Se filmen om Bilderbergergruppen – En maktelit vars planer är en världsdiktatur

Se filmen om Bilderbergergruppen och man känner igen mycket i det som sker nu. Hur bankerna bryter ner välfärden i Europas länder, skapar en förvirrad verklighet och bryter ner välfärden även i vårt land.

Wallenberg (Ericsson) tillhör den centrala gruppen inom Bilderbergergruppen. Det var Ericssons system för 3G som man enades om inom EU. Genom den trådlösa tekniken med alla sändare i vår livsmiljö skapar de ett kontrollsamhälle som kommer att göra oss till slavar. Genom att bestråla barnen i skolorna minskar intelligensen och folket fördummas. Man ser ju redan nu hur den höga strålningen i vår livsmiljö försämrat skolresultaten katastrofalt. Allt detta är medvetet.

Barn skall drogas med psykofarmaka(amfetamin) som förstöra deras intelligens. Strålning och vaccin är specifikt inriktat på barn.Trots den dramatiskt ökade psykisk ohälsa hos unga är det ingen politiker, läkare eller myndighet som bryr sig. Trots att avloppsvattnen belastas med allt större mängder fettlösliga läkemedel och att man funnit dessa hos laxfiskar långt ute till havs, har EU-parlamentet tagit beslutet att reningsverken inte behöver rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Visst är det förvånande?

Genom att göra vårt samhälle kontantlöst har bankerna och makteliten fått den totala makten över folket. Därefter kommer man att tvinga varje person att chippa sig för att kunna ta ut sina pengar. Nu tar EU beslutet om att vi inte får sätta egna plantor eller fröer, därmed har man tagit makten över folket som vill odla sin egen mat eller kunna överleva genom självhushållning.

Många har redan insett att det är krigsindustrin som håller igång krigen inte folket.  Makteliten kan har egna drönare som de använder mot personer, områden för att hålla dem i schack

Det är redan beslutat inom EU att landets militärmakt kan vända sig mot sina egna NATO blir maktelitens armé mot folket.

Det sker ju mycket som vi inte begriper idag, men lyssnar man på Bilderbergergruppens agenda så förstår man vem som ligger bakom det som sker nu och väldigt fort. Det som möjliggör en liten grupps maktövertagande över världsbefolkningen är just de trådlösa systemen 3G (4G) Det har varit bråttom att bygga ut det över hela världen, mycket viktigare än ge fattiga länder mat. Trots bättre alternativ som optisk fiberkabel skall allt fler sändare placeras i vår livsmiljö och genom att bestråla oss dygnet runt och påverkar hjärnan, är vi deras fångar. Det är också skälet till att de som känner av och blir sjuk av strålningen skall tystas eftersom de avslöjar hur strålningen påverkar oss mentalt, samt avslöjar att den ökar allt mer.

Med tanke på hur långt denna maktelit kommit idag i sina planer sjunger vi på sista versen och vi måste vakna nu innan vi alla förlorat vår frihet.

Klimatbluffen – Mätstationen för den påstådda ökade koldioxidhalten står på en vulkan som avger naturlig koldioxidhalt – En skandal att SMHI inte reagerar på val av plats för mätstationen

SVT och SvD samt SMHI basunera ut den 11 maj 2013, höga koldioxidhalter från en mätstation som står på en vulkan:

Entydiga bevis

Sedan 1958 mäts halten koldioxid i atmosfären på en bergstopp på Hawaii. USA-myndigheten NOAA mäter framför allt förhållandena över Stilla havet, från vulkanen Mauna Loa, och det är där man uppmätt rekordnoteringen.

Märkligt att inte SMHI inte reagerar på att  denna mätstationen för koldioxidhalten står på en vulkan som ju avger naturligt förhöjda halter koldioxid. Att koldioxidhalten nu ökar borde bero på att vulkan är mer aktiv? Med motivering att sänka den stigande globala temperaturen sprider man nu giftig chemtrails över allt biologiskt liv. Frågan är om fler mätstationer för klimatförändringar är placerade för att ge missvisande resultat?

Skrev till SMHI:

SVT basunerar ut skyhöga värden av koldioxidhalt från en mätstation på en vulkan, men jag blir lite frågande gällande val av mätstation.

