Frågor till Miljöpartiet och Gustav Fridolin

Hej Fridolin!
Jag lyssnade på dig igår Val 2014 på SVT. Du säger där att mänskliga rättigheter är ingen budgettransaktion, att människor har rätt till en fristad från förföljelse etc. Jag läser även i ert partiprogram vad MP står för gällande mänskliga rättigheter och frihet och demokrati, se länken.

Jag undrar därför, varför gäller inte de dem som är el- och mikrovågsskadade, som lever som el-flyktingar i vårt eget land och som mobilindustrin förföljer genom att höja strålningen dit elöverkänsliga flyttar? Detta har hänt mig bevisligen och flertalet andra.

Eller möjligheten till sjukvård. Trots elsanerade sjukrum som finns på vissa sjukhus vägras elöverkänsliga att nyttja dessa.

Varför arbetar ni inte för att elöverkänsliga skall kunna leva fredade i sina hem eller arbetar för lågstrålande zoner, så att elöverkänsliga slipper grannars WiFi, Dect-telefoner och trådlösa telefoner, eller att privata aktörer placerar sändare som riktas mot elöverkänsligas bostäder?

Varför uppmärksammar inte ni den egna befolkningens flyktingar som tvingas leva utan kontakt med samhället, då telebolagen river kopparledningarna så att dessa personer blir helt avskärmade från samhället.

Varför skyddar ni inte dessa strålskadades fri- och rättigheter och rätten till sin bostad?

Varför har inte MP skaffat sig bättre kunskaper om riskerna med denna artificiella mikrovågsstrålning för att skydda barnen från farlig WiFi-strålning i skolorna och på daghem, samt ställa krav på lägre referensvärden?

Den naturliga mikrovågsstrålningen är MYCKET SVAG och ligger under 25 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet i frekvensområdet 2,5 GHz. Solen avger knappt mikrovågor, ifall mobilindustrins lobbyister påstår det. I Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap 2006 står det att bakgrundsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter per Hz.

Varför bryr sig inte MP om denna extremt storskaliga miljöfarliga verksamhet som berör hela befolkningen dygnet runt, där det finns äldre kända kunskaper från försvaret om hur farlig denna mikrovågsstrålning är? Man ställer inte ens krav på prövning enligt miljöbalken. Varför ser MP mellan fingrarna med det, varför särbehandlas mobilindustrins verksamhet gynnsamt?

Varför jobbar inte MP enligt miljöbalkens mål, för ett uthålligt samhälle för nu levande och kommande generationer? En sjuk och strålskadad befolkning är väl knappast gynnsamt för samhällsutvecklingen? Teknik är bra till mycket, men teknik till döds gynnar inte framtiden. Man nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz (1GHz – 3 GHz) som till 100 % absorberas i de inre organen. Ref. Försvarets radarskola 1958.

Under mitt inlägg skall jag visa hur ohälsan ökat parallellt men den ökande mobilstrålningen som vetenskapligt och bevisligen ger hjärnstress och ADHD.IMG Diagram sjuktal 2_0004

Annonser