Enligt ICNIRP 2009 – visar studie att i frekvensområdet 1- 4 GHz sker resonans för organ eller personer som är kortare än 1,3 m – Motsvarar alltså barn 8 år eller yngre

Enligt ICNIRP som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till, fungerar kroppar och organ som är under 1,3 meter som antenner för frekvenserna 1 – 4 GHz vilket innefattar 3G, 4G, och WiFi bland annat. Alla barn under 1,3 meter utsätts för högre strålning än vuxna.

Detta borde SSM känna till, men de skriver till kommunerna och uppmanar dem att i princip sätta in trådlöst i skolorna. Det finns så mycket kunskaper om hälsoriskerna, ändå tycks man vända sig till barnen för att utsätta dem för mest strålning. Varför?

Varför gör våra myndigheter detta mot vår unga generationen? Är målet att utrota svenskarna? Man ser ju sig tvungen att ställa frågan, eftersom myndigheterna inte skyddar oss mot industrins miljöfarliga verksamhet. På vems uppdrag då i så fall? Reinfeldt föraktar ju sina svenska landsmän, vilket framkom hans bok ”Det sovande folket”. Reinfeldt skrev: ”svenskarna är mentalt handikappade”. Han satt i riksdagen när han uttryckte sitt förakt mot oss svenskar och skrev boken.

När det gäller antenneffekten  kan man ju ha i beaktan, älgars längd på ryggraden kanske sammanfaller med 1,3 meter. Ryggraden innehåller ju hela nervsystemet till perifera nervsystemet. SSI och FOA har ju skrivit att mikrovågor har en antenneffekt på människan och det borde i rimlighetens namn även gälla djuren, ja allt liv. Om nu den naturliga mikrovågsstrålningen är så låg som rymdfysikerna hänvisar till, alltså i princip försumbar, då är medelvärdet av 1 milliwatt/m2 fruktansvärt högt och sker det då också en antenneffekt på det så mår nog inte det biologiska livet så bra varken barn eller djur.

Jag känner mycket stor oro, eftersom våra ansvariga myndigheter endast hänvisar till riktvärde som skyddar mot akut uppvärmning under 6 minuter och skyddar varken mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. SSM anser dessutom att riktvärdet är satt med god marginal. Sannerligen alarmerande eftersom det är Strålsäkerhets myndigheten som skall skydda oss mot för hög strålning.
Mvh Solveig Silverin

Jag fann detta i ICNIRP 2009:
ICNIRP http://www.icnirp.de/documents/StatementEMF.pdfLäs detta:
ICNIRP konstaterar att det har skett en betydande
avancera i dosimetriska undersökningar i form av preci
sionen och upplösning (Lin 2007). Ett särskilt problem var
upp med avseende på numeriska beräkningar med hjälp
anatomiska modeller av mänskliga organ som kan
påverka härledning av referensnivåer från grundläggande
restriktioner. Vissa publicerade studier (Wang et al 2006.;
Dimbylow och Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et
al. 2008, Kuehn et al. 2009) visade att i frekvensområdet
intervall av kroppens resonans (100 MHz) och 1-4 GHz för
organ som är kortare än 1,3 m höjd (som ungefär motsvarar
barn i åldern 8 år eller yngre) vid rekommenderad referensnivån
 de inducerade SAR kunde vara upp till 40% högre än den
nuvarande grundläggande begränsningen under värsta tänkbara
 förhållanden. Detta är emellertid försumbar i förhållande till den
 stora reduktionsfaktor på 50 (5000%) för allmänheten.
ICNIRP notes that there has been considerable
advance in dosimetric investigations in terms of preci-
sion and resolution (Lin 2007). A special concern was
raised with regard to numerical computations using
anatomical models of human bodies which might influ-
ence the derivation of reference levels from the basic
restrictions. Some published studies (Wang et al. 2006;
Dimbylow and Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et
al. 2008; Kuehn et al. 2009) showed that in the frequency
ranges of body resonance (100 MHz) and from 1 to 4
GHz for bodies shorter than 1.3 m in height (correspond-
ing approximately to children aged 8 year and
younger) at therecommended reference level the induced SARs could be
up to 40% higher than the current basic restriction under
worst-case conditions. However, this is negligible com-
pared with the large reduction factor of 50 (5,000%) for
the general public.”