Landstingen använder skattemedel till trådlöst internet på sjukhusen och har därför inte råd med sjukvård

Reinfeldt har ju gjort allt för att minska budget till sjukvården och att då slösa pengar på trådlöst internet istället för sjukvård gör ju galenskapen än tydligare. Region Skåne är ett exempel på galenskap. Landstinget i Värmland är ett annat exempel. Datainspektionen är dock kritiska då trådlösa nätverk är en säkerhetsrisk

På sjukhuset i Gävle,  tror man att cancersjuka barn blir fortare friska när de utsätts  för farlig och cancerogen mikrovågsstrålning från trådlösa nätverk och högstrålande läsplattor när de ligger på sjukhus.  IARC inom WHO har ju bedömt denna typ av strålning som en möjlig cancerrisk, och då ger Barncancerföreningen cancersjuka barn högstrålande läsplattor. Är de inte läskunniga i Barncancerföreningen.

Här en länk till P4 Gävleborg   Motiveringen att ge barn läsplattor är så tunn och genomskinlig att vem som helst borde kunna genomskåda det. Det är enbart för teknikens skull och inte för barnens skull som man slösat pengar på skadlig trådlös teknik.

Men sjukvården prioriterar alltså trådlös surfing på nätet framför vård av patienterna eller rehabilitering för exempelvis denna unga tjej som  är läkemedelsskadad av p-piller. Och hon är inte den enda, vilket framgår i programmet.  Om Reinfeldt minskar anslagen till sjukvård, då är det väl skattebetalarnas sjukvård som skall prioriteras inte den rika mobilindustrin och aktieägarna? Hur kan landstingspolitikerna gå med på detta slöseri med skattemedel? Men det är som jag skrev tidigare i ett inlägg nyligen att man idag skyddar företagen och gör den enskilde skyddslös. HÄR

Hon får  en stroke och blir skadad i hjärnan.  På grund av felbehandling från början gick det så illa och hon var nära att dö. Sedan nekas hon den rehabilitering som hon behöver då landstinget inte har råd. Varför de inte har råd, är för att de slösar med skattemedlen till att installera trådlöst på sjukhusen. Prioriteringen är märklig då det i rimlighetens namn borde vara viktigare att det finns pengar till sjukvården, än att surfa ute på internet. Det är så sjukt tänkt, men mobilindustrins aktägare är  uppenbarligen viktigare än sjukvård för skattebetalarna. Pengarna räcker inte till viktig och behövlig vård. En ung tjej med livet framför sig nekas p g a pengabrist den vård hon behöver.

Orsaken till pengabrist framkommer naturligtvis inte i programmet. Inte vågar massmedia avslöja att företagen och deras aktieägare är viktigare än människoliv. Det är samma sak i skolan. Det är viktigare att installera trådlöst i skolan och skada barnens hälsa än att ge vår unga geration en god utbildning. Det är som man vill kräkas. 

Se programmet i SVT

 

Demokratin är helt ur spel sedan vi gick med i EU.

Det är intressant det Margareta Winberg säger i programmet ”Min sanning”.

Margareta Winberg säger 11:52 in i programmet att sedan vi gick med i EU har makten förflyttats från riksdagen till regeringen och det gäller ämbetsmän och tjänstemän inom myndigheterna. I grundlagen står det följande:

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens
medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

På regeringens webbsida står det: Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i.

Min spontana fråga är: ”Har inte politiker och tjänstemän som svenska medborgare ett ansvar för det samhälle vi lever i? Uppenbarligen inte eftersom de struntar i lagar som skyddar miljö och hälsa”

Om nu Riksdagen förlorat makten som är folkets företrädare då har vi inget folkstyre, vilket innebär att vi ej heller har en demokrati.  Vi märker ju hur myndigheter och regering ljuger oss rakt upp i ansiktet. Regeringen för en politik som definitivt inte företräder folket. Vi är redan med i NATO fast det inte har folkets stöd. Att man inte prövat mobilstrålningens verksamhet enligt miljöbalkens krav visar även det att regeringen helt bortser ifrån  våra miljölagar som skall skydda människa och miljö. Regeringen struntar fullkomligt i om folk blir skadade av strålningen. Regeringen struntar i om våra barn skadas i skolorna av de trådlösa nätverken. Inte på en enda punkt skyddar man nu levande och kommande generationer mot mobilindustrins miljöfarliga verksamhet. Alla strålskador elöverkänslighet eller andra neurologiska skador, samt cancer, hjärtinfarkt bortförklaras trots att denna ohälsa tydligt ökat med mobilstrålningens verksamhet.

