Bildskärmsskadan och den miljöfarliga mobilstrålningen

Omkring 1990-talet blev allt fler sjuka av databildskärmarna. Det blev ett så allvarligt arbetsmiljöproblem att fackföreningarna SIF och TCO uppmärksammade bildskärmarnas höga strålningsnivåer.

Inom SIF:s medlemmar framkom det vid en enkätundersökning att hos 95% av de drabbade började problemen med munnen. Själv tillhör jag denna grupp bildskärmsskadade som också först fick problem med munnen. Mina amalgamplomber sprack sönder och det var den nyaste, bara 4 år gammal, amalgamplomb som sprack först. Sedan fick jag problem med en rotfyllning där ett mässingsstift stack upp i amalgamytan.

Den första symtom var att mina njurar blev mer aktiva vilket gjorde att jag allt oftare fick gå på toaletten. Därefter fick jag huvudvärk, labilt humör och blev alltmer frusen av mig.

Före bildskärmsskadan var jag, som många andra drabbade, en fullt frisk människa som ytterst sällan var sjuk, aldrig drabbades av huvudvärk, var vältränad och rökte inte. Trots en god hälsa började min hälsa vackla och jag upptäcker att det var när jag satt vid bildskärmen som dessa symtom uppkom. Och ju längre tid jag satt vid bildskärmen desto längre tid tog det innan symtomen klingade av, men jag fick allt fler symtom och kände mig alltmer konstigt sjuk. Till sist kände jag mig aldrig frisk och jag fick symtom som idag dokumenteras som ADHD-liknande symtom men även symtom som utmattningssyndrom.

Ansvariga visste dock att bildskärmarna gav hög strålning och man hade därför givit direktiv att gravida kvinnor inte fick arbeta vid databildskärmar, då strålningen kunde skada  fostret. Ansvariga myndigheter och tillverkare visste alltså att strålningen från bildskärmarna var hög, så hög att den kunde tränga in till fostret och skada det.

På grund av att så många fick problem med munnen och amalgamplomberna gjordes en studie i Arbetsmiljöfondens regi av Thomas Örtendahl, avd för ortodonti, Odontologiska kliniken Göteborgs universitet och Per Högstedt Lindholmen Utveckling och Institutionen för tillämpad elektronik, Chalmers Tekniska högskola. Man exponerade 208 amalgamplomber under 6 timmar framför fem bildskärmar av den typ som mest användes inom arbetslivet. Man hade även placerat amalgamplomber i cylindrar med en vätska som liknar saliv. Resultatet visade att det var Ericssons bildskärmar och Macintosh Plus som gav förhöjd halt av kvicksilverånga.

Att elektromagnetiska fält påverkade amalgamplomberna var redan välkänt hos yrkesgruppen dykare som svetsade under vattnet.  När det gäller databildskärmarna avgav dessa alla typer av elektriska- och elektromagnetiska fält, vilket ledde till att vissa bildskärmsskadade fick så svåra skador att de inte tålde någon typ av elektromagnetisk strålning varken naturligt solljus eller ljus från stearinljus.

Trots att bildskärmskadan var en tydlig arbetsmiljöskada som orsakade alla drabbade ett livslångt handikapp, var det nästan ingen som fick det klassat som arbetsmiljöskadade. Istället lade ansvariga all energi på att tysta ner denna strålskada som ledde till allmän elöverkänslighet och ett livslångt lidande.

Idag är det dokumenterat vetenskapligt att denna artificiella elektromagnetisk strålning från mobiltelefonin är cancerogen. Hur cancerogen är den största frågan? En ung kille på 22 år fick testikelcancer och han själv misstänkte att det kunde vara mobilen som han haft i fickan i åtta år. Allt fler barn får hjärntumör och allt fler barn nyttjar mobiler. Frågan är, kommer alla dessa barn få hjärntumör inom åtta år?

Det är dock de neurologiska störningarna och hjärnskadorna som syns mest i folkhälsostatistiken. Dels får allt fler unga kvinnor hjärtinfarkt i 30 – 40 års ålder. I samma åldersgrupp ökar stroken hos både män och kvinnor. Den psykiska ohälsan med ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna har ökat dramatiskt. Då allt fler nyttjar trådlöst i hemmen har nu till och med våra husdjur fått stressliknande psykiska störningar och tvingas äta psykofarmaka.

Att mobilstrålningen skulle påverka hjärnan det visste operatörerna om redan inför 3G utbyggnaden i början på 2000-talet. Av sexhundra tunga beslutsfattare inom IT-branschen var fyrtio procent oroliga för hälsoriskerna med strålningen. På 1930-talet registrerades samma symtombild hos radiotelegrafisterna som elöverkänslighet och Sovjet dokumenterade elöverkänslighet redan på 1960-talet. I ett hemligt dokument från 1976 av USAs army kan man läsa att radiovågor och mikrovågor är en hög hälsorisk då dessa våglängder har hög penetrerande förmåga, alltså tränger in i kroppen och stör den biokemiska kroppsfunktionen på olika sätt.

Kort kan man konstatera, att alla visste både beslutsfattare, myndigheter och mobilbranschen själva att artificiell elektromagnetisk strålning är en stor hälsorisk. Därför skall artificiell elektromagnetisk strålning betraktas som ett miljögift. En annan sak är helt säker läkemedelsindustrin gör miljardvinster på alla dem som skadas av mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet. Girigheten är gränslös.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s