Elöverkänsliga frihetsberövas och tvångsmedicineras med psykofarmaka – Läkare bryter mot mänskliga rättigheter

Det är oroande att det nu tycks vara fritt fram för läkare att frihetsberöva elöverkänsliga personer och tvångsmedicinera dessa svårt strålskadade personer med  psykofarmaka i vad man kan förstå i experimentellt syfte. Ingen vet vad dessa ”läkare” utsätter elöverkänsliga personer för i tysthet bakom stängda dörrar. Som exempelvis på Mölndals lasarett. Man undrar om ett nytt Ryhov håller på att växa fram då bland annat personer intagna inom psykiatrin avrättades i smyg. Personer som inte ansågs vara livsvärdiga. De strålskadade elöverkänsliga stör ju mobilindustrins vinstintressen och är i vägen för deras tänkta trådlösa samhälle. Inställningen ”lite svinn får man räkna med” kunde man höra kommenteras bland de, av mobilindustrin, hjärntvättade politikerna

Det är oroande att läkare utan tillstånd hos etiska nämnden utöva medicinska experiment på svårt sjuka personer mot deras vilja och samtidigt utsätta dem för hög artificiell elektromagnetisk strålning i sjukhusmiljön. Vem ersätter dessa tvångsintagna patienter för skador som uppkommit genom dessa experiment som utförts mot deras vilja?

Det finns ingen vetenskaplig grund att elöverkänslighet är en inbillad strålskada, däremot finns det vetenskapliga belägg att det är en fysisk sjukdom som uppenbarligen orsakats av hög artificiell elektromagnetisk strålning. En artificiell, frekvensmodulerad elektromagnetisk strålning som telekomindustrin sprider storskaligt i vår livsmiljö från mobilsändare och trådlösa produkter.

Mobilindustrins verksamhet är inte prövad enligt miljöbalkens krav, ej heller har mobilindustrin redovisat en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning trots den kunskap om hälsoriskerna med radio- och mikrovågorna som är dokumenterad. Arbetsmiljöproblem dokumenterades redan på 1930-talet hos radiotelegrafisterna och i Sovjetunionen dokumenterad elöverkänslighet på 1960-talet då arbetstagare utvecklade elöverkänslighet i närheten till elektriska- och elektromagnetiska fält. I ett dokument från 1976 redovisas hur farliga dessa korta mikrovågor är, då de har mycket hög penetrerande förmåga.

I Sverige frihetsberövas alltså elöverkänsliga på godtyckliga grunder och utsätts för experimentella medicinska behandlingar mot deras vilja. Dessa personer är helt skyddslösa inom ”läkarvården” då hela konceptet vilar på dessa läkares godtycklighet och totala frånvaro av läkaretiska regler och lagar som skyddar patienten. Frågan är hur mycket pengar de får av telekombranschen för sina rättsvidriga experiment med svårt strålskadade personer? Hela handlingsmönstret tyder på nazistiska värderingar inom läkarkåren och ”sjukvården”. Vad blir nästa steg?

Vill uppmärksamma Mölndals psykiatriska avdelning, Göteborg. I Göteborg återfinns även denna ökända läkare Mats Reimer som i sin läkargärning förföljer elöverkänsliga på sin blogg i Dagens Medicin. Men enligt information är Karolinska institutet Stockholm ett annat och starkt misstänkt tillhåll för mindre nogräknade läkare.

Slutligen, nu efter att man byggt ut 4G i södra Kalmar län har varje getingbo på min tomt övergivits med larver och ägg. En koltrast har fått störningar i duntillväxten, så att dunet väller ut under fjädrarna. Skall lägga in en bild på denna koltrast när det går att  spara den på datorn. Om ansvariga inte bryr sig om människan riskerar vi skada naturens viktiga biologiska och ekologiska system. Girigheten är gränslös.

Uppdatering av ICNIRP

Our campaign is growing, we are almost up to 1000 signatures. Please share.

