Klimatförändringarna – Beror den på den extremt höga artificiella mikrovågsstrålningen

Eftersom man kan räkna ut effekttätheten av mikrovågorna, utifrån gradantalet 2,7 Kelvin, vilket blir  0,000 000 000 000 000 026,5 W/m2  hur mycket ökar då temperaturen vid ett medelvärde på 0,0o1 W/ m2 av mikrovågor?

Det skulle vara intressant att veta och om då strålningen generellt sett ökar med 40% vid en våglängd vid 1,3 m och där under, då kan det bli rätt mycket i slutänden. Vi har drygt 20 miljoner mikrovågssändare, enligt PTS, utplacerade i vår livsmiljö i Sverige. Temperaturen borde  ökar, men hur mycket och har det en betydelse. Vi har rutnätet av radiolänkar som inte når ner till marknivå, vilket därför inte går att mäta nere på marken.  Sedan har vi de stora systemen HAARP, EISCAT, LOFAR och LOIS etc som vräker ut massor av energi högre (förhoppningsvis ej i marknivå) upp  i atmosfären Jag tror att detta har en hel del betydelse för uppvärmningen. Frågan är i alla fall  nu ställd till Naturvårdsverket.