Sjukskrivningarna har ökat sedan 2008 och det är inte förvånande – Den artificiella strålningen ökar med 4G

Var går smärtgränsen? När har politiker, tjänstemän tänkt skydda befolkningen mot denna extremt höga artificiella mikrovågsstrålning som mobilindustrin utan kontroll sprider i vår livsmiljö mot vår vilja?

Antalet sjukskrivna har ökat sedan 2008

Diagrammet säger mer än tusentals forskningsrapporter

Diagrammet säger mer än tusentals forskningsrapporter

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990 Ur Kalle Hellberg

Den svarta kullen är artificiella mikrovågor efter 1990
(Kalle Hellberg)

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid

Före 1990, visar solens naturliga mikrovågor dagtid (kalle Hellberg)

 Före 1990 Nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning

Före 1990 nattetid extremt låg naturlig mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

Efter 1990 nattetid. Extremt hög och artificiell mikrovågsstrålning (Kalle Hellberg)

 

 

Annonser