Vi vet också att industrins lobbyistverksamhet är stark inom EU, vilket betyder att det är industrin som styr vår regering och våra myndigheter via EU. Folkets mänskliga rättigheter har helt slagits ur spel. Skadar industrin den enskilda individens hälsa  eller egendom står den enskilde skyddslös i dagens samhälle.

En skrämmande utveckling mot industrins diktatursamhälle. Folket sitter i klorna på vaccinindustrin, mobilindustrin, krigsindustrin, livsmedelsindustrin, oljeindustrin, läkemedelsindustrin och övriga teknikindustrin. Nu senast har fröindustrin tagit makten över folket, vilket kommer att leda till att fattiga bönder inte kommer ha råd med utsäde och därmed förlorar de sin mark till storfinanserna. Genom att droga folket med mobilstrålning och passivisera dem blir  det enkelt att med lagar ta ifrån dem allt. Ett led är att ta bort kontanterna, då äger banken makten att stoppa all utbetalning. Ingen har möjlighet att ta ut sina kontanter om de anar att något inte står rätt till i samhällets skeende.

Folket är sedan helt i klorna på maktens intressen. Tvångsvaccinering förekommer ju redan i USA, snart är det här. Sedan blir det tvångschippning av nyfödda och sedan resten av befolkningen, därmed har man satt en ”fotboja” på varje fri människa och varje människa har blivit en brottsling i maktens ögon. Det skulle inte förvåna mig om utvecklingen går dit hän, det finns krafter som tycks styra mot en total världsdiktatur. Det finns idag en teknik som möjliggör en sådan diktatur, där både drönare och artificiell elektromagnetisk strålning ingår. Det finns möjligheter att nyttja alla de sändare de placerat ut i vår livsmiljö som ett vapen genom att påverkar hjärnans funktion eller hjärtfunktionen. Redan nu är strålningen så stark att allt fler unga får hjärtinfarkt. Kunskapen finns.

Idag har man utvecklat ett sändarsystem som tar sig igenom allt och är svår att skydda sig mot och som finns i  det uppdaterade 3G-systemet och i det nya 4G-systemet. Elöverkänsliga känner ju att den nya mobilstrålningen tränger igenom avskärmade kläder och tyger. Precis som den militära artificiella strålningen gör.

En rödhake som tappat fjädrar och dun på halsen

Förut lade jag in en bild på en koltrast som sett konstig ut sedan mitten på juni. Älgarna förlorar sin päls och är det samma skador på dessa fåglar eller är ruggningen normal?

Idag har jag lyckats fotografera rödhaken som också ser konstig ut. Vad jag ser är att nya fjädrar växer ut, men den är alldeles naken på halsen så att man ser öronen.

DSCN3516jst1 - bsk

DSCN3517jst

Lägger återigen in koltrasten

DSCN3276 jstbsk RSCN3328jst

Rymdstationen utanför Kiruna ingår i militära övningar som drönarattacker och långdistansraketer m m

Ett viktigt dokument från ”kvinnor för fred”

Precis utanför Kiruna ligger North European Aerospace Test Range  som är Europas största provplats inom ett område av över 24.000 km ². Detta område används regelbundet av NATO för militära övningar och omfattar Esrange Space Center, som byggdes 1964 av ESRO European Space Research Organisation (som senare blev Europeiska rymdorganisationen ESA). Esrange är världens största satellitföljarstationen och där bilder från satelliter i polära banor hämtas dagligen. Informationen från många av dessa satelliter används för både civila och militära ändamål. Förvaltningen av Esrange övergick till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 1972 och används även för att skjuta upp raketer och ballonger, främst för vetenskaplig forskning.

