Fisk – Tånglake massdöd runt främst runt Öland

Mängder av död fisk spolades upp på Öland Maj 2014

Hundratals döda fiskar av arten tånglake har spolats upp på Ölandskusten.

Mycket ovanligt enligt länsstyrelsen i Kalmar län. – Det är oroväckande att en art hittats död

i så stor mängd. Det väcker många frågetecken, men vad det beror på är en jättesvår fråga

att svara på i det här läget, säger Tobias Borger, biolog på länsstyrelsen i Kalmar län, till SVT

 

Annonser