Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut.

Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut. När 3G byggs ut ökar ohälsan dramatiskt.IMG Diagram sjuktal 3

 

diagram försäkringskaddan

Att kurvan går ner beror på att man nekade till och med svårt cancersjuka personer sjukersättning, för att dölja den dramatiska  ökningen av ohälsan. Nu tvingas man sjukskriva allt fler. Alla barn som blir sjuka av strålningen ser man inte i försäkringskassans diagram.