Vidsel används för att testa långdistansraketer och drönare och för militära övningar. Den har ett permanent begränsat luftrum som täcker en markyta på 7.200 km ². Den ursprungliga testområde av 1.600 km ² grundades 1958, och är ett markområde som nyttjas åretrunt. 1.700 km ² (uppdelat i två delar av 1600 km ² och 100 km ²) kan utökas när en större yta behövs. Det utökade området kan användas Sept-juni.

Israel: Allt fler barn blir elöverkänsliga – Hur påverkas barns hälsa av WiFi i skolan

Israel undersöker hur barn påverkas av WiFi

Jag har fått kännedom om att skolungdomar fått hjärtproblem i skolan där de satt in WiFi. Kommer läkarna att dokumentera detta eller går det under slasktratten psykiskt och oro?

googletranslate
Special för WeeklyI augusti 2012 en framställning till den israeliska högsta domstolen att förbjuda WiFi i skolorna meddelade en domstol för att den israeliska regeringen för att ta reda på hur många barn i landet skulle lida av EHS.Electroöverkänslighet hos barn är ett växande problem inom Israel, och många andra länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Australien. Den korta stöder framställningen avslöjade hur den israeliska regeringen har varit vårdslös i hanteringen av trådlös teknik,” mycket så att det inte ens visste hur man mäter strålning från WiFi, med tanke på den speciella modulering av WiFi.” Den korta också lämnat bevis på att EHS orsakas av radiofrekvent strålning, (är EHS erkänns av den israeliska regeringen och av WHO som en sjukdom som orsakas av exponering för EMF / RF). Den korta fortsatte med att förklara hur den nuvarande standarden för att mäta hälsoeffekter bygger termiska” säkerhetsstandard bara, är inte stark nog gett bevis för tusentals papper som nu visar negativa hälsoeffekter från ”icketermiska” exponeringar.

Den korta fortsätter att hävda att även den korrupta WHO deklarerade RF en 2B cancerframkallande”, och anklagar telekombranschen av avsiktligt:” vilseleda allmänheten.

Vid 18 jul 2013 Högsta domstolen förhandling, var regeringen frågade vad den avser att göra om ett barn med EHS gick i skolan med WiFi, svarade advokaten för regeringen tar bort WiFi från skolan.”

Brev till Naturvårdsverket och Regeringen samt svar från Naturvårdsverket

DSCN3276jst_jst

Hej! Jag vill förtydliga mina iakttagelser gällande koltrasten, då man kanske får uppfattningen att den ruggar. Denna koltrast har sett ur så här sedan mitten på juni och det är bara den koltrasten. Alla gamla koltrastar ruggar ju men aldrig har jag sett en koltrast se ut på detta sätt. Se fler bilder nedan.

När det gäller getingarna övergavs bona på ett mycket tidigt stadium, redan efter att de första äggen kläckts till larver.

Förra året, 2012, hade vi här nere i södra Kalmar län extrem musinvasion som började i mitten på juni. Jag tog under perioden till mitten på september 4 -6 möss per dygn i musfällor ungefär runt 400 möss under perioden, plus alla som dog av råttgift (var tvungen att nyttja råttgift). Sedan ebbade musinvasionen ut, men det var fortfarande mycket möss in i december.

Sommaren 2011 häckande inte tornseglarna under mina takpannor som de brukade, men återkom 2012 och nu även i år 2013. Här misstänker jag en stark radiosignal från söder, som nu stängs av/reduceras kraftigt inför sommaren efter att jag uppmärksammat detta.
Några humlebaggar har jag inte sett till i år, däremot ovanligt mycket fjärilar både större artrikedom och individrikedom. Inga förändringar gällande humleantalet, men tycker mig se en större artrikedom.

Småfågelantalet har minskat drastiskt. Förut om våren och försommaren var individrikedomen så stor att det var omöjligt att höra enskilda fåglar. Oftast väcktes man av fågelkören vid fyra-tiden på morgonen, så var det fram till slutet på 1980-talet- Nu hör man enstaka fågelindivider under den mest aktiva perioden. Hörde bara en lövsångare i år och kanske högst två bofinkar. Jag bor på landet och det är märkligt tyst numera. Även koltrastarna har minskat.

