LOIS – Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder

Bo Thidé:s  beskrivning av vår atmosfär främst jonosfären

Vibrerande radiospeglar och
långsmala plasmaraännor

Bo Thide
Institutet
för rymdfysik,
751 21 Uppsala och LOIS Space Centre,
Växjö och Uppsala univeristet