Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd

 

Yttrande av Eileen O’Connor på senaste EU intressenter möte
Galleri
Postat den 17 mars 2013

Offentliggörandet av detta är yttrande föreslogs av författaren, Eileen O’Connor. Jag är mycket tacksam för att det ger en inblick i hur EU: s intressenter gruppen.

EU Intressenter är ”orsaken” att Michael Milligan i MMF används som motivering för att inte delta i rundabordskonferens Initiative.

*********************

Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd – hälso-och konsumentfrågor, enhet D3 Riskbedömning, Bryssel

Workshop om riskkommunikation – elektromagnetiska fält och människors hälsa

20 februari 2013

GD SANCO inbjudna intressenter att delta i en riskkommunikation verkstad, inte riskhantering. Dessutom GD SANCO som ett tydligt uttalande säger detta möte är inte i stånd att ta itu med försiktighetsprincipen. Jag höjer en fråga till detta tillvägagångssätt och skulle vilja veta hur kommissionen avser att skaffa fram riskvilligt kommunikation utan att diskutera riskerna först?

Den fortsatta bristen på handling eller genomförande av försiktighetsprincipen för RF inom EU-kommissionen och andra myndigheter leder till allvarliga frustration allmänheten, vissa politiker och många läkare och forskare.

Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras råd eller åsikter. Följande uttalande från professor Denis Henshaw erbjuder bevis mot detta:

”Den mis-match mellan vår omfattande vetenskaplig kunskap om de negativa hälsoeffekterna av exponering för elektromagnetiska fält i alla former, och ovilliga regeringar, inklusive EU att lyssna på vetenskapliga råd från de mest kunniga på området, väl illustrerar ovilja många att delta i EMF workshop om riskkommunikation. ”

Det finns en växande oro hos allmänheten om hälsorisker vid exponering för elektromagnetiska fält från basstationer, wifi, smarta mätare och mobiltelefoner. Vi måste därför se över de senaste bevisen med försiktighetsprincipen och ta de senaste rönen beaktas innan du ger riskkommunikation. RF har nu klassats av IARC som ett 2B möjligen cancerframkallande hos människan och därför stadigt faller en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen som definieras i olika EG-dokument. Det är inte etiskt att blint utsätta allmänheten för elektromagnetiska fält som är klassat som ”2B möjligen cancerframkallande hos människan” utan att informera folket om riskerna.

4.3.4 Försiktighetsprincipen enligt EU-lagstiftningen

EU ger ett försiktighetsprincipen miljöskador enligt artikel 174 * EU-fördraget (* tidigare artikel 130r innan fördraget numreras). Artikel 174 (2) föreskrivs följande:

”Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner inom gemenskapen. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala ”. I tveksamma fall är myndigheterna hindras från att tillåta planen eller projektet med stöd av försiktighetsprincipen, artikel 6 (3).

Det verkar som om EU är helt ignorerar och missbruka försiktighetsprincipen och detta tillvägagångssätt tvingar allmänheten att vidta åtgärder på egen hand genom domstolarna och genom att sprida information och forskning via aktionsgrupper. Brist på handling och hänsyn från myndigheter och beslutsfattare skapar behovet av en global rörelse bland aktivister. Det finns nu cirka 85 organisationer som anges under paraplyet för Internationella EMF Alliance och listan växer.

Många människor ser nu mot att vidta rättsliga åtgärder. Oktober, 2012, härskade den italienska högsta domstolen det försäkringsorgan för arbete (INAIL) måste kompensera en arbetstagare som utvecklat en tumör i huvudet på grund av långvarig, tung användning av mobiltelefoner på jobbet. Viktigt underströk dom i Högsta domstolen skillnaderna mellan den låga bevis för risk finns av industrin finansierade studier och den högre bevis risk hittas av oberoende studier.

