Är glutenintolerans hos vuxna en mikrovågsskada?

Mobilindustrin nyttjar mikrovågor i frekvensområdet runt 2,5 GHz (3G, 4G, Wifi etc). Frekvenser mellan 1 GHz till 3 GHz absorberas till 100 % i de inre organen och de känsligaste organen för mikrovågor är hjärna, mage och ögon. (Flygvapnets radarskola)

Glutenintolerans bland vuxna har ökat de senaste åren, vilket är ovanligt. Jag misstänker att det är den extremt höga mikrovågsstrålningen som är grundorsaken. När jag för något år sedan hade problem med stark strålning i mitt hus, då fick jag ont i magen av bröd. Sedan när strålningen minskade, då lugnade denna känslighet ner sig och jag kunde äta bröd på dinkelmjöl som jag bakar själv. Det har fungerat så bra att jag kunde äta spagetti utan några som helst problem med känsligheten.

Nu i höst 2014 har de ökat strålningen igen och jag har återigen fått känning av symtomen glutenintolerans.

Det är många olika typer av  ohälsa som ökat dramatiskt sedan vi började bygga ut mobilsystemen. Strålningen från mobilbasstationerna är alltså så hög, att den ger akuta effekter. Samtidigt är radiofrekvent strålning är lika cancerogent (klassat av WHO) som DDT. Eftersom hjärnskadorna ökat dramatiskt tyder det på att stråldosen är så stark från basstationerna  att i jämförelse med DDT skulle vi dricka så höga doser DDT att vi fick akuta effekter. Det är på den nivån man skall betrakta den stråldos som mobilindustrin utsätter hela vår befolkning för.

Här skriver DN om glutenintolerans hos vuxna