Den enda faktorn som orsakar elöverkänslighet är den höga artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

Emellanåt hör man elöverkänsliga säga att de blivit friska från sin elöverkänslighet. Oftast visar det sig att de inte är friska. Att de känner sig friska beror på att de undviker den el-miljö de inte tål, att de el-sanerat hemma eller minskat strålningen på annat sätt i sin boendemiljö. Det är den grundläggande faktorn. En del har också blivit bättre av att ta bort amalgamet i tänderna. Att amalgamsanering har hjälpt för vissa elöverkänsliga att bli bättre, beror troligen på att de haft ett stort kvicksilverläckage från amalgamet, vilket i sin tur beror på blandningen av olika metaller i amalgamet, rotfyllningar etc.

Men det finns även de som blivit elöverkänsliga efter tandsanering hos specialister och det kan bero på att de INTE hade så stor kvicksilverbelastning från amalgamplomberna, men vid amalgamsaneringen blev den förhöjda dosen tillräcklig för att utlösa elöverkänslighet. Detta beror med största sannolikhet på att personen samtidigt varit utsatt för hög artificiell elektromagnetisk strålning i sin livsmiljö.

Det krävs ALLTID artificiella elektromagnetiska fält för att orsaka elöverkänslighet. Specifikt är det frekvenser i radio – och mikrovågsområdet som har en våglängd som kan fungera som antenneffekt på människokroppens nerv- och blodkärlssystem vilket främst mikrovågor har. Artificiell mikrovågsstrålning från bland annat sändare, har ökat i förhållande till den svaga naturliga mikrovågsstrålningen flera miljoner gånger om i vår livsmiljö. Det är inte konstigt om folk blir sjuka.

Det finns en falang som ofta tar upp kemikalier som en faktor som ligger till grund för elöverkänslighet. Men det behövs inga andra kemikalier för att bli skadade av den höga artificiella mikrovågsstrålningen från mobilsändare exempelvis. Artificiell mikrovågsstrålning är skadligt, för allt liv i sig själv ändå. Sedan att det sker synergistiska effekter är knappast konstigt, det är vanligt reaktionsmönster att olika kombinationer förstärker eller tar ut varandra.. Det är dock fullt tillräckligt med kombinationen mikrovågsstrålning och livsviktiga metaller eller vatten, för att det skall ske en synergistisk effekt. Vi har järn i blodet exempelvis.

Dessutom är vårt nervsystem specifikt känsligt för elektriska fält och elektromagnetisk strålning, eftersom systemet är kemiskt uppbyggt för att transportera just elektriska impulser. Dessa impulser är dock långt svagare än den mikrovågsstrålning som genom antenneffekt kan påverka den neurologiska funktionen. Därför är det inte konstigt om unga människor också blir svårt elöverkänsliga som inte har amalgam i munnen.

Det krävs inte kvicksilver för att bli elöverkänslig eller andra miljögifter för att bli elöverkänslig. Det enda som krävs för att bli elöverkänslig är artificiell elektromagnetisk strålning. Tar man bort den höga artificiella mikrovågsstrålningen  i vår livsmiljö och elektroniska prylar som avger högfrekvent strålning, blir heller ingen elöverkänslig. Det är den enda faktorn som orsakar elöverkänslighet.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Annonser