Fackföreningen SiF:s rapport 2003 – En jämförande studie över elöverkänsliga medlemmar 1993 – 2003

Väldigt många datoranvändare blev elöverkänsliga  runt 1990-talet. Orsaken till den extremt ökande antalet elöverkänsliga under denna tid var att datorerna ökade som arbetsredskap, men också att man tog bort en del av skärmningen i bildskärmarna, för att de skulle bli billigare att tillverka. Fackföreningarna SiF och TCO tog arbetsmiljöproblemet med bildskärmarna på allvar eftersom många medlemmar blev strålskadade och elöverkänsliga.  Bildskärmarna förbättrades avsevärt och de med låg strålning TCO-märktes. Så småningom övergick man alltmer till LCD-skärmar.

Jag har skannat in SiF:s enkätundersökning 2003 som jämför åren 1993, 1995 och 2003

Sid 4SIF-rapport 2033_0004

I tabellen 2.4 Andel svåra besvär ser man att sveda i ögonen, hudbesvär, trötthet, värk i leder och sist huvudvärk som de mest dominerande och svåra besvären. Intressant är att de svåra besvären ökar under 1995 och återigen blev många  elöverkänsliga trots att bildskärmarna förbättrats avsevärt. De som redan var elöverkänsliga blev sämre igen. Något sändarsystem startades upp 1995, just nu kommer jag inte ihåg vilket, men det tycks finnas ett samband mellan fler elöverkänsliga och sändarsystem, samt ökad ohälsa hos allmänheten enligt försäkringskassans rapport.

På sidan 5 i tabellen längst ner ser man skillnaden i symtom mellan åren 1993, 1995 och 2003. I det övre stapeldiagrammet ser man också att fler kvinnor är drabbade, vilket stämmer väl med den vetenskapliga kunskapen att kvinnor är mer känsliga för olika miljöfaktorer än vad män är och det gäller även för artificiell strålning. Eftersom barn är känsligare  än kvinnor kan man utgå ifrån att fler barn kommer att skadas av strålningen.SIF-rapport 2033_0005

På sidan 6  kan man  se i tabellen vilka symtom som kom först, ögonbesvär, hudproblem, värk i leder, rinnande näsa är de första symtomenSIF-rapport 2033_0006

sid 7SIF-rapport 2033_0007

Förordet i rapporten sida 2

SIF-rapport 2033_0002