Avstörning med ferritringar – är vedertagen metod

Avstörning med ferritringar är en metod

Eller som här avstöra  högtalare med ferritringar

Det ligger nu nära till hands att driva ner ett jordspett i Moder Jord och ansluta husets skyddsjord till detta. Man tror nu att problemet är löst, och att de tu har blivit ett.

 

Men så är icke fallet. Jordresistansen är för hög. Jordtaget förmår inte hålla skyddsjorden på jordpotential när det kommer en störning. Ett jordspett, 2 meter långt och neddrivet i lera kan väntas ge en jordresistans på cirka 40 ohm. Detta är alldeles för mycket för att spänningarna mellan skyddsjord och Moder Jord skall försvinna.

 

Vad gör man då för att förbättra dämpningen av asymmetriska störningar? Lämpliga åtgärder är att man sänker jordresistansen (flera parallella jordspett och/eller jordlina i ring kring villan) och genom att man ökar kabelns impedans för asymmetriska störningar genom att trä på störningsdämpande ferritringar.  Man bör sätta in båda dessa åtgärder – kostnaden är måttlig.

 

För högfrekventa asymmetriska störningar beter sig matarkabelns fyra eller fem ledare som en enda ledare. Samma störning finns ju på samtliga ledare. Det finns alltid en kapacitans mellan fasledarna och skyddsjord, och om elinstallationen är skärmad, blir denna kapacitans extra stor. Neutralledaren har också en stor kapacitans till skyddsjord, men är ofta dessutom direkt hopkopplad med skyddsjord i elcentralen. Nätfilter innehåller också stora kapacitanser mellan skyddsjord och övriga ledare, likaså isolationstransformatorer, till vilka jag räknar elmiljötransformatorn. Högfrekvensmässigt är därför ändan av matarkabeln praktiskt taget kortsluten till skyddsjord, hur man än bär sig åt. Summan av det hela blir att skyddsjorden ligger på utgången av en spänningsdelare, där den övre impedansen är matarkabelns impedans för asymmetriska störningar och den undre impedansen är jordtagets resistans. Genom att öka den förra och sänka den senare får man skyddsjord och Moder Jord att närma sig varandra högfrekvensmässigt och minskar därigenom de högfrekventa fälten mellan skyddsjord och Moder Jord”