Filmen ”LÖGNEN”

Desinformation är myndigheternas, politikernas, tjänstemännens och regeringens ledstjärna

Filmen ”LÖGNEN”.

Denna film, om hur myndigheterna agerar gällande preparaten SSRI, är en direkt parallellitet till hur de ljuger om riskerna med mobilstrålningen.

Se filmen och förstå hur mobilindustrin och myndigheterna arbeta för att lura dig så mycket som möjligt. Om du skadas är det ditt eget fel, enligt dessa psykopater. Sverige är idag nog ett av de sämsta västerländska länderna att leva i. Den enskilda människans liv , saknar i Sverige människovärde.