SSM – Radiofrekvent som mikrovågor- Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Ickejoniserande strålning

Ickejoniserande strålning delas in i elektromagnetiska fält, optisk strålning och ultraljud.

Ickejoniserande strålning är strålning som inte förmår slå sönder atomer eller molekyler. Därmed bildas inga joner, vilket inte hindrar att den kan orsaka andra förändringar och skador hos det som bestrålas.

Tre typer av optisk strålning

  • Synligt ljus är den optiska strålning som du uppfattar med dina ögon till exempel ljus från en vanlig glödlampa.
  • Solen står för största delen UV-strålning i vår omgivning. Dessutom kan UV-strålning skapas på konstgjord väg i solarier och elsvetsar. Det är UV-strålning som kan göra att du bränner dig i solen eller solariet och på sikt påverka hudcellerna och orsaka hudcancer.
  • Infraröd strålning sänds ut från alla varma föremål som spisplattor, glödlampor och glödhärdar.

Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Ultraljud används framförallt som ett komplement till röntgendiagnostik för att undersöka organ och foster.

Jag har  tidigare skrivit om hur svag den naturliga mikrovågsstrålningen är HÄR