Naturliga mikrovågor är mycket låg från solen

DSCN4387jsy 3

Naturliga mikrovågor är högst från solen 0,000 000 000 000 5 Watt per kvadratmeter under dagen. Den artificiella mikrovågsstrålningen ligger runt 0,001 Watt per kvadratmeter från sändarna. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter artificiella mikrovågor. Ett riktvärde som enbart skyddar mot termiska effekter i sex minuter. Riktvärdena skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Man har heller inte prövat denna storskaliga verksamhet enligt miljöbalkens krav. Miljöbalken är vår miljölag, men mobilindustrin och dess operatörer behöver inte ta hänsyn till vår miljölag.  Folk mår så dåligt av denna artificiella mikrovågsstrålning som vi utsätts för  dygnet runt men ansvariga myndigheter bryr sig inte om folkhälsan.

Det är ofattbart att våra tjänstemän tvingar befolkningen till ohälsa som med stor sannolikhet kommer att förkorta livet på större delen av befolkningen. Inget liv tål denna strålning, den är ett miljögift. Och Läkarna för Miljön vill inget veta, de blir bara arga om man ger dem information. Arga för att de inget vet och därför vill de heller inget veta.

Långtidssjukskrivningarna ökar i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin

IMG Sjuktalen diagram jst5