, har HPA (2012), ange scenen för betydelsen av in vitro-studier genom att ange ”… en cellulär förändring innebär inte en effekt i hela organismen, och varken en förändring på cellnivå eller en förändring av hela organismen nödvändigtvis resulterar i en hälsoeffekt. ”Så vi kan inte extrapolera effekter som finns i celler till hela organismer. Fördelen med in vitro-studier är att de tillåter effekter i en förenklad modell att grunda, men då dessa effekter skall undersökas in vivo för att avgöra om de förekommer i mer komplexa hela organismen. Vidare är de in vitro-modeller tillåter mekanismer för interaktion som skall undersökas som sedan också bör undersökas in vivo. HPA ger anledning till detta: ”… den största nackdelen är att isolerade celler inte upplever de många interaktioner som normalt skulle ske i en hel organism och därmed deras svar på stimuli är inte nödvändigtvis detsamma som det skulle vara i ett försöksdjur eller människa. ”Det är därför folkhälsomyndigheter beroende epidemiologiska studier för att bedöma hälsorisker. De förlitar sig också på resultaten från djurstudier att stödja epidemiologiska studier. Faktum IARC använder som en guide om cancer finns i två olika djurarter så att cancer troligen förekommer hos människor.

Vi vet alla de många problem som är förknippade med epidemiologiska studier. De är benägna att många fördomar och har allvarliga problem bedömer en persons exponering, särskilt för EMF. Vi lever alla i ett hav av EMF så det är svårt att skilja mellan exponerade grupperna och kontrollgrupperna. På grund av detta, är min oro för att det finns en övertro på epidemiologiska studier. Med tanke på att djurförsök kan utföras med hög dosimetriska precision folkhälsomyndigheter kan göra klokt i att använda guiden, om epidemiologiska studier visar en effekt men överväldigande att djurstudier inte, då bedömningen bör vara att det finns ett problem med epidemiologi studier. Detta är fallet med RF-fält som nyligen klassificeras av IARC som ”möjligen cancerframkallande för människa”. Enligt min mening den definition som IARC använder för denna klassificering är felaktig.

2. Sammanvägd bedömning

Det finns en utbredd missuppfattning om ”weight of evidence”-metoden när de används för hälsoriskbedömningar. Sammanvägd bedömning är INTE räkna antalet positiva och negativa studier och sedan sluta det finns fler positiva studieresultat än negativ, eller vice versa. En sann sammanvägd bedömning kräver att varje studie både positiva och negativa, utvärderas för kvalitet, liknande det som användes i den systematiska granskningen av huvudet cancer från mobiltelefon användning (Repacholi m.fl. 2012). Kvalitet bedömningskriterier för alla studier typer (se Repacholi m.fl. 2011, på nätet bilaga) är välkända och studier kan ges mer eller mindre vikt, då dessa studier som utförts experiment korrekt enligt dessa kriterier får mer vikt eller trovärdighet i utfallet , än de som anses låg kvalitet. Alla ”blå-band” recensioner använder denna metod. Som har använt denna metod i över 50 år och det är en mycket väl accepterat, beprövade metod för att bedöma hälsorisker från någon biologisk, kemisk eller fysikalisk agens.

3. ICNIRP

ICNIRP arbetar i nära samarbete med WHO eftersom det är en formellt erkänd frivilligorganisation av WHO för NIR. Som en del av detta förhållande ICNIRP använder exakt samma sammanvägd bedömning som WHO och andra ledande nationella myndigheter hälsa i NIR området när de utför sina litteraturstudier och bedöma det vetenskapliga underlaget som grund deras riktlinjer. Om en bedömer kvaliteten på studierna som refereras i BioInitiative rapporten blir mycket tydligt att de nästan alla passar in i låg kvalitet kategori som inte har replikerats. Det är mycket uppenbart att författarna till BioInitiative rapporten inte citera ledande hälsovårdsmyndigheter som WHO eller HPA i sin granskning att de bara vill sammanfatta någon studie som stödjer deras åsikt och utelämna studier som inte gör det. Med detta synsätt finns det ingen grund för diskussioner mellan ICNIRP och BioInitiative gruppen. ICNIRP måste upprätthålla höga kvalitetskrav i sin inställning till EMF skydd för att hålla sin mycket höga trovärdighet med nationella och internationella myndigheter som använder sina riktlinjer och rekommendationer.

Referenser

HPA (2012) Hälsoeffekter från radiofrekventa elektromagnetiska fält. Rapport från den oberoende rådgivande gruppen för icke-joniserande strålning. Ladda ner från: http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1317133826368

ICNIRP Se deras hemsida: http://www.icnirp.de

Repacholi m.fl. (2012) Systematisk genomgång av använda mobiltelefoner och hjärncancer och andra tumörer huvudet. Bioelectromagnetics 33: 187-206.

Repacholi m.fl. (2012) Online bilaga:

Protokoll som alla studier bedömdes ges på:

Arbetsblad används för att bedöma studier kvalitet ges på:

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s