Endast 0,6 % av den totala miljö(gifts)forskningen går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning

Adequate and anticipatory research on the potential hazards of emerging technologies: a case of myopia and inertia? publicerat 2014 Jun 9

Endast 0,6 % av den totala forskningen, av miljö-och hälsorisker, går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning, trots att mobilindustrin påverkar snart nog hela världens befolkning med artificiell mikrovågsstrålning. Med tanke på att den naturliga mikrovågsstrålningen endast är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter i effektenhet per Hz och att den artificiella mikrovågsstrålningen med råge överskrider ett medelvärde på 3 milliwatt per kvadratmeter så är alltså forskningen minimal och därför också kunskapen om hälsoriskerna. Trots minimal forskningsinsatser och stor okunskap om riskerna sätter man alltså in trådlöst (WiFi) i skolmiljön, barnens arbetsmiljö. Samtidigt skyddar riktvärdena inte mot långtidseffekter. Mycket märkligt att politiker och tjänstemän inte reagerar och ställer krav på mer och relevant forskning.

Historien bekräftar att även tekniska innovationer kan ge många fördelar, kan de också orsaka stort mänskligt lidande, miljöförstöring och ekonomiska kostnader. Men vi upprepar historia med nya och framväxande kemiska och tekniska produkter? Som förberedelse för volym 2 av ”Late Lärdomar från tidiga varningar(Europeiska miljöbyrån, 2013), har två analyser genomförts för att hjälpa till att svara på denna fråga. En bibliometrisk analys av forskningsartiklar i 78 miljö, hälsa och säkerhet (EHS) tidskrifter visade att de flesta fokuserade på kända och inte på nya framväxande kemikalier. Vi föreslår att denna ”vetenskapliga tröghet” beror på den vetenskapliga kravet på höga nivåer av bevis via väl replikerade studier; behovet av att offentliggöra snabbt; användningen av befintliga intellektuella och tekniska resurser; och konservativ hållning för många granskare och forskningsfinansiärer. Den andra analysen visade att sedan 1996 finansiering av EHS forskningen representerade bara 0,6% av den totala finansieringen av forskning och teknisk utveckling (FoU). Jämfört med RTD finansiering, EHS forskningsfinansiering för IKT, nanoteknik och bioteknik var 0,09%, 2,3% respektive 4% av den totala forskningen, respektive. Den låga EHS forsknings förhållandet verkar vara en oavsiktlig konsekvens av disparata finansieringsbeslut; teknisk optimism; a priori påståenden om säkerhet; kollektiv hybris; och myopi. I ljuset av historien om tidigare tekniska risker, där EHS forskningen var för lite och för sent, föreslår vi att det skulle vara klokt att ägna en del 5-15% av FoTU EHS forskning för att förutse och minimera potentiella risker och maximera den kommersiella livslängden av ny teknik.
Annonser