In India the exposure limit was set to 1/10 of the ICNIRP level last December. They lead the way in this fight for health and peace of mind.

Some people, such as children and the frail and elderly are extremely sensitive to current EMF exposure levels. A portion of the global population is now know to be EHS (Electromagnetic-Hyper-Sensitive).

Seen from a broader perspective, cell phone and cell phone tower radiation reduces pineal gland melatonin production significantly. Melatonin is our naturally produced, very powerful antioxidant and activator of anti-oxidative enzymes. Melatonin also scavenges free radicals, effectively preventing cancer from radiation.

General health is degrading globally due to cell phone and cell phone tower radiation -as well as accumulating toxins in our bodies and the environment-.

http://www.electricsense.com/775/how-to-protect-yourself-from-cell-phone-radiation/

Healthy melatonin production is crucial for the immune system. Unhealthy pineal function leads to depression, illnesses and diseases due to the weakening of the immune system and tumorous growths -since prescribed melatonin was found to fight cancer quite effectively- and mental ills of all sorts.. Pineal function is the missing link. The mobile industry had funded Mobile Telecommunications and Health Services in the 90’s, so their research is blatantly corrupt and they are responsible for damaging pineal function for teenagers and children in the developmental stage, when they need it the most.

http://www.change.org/en-CA/petitions/icnirp-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-revise-environmental-and-health-standards-surrounding-emf-exposure

Läs detta hemliga dokument från 1972 av USA army, där man redovisar hur farliga radio- och mikrovågor är.

Läs detta hemliga dokument från 1972 av USA army, där man redovisar hur farliga radio och mikrovågor är. Man varnar för att sprida denna typ av strålning i vår livsmiljö. Dessutom är de mikrovågor som nyttjas nu i alla trådlösa nätverk från mobilsystemet, som WiFi, DECT etc artificiell då den är frekvensmodulerad strålning.

Trots alla kunskaper som finns om riskerna för biologiskt liv redan från 1930-talet eller som i detta dokument från 1976 har ansvarig regering och myndigheter stoppat prövningen i Miljöbalken, av denna storskaliga verksamhet som pågår i vår livsmiljö dygnet runt. Miljöbalken är vår lag som skall skydda nu levande och kommande generation för miljöskador från mänsklig aktivitet. Verksamhetsutövarna får sälja dessa system och sprida dem överallt utan kontroll eller att mätningar görs av strålningen Samtidigt hänvisar ansvariga myndigheter till ett referensvärde som är orealistiskt högt, men ingen bryr sig inte ens läkarna som ser den ökande mängden av strålskadade personer som får cancer eller i form av skador på nervsystemet (hjärnan och hjärta).

Läkare borde förstå att människan är en elektrisk varelse och att då utsätta biologiskt liv för en extremt hög strålning med hög penetrerande förmåga kan mycket väl påverka hjärna och hjärta. Varför får nu unga kvinnor hjärtinfarkt/hjärtproblem, varför ökar den mentala ohälsan extremt sedan vi började bygga ut mobiltelefonin? Jo, för att denna strålning påverkar/stressar hjärnan till utmattning och hjärnskador eller påverkar hjärtats elektriska impulser. Men hela vår kropp fungerar med elektriska impulser, vilket innebär att denna artificiella strålning som tränger in i kroppen stör den normala kroppsfunktionen ända ner till cellnivå.

WiFi (WLAN) som man sätter in i skolmiljön har en frekvensmodulation som nyttjades som vapen under Kalla Kriget och detta utsätter man barnen för i skolan. Hur kan detta tillåtas när ansvariga vet om riskerna?

Är elektromagnetisk strålning en typ av partikelstrålning?

Skrev detta nedan i Facebook och lägger ut det i min Miljöblogg eftersom det är rätt intressant det jag tar upp här: Att kristallina material kan skydda är egentligen inte konstigt då det har en struktur som i sin tur uppkommit genom elektronernas bindningsenergi som radiovågor och mikrovågor absolut kan fångas in i eller släckas ut i. Men en liten sten som skydd har jag svårt att tro på. Förr nyttjade man kristallmottagare för att fånga in sändningarna.