Tycker nämligen det är konstigt att man placerat en mätstation för koldioxidhalten i luften på en vulkan. Vulkaner avger ju koldioxid vid utbrott. Är det inte utbrott så läcker det väl ändå ut lite koldioxid från vulkanen? Den förhöjda halten kan väl snarare bero på att vulkanen är lite mer aktiv?

SVT koldioxid på rekordnivå

”Entydiga bevis

Sedan 1958 mäts halten koldioxid i atmosfären på en bergstopp på Hawaii. USA-myndigheten NOAA mäter framför allt förhållandena över Stilla havet, från vulkanen Mauna Loa, och det är där man uppmätt rekordnoteringen.”

Skrev nedanstående fråga till SVT:

Varför har man placerat mätstationen på en vulkan? Vulkaner avger ju koldioxid.

Bara en liten del av den utspungliga koldioxiden finns bundet i existerande liv. Den viktigaste stabilisatorn för den atmosfäriska koldioxidhalten är jordens inre med hjälp av den långsamma koldioxidcykeln, Carbonate-silicate_cycle .
Med karbonat-silikatcykeln, se bilden nedan från länk 2, transporteras atmosfärens koldioxid, via havet, utfällning i form av CaCO3, transport med kontinentaldriften till jordens inre i subduktionszonerna. Vid den höga temperaturen i jordens inre ombildas karbonatet till silikat. Vid vulkanutbrott släpps sedan en del av den återbildade koldioxiden ut i atmosfären.

Krävs en förklaring på val av mätstation
Hälsningar Solveig Silverin

Mitt inlägg på Facebook:

Man har placerat mätstationen av koldioxidutsläpp på en vulkan. Vulkaner avger koldioxid Bara en liten del av den ursprungliga koldioxiden finns bundet i existerande liv. Den viktigaste stabilisatorn för den atmosfäriska koldioxidhalten är jordens inre med hjälp av den långsamma koldioxidcykeln, Carbonate-silicate_cycle .

Med karbonat-silikatcykeln, se bilden nedan från länk 2, transporteras atmosfärens koldioxid, via havet, utfällning i form av CaCO3, transport med kontinentaldriften till jordens inre i subduktionszonerna. Vid den höga temperaturen i jordens inre ombildas karbonatet till silikat. Vid vulkanutbrott släpps sedan en del av den återbildade koldioxiden ut i atmosfären. http://fragelada.fysik.org/index.asp?id=17321

SMHI: Allt om väder

Strålsäkerhetsmyndighetens brev till kommunerna – påstår att det inte finns någon seriös forskning som visar på hälsoeffekter

SSM brev till kommunerna:

 

Enligt sändlista

Vårt datum: 2011-10-26

Vår referens: Dnr SSM2011-3737
Information om trådlösa nätverk i skolor

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under senare tid mottagit frågor från flera kommuner angående risker med trådlösa nätverk i skolmiljö. SSM vill därför klargöra det vetenskapliga läget samt sin bedömning i frågan.

Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem.

SSM har mätt på trådlösa datornätverk i skolmiljö och de mätningarna visar att exponerings-nivåerna är låga. Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), som noggrant har utrett trådlösa datornätverk i skolor anser inte heller att nätverken innebär något strålskyddsproblem.

Vår bedömning är att allmänhetens exponering för radiovågor från mobil-basstationer, radio, TV, trådlösa datornätverk mm. inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen (WHO).
Det finns därför ingen anledning att av strålsäker

Sida: 2/2
Ytterligare information om radiovågor från trådlösa datornätverk finns på
vår webbplats:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/tradlosteknik
Där kan du även läsa och ladda ner faktablad från WHO och information
från Socialstyrelsen. Där finns också en länk till den brittiska myndighetens
undersökningar och bedömningar. Om du har frågor i ämnet är du välkommen
att kontakta utredarna Jimmy Estenberg, telefon 08-799 42 36, e-post
jimmy.estenberg@ssm.se eller Torsten Augustsson, telefon 08-799 44 80,
e-post torsten.augustsson@ssm.se
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Ann-Louise Eksborg
Generaldirektör
Sändlista
Kommunstyrelsens ordförande, samtliga kommuner
Utbildningsnämnden eller motsvarande, samtliga kommuner
SKL