Ett enda getingbo sommaren 2014

Jag har ett enda getingbo på min tomt i år. Det är en ovanligt liten getingart, inte speciellt aggressiva. De hade byggt bo i vedhögen, men jag kunde flytta boet till en bättre plats och boet växer stadigt.

Tidigare hade jag bo uppe vid taknocken på östra sidan på boningshuset. Ett bo var på södersidan under takpannorna och ett på norrsidan. I uthuset hade jag ett bo i taknocken och ett bo i utedassen (som inte används). Sommaren 2011 belastades mitt hus av extremt hög strålning från en sändare som stod någonstans söderut. Idag vet jag att det är en militärsändare, fast de förnekat det hela tiden. Strålningen var oerhört stark under hela våren och in i sommaren.  De var så stark att tornseglarna inte häckade under taket vid balkongen som ligger mot söder. Sommaren 2012, var inte strålningen så stark när tornseglarna häckade, men efter att de flyttat sattes strålningen på igen och getingboet som var på södersidan inaktiverades. Det var normalt hög aktivitet i getingboet tills de satte på denna radarsignal från söder. Vid inventering av boet räknade jag på tio minuter  två getingar, en som flög in och en som flög ut. Troligen var det samma geting. Jag jämförde vid samma tillfälle ett getingbo på norra sidan av huset och där var det full aktivitet. Antalet getingar minskade markant under sommaren 2013 och nu i år 2014 har jag endast ett getingbo.

Getingar är viktiga predatorer för skadeinsekter samt viktiga pollinerare.

_DSC0006

Annonser