Det pågår allvarliga störningar i ekosystemet som vi inte ser hela vidden av just nu. Jag har arbetat med försurningsproblematiken tidigare, en annan storskalig miljöpåverkan och vet att det kan pågå processer i det tysta som plötsligt kan visa sig som storskaliga och förödande konsekvenser för naturmiljön. Och vi ser flera indikationer på detta idag, men få tycks vara villiga att slå larm. Personligen känner jag en frustration och ilska då man fortfarande inte vågar lyfta fram den miljöfrämmande artificiella mobilstrålningen som en miljörisk och även nu också denna chemtrailsspridning för att påverkar klimatet. En giftspridning som ökat drastiskt de senaste två åren och som myndigheterna förnekar.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Fick svar från Naturvårdsverket, likgiltigheten är total hos myndigheten.

Caroline.E​ssenberg@Na​turvardsver​ket.se (Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se)
2013-08-09

 

Till:solveigsilveri
Bild av Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se

Tack för dina mail. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med elektromagnetiska fält och säker strålmiljö. Det är dit du får vända dig med dina frågor och synpunkter gällande strålning. Naturvårdsverket har inte kompetens att yttra sig i dessa frågor.

 

Hälsningar Caroline

CAROLINE ESSENBERG

 

NATURVÅRDSVERKET

Avdelningen för genomförande

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 08-698 11 17

INTERNET: http://www.naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Som jag svarade på:

Men naturvårdsverket bör ju registrera förändringar i naturmiljön och det är väl ert område oavsett Strålsäkerhetsmyndigheten? Rent ut sagt är jag trött på att alla skyller ifrån sig. Ni har ett ansvar på Naturvårdsverket!

Solveig Silverin

DSCN3308jst_bsk

RSCN3373jst

RSCN3376jst

Bildskärmsskadan och den miljöfarliga mobilstrålningen

Omkring 1990-talet blev allt fler sjuka av databildskärmarna. Det blev ett så allvarligt arbetsmiljöproblem att fackföreningarna SIF och TCO uppmärksammade bildskärmarnas höga strålningsnivåer.

Inom SIF:s medlemmar framkom det vid en enkätundersökning att hos 95% av de drabbade började problemen med munnen. Själv tillhör jag denna grupp bildskärmsskadade som också först fick problem med munnen. Mina amalgamplomber sprack sönder och det var den nyaste, bara 4 år gammal, amalgamplomb som sprack först. Sedan fick jag problem med en rotfyllning där ett mässingsstift stack upp i amalgamytan.

Den första symtom var att mina njurar blev mer aktiva vilket gjorde att jag allt oftare fick gå på toaletten. Därefter fick jag huvudvärk, labilt humör och blev alltmer frusen av mig.

Före bildskärmsskadan var jag, som många andra drabbade, en fullt frisk människa som ytterst sällan var sjuk, aldrig drabbades av huvudvärk, var vältränad och rökte inte. Trots en god hälsa började min hälsa vackla och jag upptäcker att det var när jag satt vid bildskärmen som dessa symtom uppkom. Och ju längre tid jag satt vid bildskärmen desto längre tid tog det innan symtomen klingade av, men jag fick allt fler symtom och kände mig alltmer konstigt sjuk. Till sist kände jag mig aldrig frisk och jag fick symtom som idag dokumenteras som ADHD-liknande symtom men även symtom som utmattningssyndrom.

Ansvariga visste dock att bildskärmarna gav hög strålning och man hade därför givit direktiv att gravida kvinnor inte fick arbeta vid databildskärmar, då strålningen kunde skada  fostret. Ansvariga myndigheter och tillverkare visste alltså att strålningen från bildskärmarna var hög, så hög att den kunde tränga in till fostret och skada det.

