Så här ser mobilstrålning ut

Så här ser mobilstrålning ut

Och så här låter det nr 1

Så här låter det nr 2

”En psykedelisk mardröm eller ett fascinerande konstverk?

Valet är upp till var och en som betraktar en visualisering av hur världen skulle se ut om radiovågorna var synliga.

Det är den amerikanska konstnären och forskaren Nickolay Lamm som producerat bilder över amerikanska städer där mobilmasterna sänder ut sina signaler i form av synligt ljus.

De imaginära radiosändarna har inte placerats ut på sina verkliga platser men utbredningen av vågorna från masterna i bilderna sägs vara realistisk där olika frekvenser fått olika färg.

Till sin hjälp med beräkningarna av sändnigsstyrkor och radiovågornas utbredning har Nickolay Lamm konsulterat en lång rad forskare vid en handfull amerikanska universitet.”

Skriver Jan Melin i Ny Teknik

En sak är säker, hade vi  hört mobilstrålningen hade vi blivit tokiga, men vi vet inte om djur hör det. Men hjärnan och nervsystemet ”hör” det.