Dariusz Leszczynski skriver om IARCS bedömning av mobilstrålningens cancerrisk klass 2b

Dariusz Leszczynskiskriver om IARCS bedömning av cancerrisken klass 2b

Leszczynski beskriver att Hardells forskargrupp hade använt de mobiltelefoner, som ansetts säkra enligt referensvärdet, som man kan köpa i affärerna. Resultatet hade visat en förhöjd cancerrisk för intensivanvändare. Jag anser att man måste använda riktiga mobiltelefoner eftersom det kan finns faktorer i mobilstrålningen som kanske inte finns i testsignaler- Jag vet inte hur stor skillnaden är, mellan testignaler och strålningen från en mobil, men vill man testa mobilstrålningens hälsorisk kan man inte välja ut vissa signaler.

En annan intressant sak som Leszczynski tar upp är att man sett i studier att det sker synergistiska effekter mellan mobilstrålningen och cancerogena ämnen. Jag misstänker att det gäller även för den lägre stråldosen från sändare också vid långtidseffekter.

Dariusz Leszczynski is an expert in the biological and health effects of cell phone radiation.Since 2009 he publishes a science blog dealing with the issue of cell phone radiation and health: http://betweenrockandhardplace.wordpress.com  Disclaimer: the opinions presented in this column are authors’ own and SHOULD NOT be considered as opinions of any of his employers.

Dariusz Leszczynski har tidigare arbetat som expert på finska STUK som motsvara vår Strålsäkerhetsmyndigheten.

HELSINGFORS, Finland, April 9, 2013 – Aktuella säkerhetsstandarder för strålningen från mobiltelefoner är gamla. FCC standarden är från 1996 och ICNIRP från 1998. Sedan dess har ett stort antal forskningsstudier publicerats, av vilka några pekade mot en eventuellt hälsorisk för exponeringar mot mobiltelefon strålning.

I maj 2011 uppmanade Internationella byrån för cancerforskning 30 experter för att utvärdera vetenskapliga bevis om cancerframkallande mobiltelefon strålning.

Som ett resultat av nästan 2 veckor överläggningar röstade IARC experter för att klassificera strålning mobiltelefon som en möjlig carcinogen, en klass 2B cancerframkallande. I dagligt tal betyder det att även om vi inte har det yttersta beviset på att mobiltelefon strålning är cancerframkallande, har vi tillräckligt vetenskapligt underlag för att misstänka en sådan möjlighet och vara försiktig när du använder dessa enheter.

Beslutet av internationella experter byggde huvudsakligen på epidemiologiska bevis och på bevis som av djurstudier. Den bevisning som lämnats av de laboratoriestudier ansågs alltför svag för att stärka klassificeringen av cancerogenicitet och lägg den i klass 2A cancerframkallande kategori, vilket är en trolig cancerframkallande.

Klassificeringen av mobiltelefon strålning som en möjlig carcinogen kom som en stor överraskning för forskarsamhället och för industrin lika. De som höll kallade klassificeringen brister och en mängd begagnade ”Spin” berättelser publicerades i nyhetsmedia fördömde klassificeringen.

Att säga att IARC klassificeringen är felaktig är felaktig av följande skäl:

Epidemiologiska data som kommer från det europeiska Interphone-projektet och från Hardell-gruppen i Sverige föreslog en eventuell ökning av hjärncancer hos de långsiktiga mobilanvändare – människor som använt mobiltelefoner minst 30 minuter per dag i över 10 år. Både intern och Hardell har visat sådan trend, även om riskökningen varierade. [redan efter IARC klassificering mötet publicerades en studie som visar en ökning av hjärncancer i USA som överenskommits med förutsägelser om Interphone-projektet, men inte med Hardell studierna]

Djurstudier där mobiltelefonens strålning används ensamma, visade ingen effekt, men en sådan utgång inte nödvändigtvis att människor är säkra. Hälsovårdsmyndigheter anser att när cancer befinns induceras av en carcinogen i två olika djurarter är det troligt att människor  också är sårbara. Däremot när cancerframkallande har någon effekt på djur, betyder det att människor är säkra? Tolkar strålning mobiltelefon djurstudier verkar tycka så när de påpekar att de studier där livstid exponering av råttor eller möss inte orsaka cancer. Detta innebär dock att människor inte är säkra. Människor har samma gener som möss eller råttor men samma gener kan fungera olika i människor och djur. Det bästa exemplet är familjen tre ras-gener, kända för att vara inblandade i carcinogenes och närvarande i människor och möss. Men reglerar en annan medlem av RAS-familjen-gener cancer hos människor och olika i möss. Det betyder att vissa tumörer på möss utvecklas inte hos människor och vice versa. Slutligen kan djurstudier endast utföras vid låg nivå exponering för mobiltelefon strålning, liknande nivåer som människor utsätts, eftersom höga exponering orsakar uppvärmning-associerade hälsoeffekter. Därför, om djuret inte reagerar på en låg nivå av cancerframkallande betyder det inte automatiskt att människor är säkra.

Djurstudier där mobiltelefon strålning användes som tillägg till andra cancerframkallande har indikerat en möjlighet additiva eller synergistiska effekter. Mobiltelefon strålning verkade förstärka effekterna av andra cancerframkallande ämnen

Även om varken epidemiologiska eller djurstudier som helt tillförlitlig bevis på skada, under förutsättning att dessa studier är tillräckligt viktiga ”röda flaggor” som inte kunde ignoreras. Detta återspeglas i omröstningen. Av de 30 medlemmarna i IARC arbetsgrupp röstade 28 för 2B klassificering. Kalla det ”felaktiga” är inte korrekt

Vad kan vara den mest övertygande bevis för hälsorisker, även om det inte bevis på skada, är följande:

Epidemiologiska studier från Interphone-projektet och från Hardell-gruppen utfördes med vanliga mobiltelefoner, köpt av folket utanför butikshyllorna. Dessa telefoner, enligt FCC, träffade IEEE och ICNIRP, alla nödvändiga säkerhetskrav som genomförs och hävdade att skydda alla användare.

Med hjälp av dessa säkra telefoner har epidemiologiska studier visat en ökning av möjligheten att utveckla hjärncancer bland de långsiktiga flitiga användare av mobiltelefoner. Detta tyder sannolikt att de nuvarande säkerhetsnormerna är otillräckliga för att skydda hälsan hos användare mobiltelefon.

För att skydda allmänheten, FCC, IEEE bör ICNIRP omedelbart genomföra försiktighetsprincipen i fråga om mobiltelefon strålning och dra åt dagens säkerhetsnormer. Dessutom bör en målinriktad och kraftfull forskningsprogram upprättas för att bättre utvärdera de eventuella hälsorisker som kan vara förknippade med den långsiktiga intensiv användning av mobiltelefoner.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s