Mikrovågor tränger igenom effektivt därför är mikrovågor farligt som sändarsystem

Mikrovågstorkning

På denna Webbsida kan man läsa att mikrovågor tränger igenom effektivt, därför är just mikrovågor farliga i sändarsystem; Det är inte effekten som styr hur långt mikrovågorna tränger in, det är våglängden som styr det. Med långvarig belastning av mikrovågor som tränger in i kroppen finns stor risk för inre skador på organ. Alltså långtidseffekt som inte ICNIRP:s riktvärde skyddar mot.