Cancerrisken för radiofrekvent strålning är klassad som klass 2B enligt IARC (WHO)

I IARCS lista över cancerogen ämnen står det Radiofrekventa elektromagnetiska fält klass 2B. Det står inte elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och det är viktigt. Klassificeringen 2B gäller för all radiofrekvens strålning  inte enbart strålningen från mobiltelefoner, alltså inte enbart hjärntumör av mobilstrålningen,  som är lätt att förledas tro. Cancerrisken 2B  är också samma klass som metylkvicksilver.

Annonser