En film som illustrerar effekttäthet watt per kvadratmeter och hur den ökat i vår livsmiljö

Ny film som illustrerar effekttäthet per kvadratmeter

Har försökt illustrera hur tät mikrovågsstrålningen är i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålningen i frekvensområdet 2,5 GHz . Mobilindustrin nyttjar mest frekvenser kring 2,5 GHz som har en våglängd kring 12 cm.
Jag vill bara visa hur intensiv mikrovågsstrålningen blivit i vår livsmiljö av de kanske mest farliga mikrovågorna vid 1 GHz – 3GHz som absorberas till 100 % enligt försvarets radarskola 1959. Ju högre effekttäthet desto större påverkan även gällande andra biologiska effekter.

Jag tycker detta med elektromagnetisk strålning är svårt, men jag har uppfattningen, att ökar man effekttätheten som livet inte är anpassat till är det en stor risk för biologiskt liv, eftersom vi ju lever på grund av solens elektromagnetiska strålning. Allt liv är uppbyggt på elektromagnetisk strålning och frekvenser. Livet är energi och den elektromagnetiska strålningen är i ständig i rörelse. Jordelivet är därför genetiska anpassat till den naturliga elektromagnetiska strålningen och är mycket känsligt för miljöfrämmande elektromagnetisk strålning eller frekvenser vi inte har ett genetiskt skydd emot.