Chemtrails och Strålning – En Miljöskandal

Man hittar på allt mer för att öka strålningen i vår livsmiljö. Nu skall man nyttja fönster för att få bättre mobiltäckning inomhus. Kolla Här

Visst kan man låta sig imponeras av att man kan aktivera funktioner genom att dra fingret över fönsterrutan, men vem vill ha kladdiga fönsterrutor? Sannerligen leksaker för män, tror som sagt att kvinnor inte hade uppskattat flottiga fönsterrutor och solkiga gardiner.

På samma SVT-sida kan man även får veta att bina dör, att örnarna nu lägger döda ägg. Om det beror på den höga strålningen i vår livsmiljö är definitivt en viktig fråga. Till synes friska älgkalvar dör utan anledning. Hela 70 % av kalvarna dör på Öland. Hela flockar av fågel dör. Stora  mängder fiskar dör plötsligt. Våra barn blir allt sjukare i skolmiljön, när den trådlösa tekniken påtvingas våra elever, men inte ett ord om strålningen som en hälsorisk.

Örnarna häckar på den nivån där strålningen kan vara starkast. Man har tidigare sett att häckande rovfåglar blivit mycket störda av strålningen efter att en sändarmast kommit upp i närheten. Jag själv har kunnat konstatera att tornseglarna inte häckade en sommar då en stark radiosignal  riktats mot mitt hus från söder. Samma radiosignal inaktiverade ett getingbo. Flertalet älgar har hittats utmärglade och hårlösa och med stora problem att gå. Det var ungälgar som mitt i sommaren, alltså under vegetationsperioden svalt och blev sjuka. Finns det även ett samband till den storskaliga chemtrailsspridning som nu sker bakom ryggen på folket? Chemtrails  bestående av svavelsyra, aluminium och nanopartiklar och andra okända partiklar.

Denna extremt höga och artificiella strålning som vi utsätts för dygnet runt kan knappast vara hälsosam varken för oss människor och våra djur. Våra husdjur mår nu också psykiskt dåligt. Alla de som borde vara kritiska till negativa miljöpåverkan sitter  numera i mobilindustrins knä och väljer att vara blinda för den höga elektromagnetiska strålningen och  blinda för chemtrailsspridningen.

På samma webbsida kan man även läsa att bin har ett elektriskt förhållande till blommor. Om det förhållandet blir stört av den starka mobilstrålningen skulle inte förvåna.

Solveig Silverin