Mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin absorberas i luften och värmer därför upp luften

1975: I Focus Materien reviderad upplaga 1975 Radar (men även mobilstrålningen som också) nyttjar frekvensområde 10 – 12 cm.  Radartekniken är den äldsta sändartekniken som nyttjar mikrovågor. Man nyttjar våglängder 1 meter och kortare som ligger inom mikrovågsområdet. Inom detta våglängdsområde börjar luftens absorption bli besvärande. Man blir därför hänvisad att använda våglängdsband där transmissionsförmågan är relativt god. Speciellt två band. Ett omkring 10 cm och ett omkring 3 cm, utnyttjas i radartekniken.

Våglängder under 1 cm ner till några tiondels mm används bland annat i radar med doppler effekt som är känsligt för rörliga föremål vilkas hastighet skall bestämmas.

Sedan 1990-talet har mikrovågsstrålningen ökat flera miljarder. Tillsätter man då partiklar i luften som chemtrails ökar absorptionen och uppvärmningseffekten. Klimatförändringarna är en ren bluff för att gynna teknikindustrin.

Det syns tydligt i klimatkurvan att att temperaturen ökar i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin

Temperaturökningen klar 2