Brev till Naturvårdsverket och Regeringen samt svar från Naturvårdsverket

DSCN3276jst_jst

Hej! Jag vill förtydliga mina iakttagelser gällande koltrasten, då man kanske får uppfattningen att den ruggar. Denna koltrast har sett ur så här sedan mitten på juni och det är bara den koltrasten. Alla gamla koltrastar ruggar ju men aldrig har jag sett en koltrast se ut på detta sätt. Se fler bilder nedan.

När det gäller getingarna övergavs bona på ett mycket tidigt stadium, redan efter att de första äggen kläckts till larver.

Förra året, 2012, hade vi här nere i södra Kalmar län extrem musinvasion som började i mitten på juni. Jag tog under perioden till mitten på september 4 -6 möss per dygn i musfällor ungefär runt 400 möss under perioden, plus alla som dog av råttgift (var tvungen att nyttja råttgift). Sedan ebbade musinvasionen ut, men det var fortfarande mycket möss in i december.

Sommaren 2011 häckande inte tornseglarna under mina takpannor som de brukade, men återkom 2012 och nu även i år 2013. Här misstänker jag en stark radiosignal från söder, som nu stängs av/reduceras kraftigt inför sommaren efter att jag uppmärksammat detta.
Några humlebaggar har jag inte sett till i år, däremot ovanligt mycket fjärilar både större artrikedom och individrikedom. Inga förändringar gällande humleantalet, men tycker mig se en större artrikedom.

Småfågelantalet har minskat drastiskt. Förut om våren och försommaren var individrikedomen så stor att det var omöjligt att höra enskilda fåglar. Oftast väcktes man av fågelkören vid fyra-tiden på morgonen, så var det fram till slutet på 1980-talet- Nu hör man enstaka fågelindivider under den mest aktiva perioden. Hörde bara en lövsångare i år och kanske högst två bofinkar. Jag bor på landet och det är märkligt tyst numera. Även koltrastarna har minskat.

Det pågår allvarliga störningar i ekosystemet som vi inte ser hela vidden av just nu. Jag har arbetat med försurningsproblematiken tidigare, en annan storskalig miljöpåverkan och vet att det kan pågå processer i det tysta som plötsligt kan visa sig som storskaliga och förödande konsekvenser för naturmiljön. Och vi ser flera indikationer på detta idag, men få tycks vara villiga att slå larm. Personligen känner jag en frustration och ilska då man fortfarande inte vågar lyfta fram den miljöfrämmande artificiella mobilstrålningen som en miljörisk och även nu också denna chemtrailsspridning för att påverkar klimatet. En giftspridning som ökat drastiskt de senaste två åren och som myndigheterna förnekar.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Fick svar från Naturvårdsverket, likgiltigheten är total hos myndigheten.

Caroline.E​ssenberg@Na​turvardsver​ket.se (Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se)
2013-08-09

 

Till:solveigsilveri
Bild av Caroline.Essenberg@Naturvardsverket.se

Tack för dina mail. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med elektromagnetiska fält och säker strålmiljö. Det är dit du får vända dig med dina frågor och synpunkter gällande strålning. Naturvårdsverket har inte kompetens att yttra sig i dessa frågor.

 

Hälsningar Caroline

CAROLINE ESSENBERG

 

NATURVÅRDSVERKET

Avdelningen för genomförande

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 08-698 11 17

INTERNET: http://www.naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Som jag svarade på:

Men naturvårdsverket bör ju registrera förändringar i naturmiljön och det är väl ert område oavsett Strålsäkerhetsmyndigheten? Rent ut sagt är jag trött på att alla skyller ifrån sig. Ni har ett ansvar på Naturvårdsverket!

Solveig Silverin

DSCN3308jst_bsk

RSCN3373jst

RSCN3376jst

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s