Chemtrails och Strålning – En Miljöskandal

Man hittar på allt mer för att öka strålningen i vår livsmiljö. Nu skall man nyttja fönster för att få bättre mobiltäckning inomhus. Kolla Här

Visst kan man låta sig imponeras av att man kan aktivera funktioner genom att dra fingret över fönsterrutan, men vem vill ha kladdiga fönsterrutor? Sannerligen leksaker för män, tror som sagt att kvinnor inte hade uppskattat flottiga fönsterrutor och solkiga gardiner.

På samma SVT-sida kan man även får veta att bina dör, att örnarna nu lägger döda ägg. Om det beror på den höga strålningen i vår livsmiljö är definitivt en viktig fråga. Till synes friska älgkalvar dör utan anledning. Hela 70 % av kalvarna dör på Öland. Hela flockar av fågel dör. Stora  mängder fiskar dör plötsligt. Våra barn blir allt sjukare i skolmiljön, när den trådlösa tekniken påtvingas våra elever, men inte ett ord om strålningen som en hälsorisk.

Örnarna häckar på den nivån där strålningen kan vara starkast. Man har tidigare sett att häckande rovfåglar blivit mycket störda av strålningen efter att en sändarmast kommit upp i närheten. Jag själv har kunnat konstatera att tornseglarna inte häckade en sommar då en stark radiosignal  riktats mot mitt hus från söder. Samma radiosignal inaktiverade ett getingbo. Flertalet älgar har hittats utmärglade och hårlösa och med stora problem att gå. Det var ungälgar som mitt i sommaren, alltså under vegetationsperioden svalt och blev sjuka. Finns det även ett samband till den storskaliga chemtrailsspridning som nu sker bakom ryggen på folket? Chemtrails  bestående av svavelsyra, aluminium och nanopartiklar och andra okända partiklar.

Denna extremt höga och artificiella strålning som vi utsätts för dygnet runt kan knappast vara hälsosam varken för oss människor och våra djur. Våra husdjur mår nu också psykiskt dåligt. Alla de som borde vara kritiska till negativa miljöpåverkan sitter  numera i mobilindustrins knä och väljer att vara blinda för den höga elektromagnetiska strålningen och  blinda för chemtrailsspridningen.

På samma webbsida kan man även läsa att bin har ett elektriskt förhållande till blommor. Om det förhållandet blir stört av den starka mobilstrålningen skulle inte förvåna.

Solveig Silverin

GMO Skandal: De långsiktiga effekterna av genetiskt modifierade livsmedel på människor

GMO Skandal: De långsiktiga effekterna av genetiskt modifierade livsmedel på människor

En av de stora mysterierna kring spridningen av GMO anläggningar runt om i världen sedan de första kommersiella grödor släpptes i början av 1990-talet i USA och Argentina har varit avsaknaden av oberoende vetenskapliga studier av eventuella långsiktiga effekter av en diet av GMO växter på människor eller ens råttor. Nu har det framkommit den verkliga orsaken. GMO jordbruksnäringen företag som Monsanto, BASF, Pioneer, Syngenta och andra förbjuder oberoende forskning.

En ledare i den ansedda amerikanska vetenskapliga månadsmagasin, avslöjar Scientific American, augusti 2009 chockerande och oroande verklighet bakom spridningen av GMO-produkter genom hela livsmedelskedjan av planeten sedan 1994. Det finns inga oberoende vetenskapliga studier som publicerats i någon känd vetenskaplig tidskrift i världen av en märklig anledning. Det är omöjligt att verifiera att GMO-grödor som Monsanto Roundup Ready sojabönor eller MON8110 GMO-majs fungera som företaget hävdar, eller att, som företaget också hävdar att de inte har några skadliga biverkningar eftersom de GMO företagen förbjuder sådana tester!

