Vad skiljer laserljus från naturligt ljus?

Vad skiljer laserljus från naturligt ljus?

Laserljus koncentrerat rent ljus består av en enda våglängd. Man kan skära plåt med en laserpekare som har en effekt av 0.5 Watt

Alla lasrar kännetecknas av att de ger koncentrerad energi i form av ljus i en stråle. Ljuset är s k koherent vilket betyder att ljusfotonerna är identiska så att de svänger i takt och fas samtidigt som de utbreder sig i en gemensam riktning. ”Vanligt” ljus är däremot inkoherent som består av ”olika” ljusfotoner som sprids i många olika riktningar samtidigt.

Ljusfotoner färdas liksom ”perfekta” vågor på vattenytan med en våglängd som ögat”uppfattar” i en färg.

Det innebär att vanligt ljus från t ex en glödlampa består av många färger som tillsammans bildar vitt ljus. Laserljus däremot, består av enbart en färg motsvarande en våglängd. Den energin som laserstrålen levererar mäts i effekt med enheten watt.

En maser bygger på samma princip som en laser, men använder mikrovågor  istället för synligt ljus. Vilket betyder att maser- ljuset kan nyttjas som vapen.