Diagnoskod för funktionsnedsättningen elöverkänslighet


http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf#2

Brev till Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att få en sjukdomskod eller  diagnoskod för att få rätt behandling och rehabilitering. Men elöverkänsliga nekas detta och det är symtombilden som läkaren får utgå ifrån. Men elöverkänslighet är ju en erkänd funktionsnedsättning och varför har elöverkänsliga inte fått en sådan kod, önskar svar på detta. Det hade  ju givit elöverkänsliga en möjlighet till rätt behandling samt vetenskapligt kunna följa upp elöverkänslighet som funktionshinder? Men också  ett skydd i sjukvården. Enligt SoS har en kod betydelse enligt er citat:

Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10, som ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF-CY är en vidareutveckling av huvudklassifikationen ICF för att, förutom vuxna, även täcka barnets utveckling i spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till och med 17 år samt barnets omgivning. Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY).

Syftet med ICF och ICF-CY:

  • Ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer.
  • Skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.
  • Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid.
  • Skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Mvh
Solveig Silverin