Dessutom styrde En spansk arbetsdomstolen i Madrid ”permanent oförmåga” av en universitetsprofessor som led av kronisk trötthet och miljö-och elöverkänslighet. Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att skapa ett prejudikat för framtida tillstånd relaterade till överkänslighet mot dessa mikrovågor.

Strålning från mobiltelefoner stämningar också framåt i USA

Affärsrisker för investerare som är noterade på New York Stock Exchange diskuteras också i den årliga rapporten från Securities Exchange Act från 1934 för räkenskapsåret som avslutades December 21, 2011

Rapporten innehåller följande uttalande från Verizon:

”Vår trådlösa verksamhet också inför personskador och konsument klass stämningar åtgärder avseende påstådda hälsoeffekter av mobiltelefoner eller radiosändare frekvens, och klass stämningar åtgärder som utmanar marknadsföring och annan information som rör påstådda negativa hälsoeffekter av handhållna mobiltelefoner. Vi kan medföra betydande kostnader för att försvara dessa stämningar. Dessutom kan vi behöva betala betydande utmärkelser och annan bebyggelse. ”

Ladda ner mer information här: http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Business.pdf

Beslutsfattarna är tydligt att inte ikapp med vetenskap, domstolarna och den allmänna opinionen. Åtgärder måste vidtas brådskande att varna allmänheten för den senaste informationen.

Den sista SCENIHR rapport utarbetades 19 jan 2009. Detta är en översyn av forskning fram till 2008. IARC har sedan släppt 2b möjliga cancerframkallande för människor klassificering och BioInitiative koncernen har bara förra månaden släppt en ny uppdaterad rapport. Den tidigare SCENIHR rapporten inte längre är lämpligt, och därför kan vi inte ge riskkommunikation tills 2b möjligen cancerframkallande hos människan klassificeringen beaktas.

Försiktighetsprincipen har byggts i ett antal konventioner, förordningar och lagar, särskilt Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992). Riodeklarationen säger: Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. (Från princip 15)

Är EU-kommissionen beredd att upprepa de misstag som gjorts med tobaksindustrin? Eller kan vi lära och agera nu innan det är för sent?

Vi kan inte tillåta företagsstrategier med slutmålet vinst-över-hälsa att undergräva sanningen. Det framgår av den italienska högsta domstolen beslut att den högsta domstolen i Italien har fattat ett beslut om att bias kan vara uppenbart för vetenskap produceras av de företag som har ett egenintresse i att sälja sina produkter. Därför har vi flyttat bortom en ”uppfattning” risk eller blind acceptans av det som presenteras till en mer diskriminerande syn på hur vetenskapen kan vridas för att uppnå och resultat som inte kan ha en grund i sanning.

”Risk perception” är en term och ett fokus som länge har använts av industrin att anställa en ganska egennyttigt uppfattningen att ”vi kommer att skrämma konsumenterna om vi berättar sanningen, och att förskräckelse har större skada än någon verklig hot som kan komma från tekniken eller produkten. ”

Verkligen vad vi diskuterar här är ”vem som har rätt att leka Gud?” Sanningen är sanningen. Verkligheten är verkligheten. Psykologiska studier av mänskligt beteende har länge visat att patienter som står inför allvarlig sjukdom har bättre resultat när beväpnade med två saker: sanning och kontroll. Om vi ​​kan komma ut ur detta möte besluta att sanningen i händerna på konsumenterna är ett mycket bättre verktyg än en handfull egen intressenter skymmer sanningen bakom kulisserna, kommer vi att ha en mer ärlig samhälle och en fysiskt och psykiskt friskare en .

Om vi ​​bestämmer att det är bäst att dölja sanningen av rädsla för att skapa rädsla bland massorna, vänligen upp handen om du vill volontär för tjänsten att spela Gud.

Låt oss komma ihåg hur många årtionden ”riskuppfattning” diskuterades med avseende på tobak. . . lära av historien och inte leva med beklagande!

Eileen O’Connor

Direktör, EM Radiation Research Trus

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s