Så här står det i WikipediaEn kristallmottagare behöver ingen strömförsörjning. Kristallen är den verksamma delen i den detektor som likriktar en inkommande högfrekvent och amplitudmodulerad signal till en lågfrekvent signal som kan ge ljud i hörlurar av högohmstyp. Ett normalvärde är 2 000 ohm per hörlur. Själva kristallen utgörs av något halvledande kristalliniskt mineral, exempelvis kiselkarbid. Likriktningen uppstår när spetsen av en tunn metalltråd utövar ett lätt tryck på en aktiv punkt på kristallytan.”

Jag har med mätningar konstaterat att hus med asbestplattor skyddar väldigt bra, men inte betongtak trots att det är mycket tjockare. Strålningen går rakt igenom betongpannor, men inte tunna asbestplattor.

Egentligen är elektromagnetisk strålning ett slags kemiskt ämne då det fungerar med energi precis som materia hänger ihop med bindningsenergi. Så egentligen borde elektromagnetisk strålning också vara en typ av partikelstrålning? Allt är ju energi i olika former och strukturer och en del av denna energi är synligt för ögat eller har blivit hopkittat av bindningsenergi till något man kan ta på. Trä är ju mest tomrum trots det är det så hårt att man kan tillverka hus som håller i flera 100 år. Trä är ju biologiskt material precis som vi människor ändå är vi så olika som materia, men vi består i grunden bara av energi precis som elektromagnetiska vågor exempelvis

Vi utsätts nu för en artificiell elektromagnetisk strålning vars energistruktur inte på något sätt är i harmoni med biologiskt liv och ökar man effekten och förändrar man den elektromagnetiska strukturen kan man spränga materia. Det borde vara fullt möjligt. Sa inte Nicola Telsa detta också, att man kan spränga materia med elektromagnetisk strålning? Alltså då borde elektromagnetisk strålning vara en typ av partikelstrålning för partiklar består ju av energi  eller?

Hudcancern ökar och myndigheterna skyller på solen

Hudcancern ökar katastrofalt och det är solens fel påstår myndigheterna. I denna artikel framgår det att  personen som drabbats av hudcancer inte solar och så är det troligen eftersom de ökande hudcancerfallen troligen inte har med solen att göra.  För är det då  inte märkligt att solen som vi är anpassade till plötsligt nu är orsaken till katastrofalt ökad hudcancer? Varför nämner inte myndigheterna lågenergilampan som också avger det skadliga UV-ljuset? Dessa lampor sitter överallt i vår närmiljö på våra arbetsplatser, men också i våra hem. Belysningsindustrin lyckades med lobbyistverksamhet inom EU att förbjuda glödlampan till förmån för den dyra och ohälsosamma lågenergilampan. Det var diplomat PR Susanna Hammarström, vilket ”avslöjades” i Dagens Industri 17/9 -09 som stod bakom denna lobbyistverksamhet. En ren affärskupp från belysningsindustrins sida som inte alls har med klimatförändringarna att göra.

Sedan har vi den artificiella strålningen från mobilsändare och trådlösa nätverk som är klassad av IARC inom WHO som en möjlig cancerrisk. Men myndigheterna skyller på solen som vi alla är anpassade till och som är en naturlig elektromagnetisk strålning. Vi ungar och även vuxna brände oss varje sommar på 1950- 60-talet så att vi tappade skinnet, men vid den tiden ökade inte hudcancern. Och unga killar får nu testikelcancer efter att det haft en mobil i fickan i åtta år. Det tar alltså inte mer än åtta år att får cancer av mobilen? Idag dör nästan varje dag ett barn i cancer. Varför? Och är det självklart att vi skall ha en sådan dålig livsmiljö att våra barn dör i cancer?

_DSC0042_jst 3