På grund av att så många fick problem med munnen och amalgamplomberna gjordes en studie i Arbetsmiljöfondens regi av Thomas Örtendahl, avd för ortodonti, Odontologiska kliniken Göteborgs universitet och Per Högstedt Lindholmen Utveckling och Institutionen för tillämpad elektronik, Chalmers Tekniska högskola. Man exponerade 208 amalgamplomber under 6 timmar framför fem bildskärmar av den typ som mest användes inom arbetslivet. Man hade även placerat amalgamplomber i cylindrar med en vätska som liknar saliv. Resultatet visade att det var Ericssons bildskärmar och Macintosh Plus som gav förhöjd halt av kvicksilverånga.

Att elektromagnetiska fält påverkade amalgamplomberna var redan välkänt hos yrkesgruppen dykare som svetsade under vattnet.  När det gäller databildskärmarna avgav dessa alla typer av elektriska- och elektromagnetiska fält, vilket ledde till att vissa bildskärmsskadade fick så svåra skador att de inte tålde någon typ av elektromagnetisk strålning varken naturligt solljus eller ljus från stearinljus.

Trots att bildskärmskadan var en tydlig arbetsmiljöskada som orsakade alla drabbade ett livslångt handikapp, var det nästan ingen som fick det klassat som arbetsmiljöskadade. Istället lade ansvariga all energi på att tysta ner denna strålskada som ledde till allmän elöverkänslighet och ett livslångt lidande.

Idag är det dokumenterat vetenskapligt att denna artificiella elektromagnetisk strålning från mobiltelefonin är cancerogen. Hur cancerogen är den största frågan? En ung kille på 22 år fick testikelcancer och han själv misstänkte att det kunde vara mobilen som han haft i fickan i åtta år. Allt fler barn får hjärntumör och allt fler barn nyttjar mobiler. Frågan är, kommer alla dessa barn få hjärntumör inom åtta år?

Det är dock de neurologiska störningarna och hjärnskadorna som syns mest i folkhälsostatistiken. Dels får allt fler unga kvinnor hjärtinfarkt i 30 – 40 års ålder. I samma åldersgrupp ökar stroken hos både män och kvinnor. Den psykiska ohälsan med ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna har ökat dramatiskt. Då allt fler nyttjar trådlöst i hemmen har nu till och med våra husdjur fått stressliknande psykiska störningar och tvingas äta psykofarmaka.

Att mobilstrålningen skulle påverka hjärnan det visste operatörerna om redan inför 3G utbyggnaden i början på 2000-talet. Av sexhundra tunga beslutsfattare inom IT-branschen var fyrtio procent oroliga för hälsoriskerna med strålningen. På 1930-talet registrerades samma symtombild hos radiotelegrafisterna som elöverkänslighet och Sovjet dokumenterade elöverkänslighet redan på 1960-talet. I ett hemligt dokument från 1976 av USAs army kan man läsa att radiovågor och mikrovågor är en hög hälsorisk då dessa våglängder har hög penetrerande förmåga, alltså tränger in i kroppen och stör den biokemiska kroppsfunktionen på olika sätt.

Kort kan man konstatera, att alla visste både beslutsfattare, myndigheter och mobilbranschen själva att artificiell elektromagnetisk strålning är en stor hälsorisk. Därför skall artificiell elektromagnetisk strålning betraktas som ett miljögift. En annan sak är helt säker läkemedelsindustrin gör miljardvinster på alla dem som skadas av mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet. Girigheten är gränslös.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Lyssna på professor Lennart Hardell som här påpekar att det är klarlagt att mobilstrålningen är cancerogen

Lyssna på Professor Lennart Hardell

Hardell säger här att mobilstrålningen skall betraktas som ett miljögift och vill förbjuda trådlöst i skolorna då det är klarlagt mobilstrålningen är cancerogen. Han säger att cancer i hjärnan är svårbotad och man lever kanske upp till 1 år efter diagnos.

Tänker på den unga kille som vid 22 års ålder fick testikelcancer och när han sa till läkaren att ha misstänkte att det var mobilen han haft i fickan i åtta år, blev läkaren blev arg på killen och behandlade honom mycket illa.

Läkarens negativa reaktion är anmärkningsvärd. Han borde skriva in det i journalen och ta pojkens ord på största allvar. Man får nästan uppfattningen att mobilindustrins skadeoffer blir illa behandlade av läkarvården.