Pressmeddelande från Riksdagen – 650 miljoner kronor till det digitala steget

Det är väl skälet till att de mikrovågsskadade fullständigt utesluts ur samhället trots att elöverkänslighet nu funnits i 30 år i Sverige. Så fort elöverkänsliga begär föra sin talan som till exempel i Tillgänglighetsrådet i Kalmar kommun bjuder man in Telia vars industriverksamhet är orsaken till mikrovågsskadan att göra reklam för sin bestrålningsverksamhet. Skulle de bjuda in parfymindustrin om doftöverkänsliga hade begärt att få föra sin tala i Tillgänglighetsrådet?

Riksdagsbeslut: 650 miljoner kronor till det Digitala Steget  med medborgarna i centrum

650 miljoner kronor till det Digitala Steget

Regeringen har fattat beslut om att satsa 650 miljoner kronor på det Digitala Steget, ett nytt utvecklingsprogram som ska förenkla människors och företagares vardag. Ett antal myndigheter kommer få i uppdrag att föreslå digitala lösningar som ska förenkla vardagen för människor i olika livssituationer, som till exempel hälsa, föräldraskap och att söka nytt arbete.

Idag måste medborgare själva ta hand om och hålla kontakt med olika myndigheter och kommuner även när en fråga kan röra ett och samma ärende. Genom det Digitala steget vill regeringen påskynda och främja samverkan mellan olika myndigheter så att nya smarta e-tjänster kan utvecklas, som gör det enklare för medborgaren att lösa sina ärenden med det offentliga.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det Digitala steget är en viktig satsning för att nå dit, och för att modernisera hela den offentliga förvaltningen. Genom att satsa 650 miljoner kronor i det Digitala steget vill vi bidra till att förenkla medborgares och företags vardag, samtidigt som vi kan spara pengar i våra myndigheter och hushålla med skattebetalarnas pengar, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

En del av Digitala steget är projektet Mitt Sverige, som påbörjas under 2015, och som bland annat innebär att en app skapas där medborgare och företagare enkelt kan få tillgång till hela den offentliga sektorns samlade utbud av e-tjänster. Tjänsten ska också innehålla grundläggande funktioner för identifiering, myndighetspost och kriskommunikation.

Kontakt:

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71