Mobilindustrin har missbrukat sina rättigheter, vilket är förbjudet

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Mobilindustrin har missbrukat sina rättigheter, vilket är förbjudet. Mikrovågsskadade borde kunna hänvisa till AVDELNING I – RÄTTIGHETER OCH FRIHETER artikel 17  i denna lag om mänskliga rättigheter då mobilindustrins verksamhet av spridning av miljöfarliga artificiella mikrovågor har hänsynslöst drivit enskilda personer från sina hem, torterat dem dygnet runt,  utplånat deras friheter och rättigheter och drivit dem till fattigdom,  sjukdom och stor ensamhet och utsatthet. Mobilindustrins verksamhetsutövare har drivit enskilda personer till så stor nöd och plåga att de inte orkat leva utan tagit sina liv.

Mobilindustrin har fått total frihet som de utnyttjat hänsynslöst. Deras verksamhet har inte prövats i miljöbalken på en enda punkt, trots att verksamhetsutövarna sprider storskaligt en helt ny typ och mycket hög artificiell mikrovågsstrålning dygnet runt och riskerar skadar befolkningens hälsa. Miljöbalken är till för att skydda människors hälsa och naturmiljö. Mobilindustrins verksamhet är både ett brott mot miljöbalken och brott mot den fria människans rättigheter.

Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rättigheter
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.