Det stämmer. Som en förutsättning för att köpa frön, antingen till anläggning för grödor eller att använda i forskningsstudien måste Monsanto och genen bolagen jätte först underteckna ett avtal slutanvändare med företaget. Under det senaste decenniet, den period då den största spridningen av GMO-utsäde i jordbruket har skett, Monsanto, Pioneer (DuPont) och Syngenta kräver någon köper deras GMO-utsäde att underteckna ett avtal som uttryckligen förbjuder att fröna ska användas för oberoende forskning . Forskare är förbjudet att testa ett frö att utforska under vilka förutsättningar det blomstrar eller misslyckas. De kan inte jämföra någon egenskap hos den genetiskt modifierade utsädet med andra GMO eller icke-GMO frön från ett annat företag. Mest alarmerande är de förbjudna att undersöka huruvida de genetiskt modifierade grödor leder till oavsiktliga bieffekter antingen i miljön eller hos djur eller människor.” Läs vidare i länken

Döda skogslämlar (sorksläkte) i hela Värmland juli 2014

Döda sorkar i Värmland

Sedan NWT rapportade om att omkring 500 döda sorkar hittats döda i det lilla samhället Gustavsfors i Hagfors under en tvåveckorsperiod har många hört av sig till NWT. Det visar sig att detta verkar vara ett fenomen som drabbat stora delar av Värmland.

Döda sorkar förbryllar

Men att skogslämlar drabbas av massdöd visar sig vara mycket unikt.– Det här är mycket intressant. Senast det hände var i Åsele 2007 och vid Vindelälven 2004.Det inträffar när det sker en populationstopp. Men varför de dör finns det ingen forskning på.Vi misstänker att det kan vara ett virus eller rovdjur som ligger bakom, säger Birger Hörnfeldt.

Den mystiska älgdöden

Forskning om älgsjukanMotion 1993/94:Jo638

Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer. Dessa observationer ledde till upptäckten av en ny sjukdom — den s.k. Älvsborgssjukan eller hellre älgsjukan, då sjukdomen nu har vidare spridning.

Mystisk älgsjuka i Blekinge 9 aug 2012
En mystisk älgsjukdom har drabbat Blekinge. På bara några månader har närmare 15 svårt sjuka älgar påträffats inom ett område på 15 000 till 20 000 hektar, skriver tidningen Svensk Jakt.

Fler döda älgkalvar i år på Öland 2013-07-10

Älgkalvarna dör i en mycket hög omfattning på Öland. Något motsvarande har inte tidigare observerats någonstans i världen. − Mer än hälften av de älgkalvar som har fötts och dokumenterats på Öland i år har dött inom en vecka. I fjol var den tidiga dödligheten 38 procent och slutade sedan på 80 procent. I år kanske det blir ännu högre, säger biträdande statsveterinär Jonas Malmsten vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fisk – Tånglake massdöd runt främst runt Öland

Mängder av död fisk spolades upp på Öland Maj 2014

Hundratals döda fiskar av arten tånglake har spolats upp på Ölandskusten.

Mycket ovanligt enligt länsstyrelsen i Kalmar län. – Det är oroväckande att en art hittats död

i så stor mängd. Det väcker många frågetecken, men vad det beror på är en jättesvår fråga

att svara på i det här läget, säger Tobias Borger, biolog på länsstyrelsen i Kalmar län, till SVT

 

Musinvasion i juni 2012

I mitten på juni började mössen ta sig in i huset. Efter bara en vecka har de blivit en riktigt plåga. Det kryllade av möss i huset, i vedboden, inne i bilen. De visade på en stark stress och gnagde sönder allt i sin väg. Det var speciellt attraherade av svart plast och gummi. De förstörde både gräsklipparen och slangar i bilen, men gnagde även sönder sängkläderna i bilen.

Det var i  Torsås kommun  som invasionen var som värst. Folk i trakten hade aldrig varit med om något liknande, inte jag heller. Jag tog i medeltal 5 – 7 möss i musfällor per dygn, och hade säkert tagit fler om jag haft fler musfällor. De var nämligen slut i affärerna. Jag var tvungen att lägga ut råttgift och för att rädda gräsklipparen fick jag både hänga upp den i taket och skydda den med eneris. Eneris fungerade utmärkt. På grund av alla möss som dött i huset fick jag året därpå fullt med flugor i huset som jag fick problem ända fram  till våren 2014. Under den mest intensiva musinvasion tog jag dryga 400 möss med musfällor.

Året därpå 2013 kunde man läsa i tidningen att områden utanför Kalmar också invaderats av enorma mängder stressade och aggressiva möss. Denna musinvasion tyder på någon typ av miljöstörning och det kan i princip vara vad som helst. Men mest troligt ultraljud/ljudvågor som möss reagerar på.

IMG Dia 4500 F_0003

 

DSCN1522 jst DSCN1527 DSCN1525 DSC_0001 jst 1