Strålskadan elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin och är en neurologisk skada

I Arbetslivsinstitutet  1998:23 ”Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologiska sjukdom – en kunskapsöversikt”, kan jag inte på något sätt se att psykisk ohälsa ligger till grund för elöverkänslighet. Kjell Hansson-Mild har i flera studier kunnat konstatera att det autonoma nervsystemet är mer känsligt hos elöverkänsliga, vilket ger obalans i autonoma nervsystemet. Även dermatologiska fynd förknippas med skadan elöverkänslighet. De skriver också citat: ”Besvären är påtagliga och reella, men bakomliggande orsak är mycket ofullständig”.

Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning beskriver i forskningsdokumentet ”Hälsoeffekter på barn och ungdomar” att de funnit följande orsakat av mikrovågsstrålning på låg nivå av exempelvis WiFi:

85% ökning av sjukdomar i centrala nervsystemet                                                          36% ökning av epilepsi                                                                                                    11% ökning av mental retardation                                                                                     82% ökning av blodimmuna sjukdomar och risker för fostret.

Den psykiska ohälsa som dramatiskt ökat är inte elöverkänslighet. Elöverkänslighet är en bestående skada som precis som hos en allergiker ger fysiologiska alltså kroppsliga reaktioner, smärta, irritation i slemhinnor, yrsel, hjärtarytmi samt muskelvärk etc när personen belastas med artificiell elektromagnetisk strålning.

Den psykiska ohälsan är ingen skada utan en störning i hjärnkemin av strålningen. När långtidseffekterna ger sig till känna uppkommer trötthetssyndrom eller utmattningssyndrom och om strålningen ökar kan det gå över i kronisk form p g a medicinsk/fysiologisk skada på organen främst nervsystemet. Nervsystemet styr hela kroppsfunktionen och störningar i nervsystemet påverkar därför hela kroppen, även mental hälsa.

Svår elöverkänslighet kan också utvecklas på några timmar om man pratat för mycket i mobilen eller också utvecklas genom den skada strålningen från bildskärmen orsakade runt 1990-talet. I flera fall har mobilen, som ju strålar rakt in i hjärnan, skadat hjärnan så allvarligt att svåra livshotande störningar i organen uppkommer som kramper och medvetslöshet, andnöd etc. Här hjälper varken pluppar, kristaller eller virvlat vatten.

Elöverkänslighet är en skada som kan utvecklas långsamt eller bara på några timmar eller på ett halvår. Sedan kan man må dåligt psykiskt av att vara kroniskt sjuk men det är sekundärt.

Den mentala påverkan som också den trådlösa tekniken utlöser, då den stör hjärnfunktionen, är en störning inte en skada, men eftersom elektromagnetisk strålning bioackumuleras kan en skada antingen utvecklas till elöverkänslighet eller andra neurologiska skador men också cancer.

Elöverkänslighet skall inte blandas ihop med psykisk ohälsa eftersom det är en skada i samma klass som ALS, ADHD, Alzheimer alltså nervskada som Kjell Hansson-Mild upptäckte, men vidare forskningen inom området stoppades naturligtvis av mobilindustrin.

Nervskador som ALS, ADHD, Alzheimer kan man alltid bortförklara annan orsak till, men skadan elöverkänslighet har klart och tydligt kunnat förknippas med bildskärmar, lågenergilampor, mobiler och DECT-telefoner etc.

Det finns en falang som lägger vikten vid att kemikalier är orsaken när det gäller bildskärmar, men det var när man tog bort skärmningen i bildskärmarna som en dramatisk ökning av skadan elöverkänslighet uppkom runt 1990-talet. Det belägger att det inte behövs kemikalier för att skadan elöverkänslighet skall kunna uppkomma, vilket ju även andra elektriska produkter bekräftar som knappt avger kemiska emissioner. 

Skadan elöverkänslighet är en direkt följd av för hög och långvarig belastning eller en följd av hög akut dos av radiofrekvent artificiell strålning i mikrovågsområdet som har mycket hög penetrerande förmåga. Det är därför anmärkningsvärt att strålskyddsstiftelsen som säger sig ge faktainformation om hälsoriskerna med trådlösa tekniken, så grovt vilseleder allmänheten att elöverkänslighet är en ofarlig mental påverkan. När skadan skulle kunna bli livshotande i högstrålande miljöer för en elöverkänslig person.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s