Skriv på detta upprop miljöbalkens krav skall gälla även för mobilindustrin

Skriv på detta upprop miljöbalkens krav skall gälla även för mobilindustrin

Miljöingenjör Solveig Silverin om riskerna med mikrovågor

IARC inom WHO klassat radiofrekvent strålning som en cancerrisk i klassen 2B – ändå fortsätter man att skapa allt fler strålkällor.

Varför?

Vad hände med miljöbalken och försiktighetsprincipen?

Att stoppa WiFi och annan mikrovågsstrålning på arbetsplatser, i offentliga miljöer, i skolor, i bostadsområden, lekplatser och på allmän plats är något chefer, skyddsombud, ansvariga och kommunpolitiker själva kan göra redan i dag.Det räcker med att följa lagen!

Källa: IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
Referenser: Miljöbalken 9 kap 3 §; ICNIRP

Miljöingenjör Silverings hemsida: solveig21miljoblogg.wordpress.com