Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

IARC Publicerar Bakgrund för RF som
Möjligt cancerframkallande för människa

IARC skriver: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom”

April 19, 2013

Den Internationella byrån för cancerforskning (IARC) har släppt sin detaljerad utvärdering av cancerrisker förknippade med RF-strålning, som tjänar som motivering för att utse RF som möjligen cancerframkallande hos människan.

IARC monografi kommer närmare två år efter en inbjuden panel av experter från 14 länder nått denna slutsats efter en åtta dagars möte på IARC högkvarter i Lyon, Frankrike (se vår rapport).

En elektronisk kopia av den 430-sidiga dokumentet är tillgänglig utan kostnad från IARC. En papperskopia kommer snart.

Grunden för IARC klassificering av RF som en klass 2B cancerframkallande sammanfattas i en mening: ”positiva associationer har observerats mellan exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa telefoner och gliom och akustisk neurom” (p.421). Dessa föreningar med hjärntumörer och tumörer i hörselnerven observerades av Interphone Study Group och Lennart Hardell team i Sverige.

Panelens beslut var nära enhälligt. Ett starkt missnöje kom från Peter Inskip av US National Cancer Institute, som gick ut ur IARC mötet före den slutliga omröstningen. En eller två andra, däribland Maria Blettner vid universitetet i Mainz i Tyskland, rapporterades också oense med majoritetens åsikt. Det talades om att oliktänkande skulle lämna en minoritet åsikt, men ingen undertecknad förklaring visas i IARC monografi. Istället är deras uppfattning ingår i sista stycket av rapporten: Den tillgängliga bevisningen stöder inte en ”slutsats om ett orsakssamband” på grund av ”bristande överensstämmelse” mellan Interphone och Hardell studier och avsaknaden av en exponering-respons-förhållande.

De oliktänkande pekar också på bristande föreningsfriheten i en stor dansk studie-även om detta arbete har kritiserats (se vår take). Slutligen, de oliktänkande hävdar att ”fram till nu, rapporterade tidstrender i incidens av gliom inte har visat en trend parallellt tidstrender i mobil-telefon.” Det sista argumentet punkterades i november när den danska Cancerfonden rapporterade en spik i aggressiva hjärntumörer under de senaste tio åren. Vid den tiden kallades en insider ökningen en ”skrämmande utveckling,” men ingen länk till mobiltelefoner gjordes.

3 thoughts on “Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

    • Men tanke på att hjärntumörerna ökat dramatiskt är verkligheten den att hjärntumör är en tydlig följd av mobilanvändning. WHO har antagit en mycket försiktig hållning, eftersom mobilindustrin har makt att förhindra att sanningen kommer fram.

    • Risken är mycket större än klass 2B men WHO vågar inte varna för cancerrisken. Det är uppenbart att cancern har ökat hos barn och unga vuxna, samt hjärntumörerna. Men hjärntumörerna rapporteras inte till fullo, till cancerregistret eftersom det då skulle synas i statistiken. Den trådlösa teknikens artificiella mikrovågsstrålning är inte på något sätt lik naturlig strålning. Den naturliga bakgrundsstrålningen som är starkast från solen ligger på 0,5 pikoWatt/m2 under dagen. Solstormar är kortvariga och tillfälliga och vid extrema fall är mikrovågsstrålningen högst 1 mikroWatt/m2. Artificiell mikrovågsstrålning ligger på över 1 milliWatt/m2, och avger kontinuerlig pulsmodulerad mikrovågsstrålning dygnet runt. Mikrovågor har hög energi de exempelvis 3G svänger 2,5 tusen miljoner gånger /sekund och dessutom är det känt sedan länge att mikrovågor har hög genomträningsförmåga och utövar en antenneffekt på människor och djur. Riktvärdet som SSM hänvisar till skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter och skyddar varken mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Nu när man skulle bygga ut 4G uppmanade EU-kommissionen, att regeringarna inte skulle lägga sig i vilken teknik telekomindustrin nyttjar. Den teknik de nyttjar i 4G tränger igenom allt, vilket betyder att våra kroppar nu blir bombarderade med enorma mängder energi som slår sönder bindningsenergier och stör livsprocessen. Vill påminna energiomvandligen av elektromagnetisk strålning som sker i klorofyllet hos växter och i mitokondrierna hos djur. Cellerna i kroppen har hög känslighet för elektromagnetisk strålning det vet man om. Med de kunskaper jag sitter inne med idag befarar jag att syftet är att skada våra inre organ med strålning så att vi dör tidigare. En annan stor hälsorisk är att vi samtidigt blir sprayade med chemtrails i form av de giftiga ämnena Barium och aluminium. Vilket nu Al Gore erkänner officiellt. Allt hitta du på min sida. Kanske dags att vakna innan det är för sent, ohälsan gäller faktiskt dig också. MVH Solveig Silverin (ursäkta alla eventuella felskrivningar är rätt trött, men säkert är det läsbart ändå)

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s