SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

I december 2013  publicerar Strålsäkerhetsmyndigheten sina mätningar  från sommaren 2013 av artificiell radiofrekvent strålning. SSM använde mätutrustning som monterats på biltaket och gjorde mätningar i frekvensområdet 30 MHz till 3 GHz.

De körde runt med bilen och gjorde mätningar i tre typområden som representerade landsbygd: Ryssby och Ekerö, tätort: Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby, samt storstad: Stockholm. Total gjordes över 70000 mätningar.

Resultatet visade klart och tydligt att i städer och stadsdelar var basstationer för mobiltelefoni de dominerande källorna för exponering av artificiell elektromagnetisk strålning.

Jämför med den naturlig bakgrundsstrålning
Enligt FAS ( Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) tredje årsrapporten 2006 står det, att den naturliga bakgrundsstrålningen är: 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter per Hz, vilket läses 0,01 attowatt per kvadratmeter.

Detta betyder att det frekvensområdet, 2,5 GHz, där de flesta trådlösa mobil- och bredbandssystem ligger är den naturliga nivån på 0,000 000 000 025 watt per kvadratmeter, vilket är 25 pikowatt per kvadratmeter.

Andra naturliga radiofrekventa fält bildas vid blixturladdningar och kallas för Schumanresonanserna ligger som högst 0,1 – 0,2 nanowatt per kvadratmeter

Extremt starka solstormar kan tillfälligt nå upp till runt 1 mikrowatt per kvadratmeter, men det sker inte oftare än vart 11.e år.

 

Följande resultat erhölls enligt tabell 1 i artikeln:

Medelvärde 

Landsbygd:  230 mikrowatt/m2

Tätort: 1500 mikrowatt/m2

Stockholm: 6700 mikrowatt/m2

Medianvärde 

Landsbygd: 16 mikrowatt/m2

Tätort: 270 mikrowatt/m2

Stockholm: 2600 mikrowatt/m2

Största delen av strålningen kommer från basstationer för GSM och UMTS (3G). Radio/Tv kommunikation gav betydligt lägre värden.

Om man illustrerar detta för frekvensområdet 2,5 GHz där de flesta trådlösa system ligger:
– vid en 0,000 025 mikrowatt per kvadratmeter, bakgrundsstrålning, träffas en kvadratmeter av kroppen av 10 vågrörelser per sekund

– vid ett medelvärde på 300 mikrowatt per kvadratmeter (som vi lever i idag) träffas en kvadratmeter av kroppen av 120 miljoner vågrörelser per sekund

Enligt Bioinitiativerapporten 2012 uppkommer biologiska effekter vid 30 μW/m2. I Bioinitiativerapport 2007 ansåg man att 100 μW/m2   gav biologiska effekter. Ny kunskap har alltså nu sänkt denna nivå till 30 mikrowatt/kvadratmeter.
Se BioInitiative 2012  samt tabell som visar på  biologiska effekter  vid olika strålningsnivåer. Biologiska effekter av radiofrekvent strålning beskrivs senast i sammanfattningen 2014.


1 thought on “SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

  1. Ping: Mitt brev till Vänsterpartiet som nu också infiltrerats av mobilindustrin | VÄNTELÄGE

Kommentarer inaktiverade.