Är Strålsäkerhetsmyndigheten en expertmyndighet? Den frågan är relevant att ställa

I författningssamlingen SSMFS 2012:1, påstår myndigheten att 10 megahertz till 150 000 megahertz, har lågt inträgningadjup, citat: vid höga frekvenser av elektromagnetiska fält (mikrovågor), där inträngningsdjupet i kroppen är litet.

Påståendet är anmärkningsvärt då man nyttjar mikrovågor i frekvensområdet  kring 814 – 815 MHz för att snabbtinning av helfrysta grisar på slakteri. Jag minns inte exakt men oavsett om jag minns fel så ligger frekvensområdet över 10 MHz och under 1 GHz.  I ICNIRP  16/2009 skriver de, citat: Det bör noteras att endast vid frekvenser över 30 MHz och under 30 GHz kan elektromagnetiska vågor penetrera atmosfären effektivt.

Påståendet i SSM:s författningssamlingen bör alltså gälla endast för frekvensområdet över 30 GHz och gäller inte för frekvensområdet under 30 GHz om man skall ha en viss säkerhetsmarginal.

2 §

I dessa föreskrifter avses med

Mikrovågor:

elektromagnetiska fält i frekvensområdet

10 megahertz till 150 000 megahertz,

Torkning med mikrovågor:

användning av mikrovågsenergi i verksamhet

för att avlägsna fukt i byggnader, främst ur väggar och bjälklag av betong,

Torkaggregat:

utrustning som genererar mikrovågsenergi och möjliggör torkning med mikrovågor

Regelbunden kontrollmätning:

mätning vid minst två tillfällen under torkuppdraget samt efter varje flytt av

ett torkaggregat,

Strålningstäthet:

storhet uttryckt i watt per kvadratmeter (W/m²) som används

vid höga frekvenser av elektromagnetiska fält (mikrovågor), där

inträngningsdjupet i kroppen är litet

Annonser